Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

AutoCAD

autocad 2017 badge 256px bezdataPosuňte hranice navrhování  - Autodesk® AutoCAD® zcela novým způsobem propojuje a zjednodušuje vaše pracovní postupy při navrhování. AutoCAD, který je k dispozici ve všech sadách aplikací Autodesk Design Suites, pomáhá urychlit navrhování – od konceptu až po dokončení – díky výkonným 2D a 3D nástrojům pro tvorbu projektové dokumentace. Propojuje vaše projektové záměry se skutečným světem prostřednictvím živých map, geolokačních nástrojů či nových výkonných funkcí pro zachycení skutečného stavu. Nový nástroj Design Feed navíc do vašich návrhů přináší sociální spolupráci, když umožňuje větší zapojení dalších účastníků projektu.

 

AutoCAD vám pomůže

  • Tvořit působivé 2D a 3D návrhy.
  • Zrychlit vaše pracovní postupy při navrhování díky vylepšením šetřícím čas.
  • Rychle importovat a slučovat modely z nejrůznějších aplikací.
  • Mít návrhy vždy po ruce prostřednictvím vašeho mobilního zařízení.

Funkce pro změnu měřítka anotací

a vlastností hladin podle výřezu minimalizují potřebu provizorních řešení. Vylepšené textové a tabulkové funkce a možnost používat několik odkazů vedou k bezkonkurenční estetické preciznost a profesionalitě.

Změna měřítka anotací

Pokud nejste spokojení s nastavením správného měřítka podle zobrazení, určitě si oblíbíte novou možnost nastavení měřítka anotací. Už nebudete muset vytvářet několik sad textu a kót na různých hladinách, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Nová funkčnost změny měřítka anotací umožňuje vytvořit jednu sadu popisných objektů (například textu, kót, bublin, bloků, atributů a šrafování), které se zobrazují ve správné velikosti bez ohledu na měřítko zobrazení.

 

Po vytvoření textu a kót s novým označením popisného prvku jednoduše pomocí nového ovládacího prvku na stavovém řádku přiřadíte každému zobrazení měřítko. AutoCAD automaticky přizpůsobí velikost všech popisných objektů tak, aby odpovídala velikosti, kterou jste určili při jejich vytvoření. Je to skutečně snadné. V několika zobrazeních tak můžete mít stejnou kótu, která se zobrazuje na pravé straně bez ohledu na měnící se měřítko.

Vlastnosti hladin pro každý výřez

Kolikrát jste si přáli, abyste mohli nastavit vlastnosti hladiny podle výřezu? Vaše přání se splnilo. Již nemusíte zdlouhavě duplikovat geometrii na samostatné hladiny a zapínat a vypínat tyto hladiny podle výřezu. Nyní lze v zobrazení poklepat a přiřadit hladině určitou barvu, typ čáry, sílu čáry a styl plotování, které ovlivní pouze aktuální výřez. Obáváte se, že nová nastavení přidají do dialogového okna Hladiny příliš mnoho sloupců? Nemusíte, protože nyní můžete zobrazit pouze sloupce, které plánujete použít. Sloupce lze dokonce přeorganizovat prostým přetažením tak, aby se nejčastěji používané sloupce zobrazily v levé části dialogového okna.

Vylepšené textové funkce

Život by byl mnohem jednodušší, kdyby napříč několika sloupci v rozsáhlých plochách výkresu docházelo k automatickému zalamování textu. To nyní umožňuje nová funkčnost dynamických sloupců v příkazu MTEXT. Pomocí uchopení spolu s pravítkem na formátování textu dosáhnete právě těch výsledků, o které vám jde. Aktualizovaný příkaz MTEXT také rozšiřuje možnosti ovládání zarovnání, odsazení a řádkování odstavců. Navíc si můžete přizpůsobit aktualizovaný nástroj kontroly pravopisu pro optimální efektivitu. A ještě jeden tip: Nyní můžete vytvářet víceřádkové atributy.

 

Tyto a další textové nástroje najdete v inovovaném přizpůsobitelném ovládacím panelu vedle mnoha dalších oblíbených příkazů pro kreslení ve 2D.

Násobný odkaz

Nový příkaz MLEADER rozšiřuje možnosti ovládání odkazů dosud nevídaným způsobem. Můžete ovládat nejen postup vytváření odkazu (nejprve hlavička, nejprve zakončení nebo nejprve obsah), ale také můžete v případě potřeby přidat několik odkazových čar. Neřadí se odkazy správně? Nový nástroj Multileader Align umístí odkazy tak, jak vám to vyhovuje - můžete dokonce ovládat jejich rozestupy.

Vylepšené tabulkové funkce

Nebylo by příjemné vložit do aplikace AutoCAD soubor aplikace Microsoft® Excel® a propojit jeho obsah tak, aby se při změně souboru v Excelu projevila aktualizace i v AutoCADu a naopak? Funkce, kterou by bylo hezké mít, se díky aktualizovanému příkazu Vložit jako... stala nepostradatelnou. Tabulku aplikace Excel do aplikace AutoCAD jednoduše vložíte příkazem Vložit odkaz. Pokud v souboru XLS dojde ke změně, bublinové oznámení vás informuje, že se datové propojení změnilo, a poskytne vám možnost tabulku snadno aktualizovat. Všechny změny provedené v tabulce AutoCADu jsou zaznamenány, a to dokonce i v případě, že tabulku aktualizujete, aby odrážela změny provedené v souboru aplikace Excel.