Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

AutoCAD MEP

autocad mep 2017 badge 256px bezdata

Aplikací AutoCAD MEP pro projektanty technického zařízení budov, tedy vzduchotechniky, vytápění, elektrorozvodů a potrubí, dosáhnete vyšší produktivity, přesnosti a koordinace - od koncepčního návrhu až po stavební dokumentaci. V intuitivním návrhovém prostředí můžete hladce spolupracovat s architekty, kteří používají AutoCAD nebo AutoCAD Architecture. Zdokonalené nástroje pro kreslení schematických a podrobných potrubních rozvodů, navrhování systémů a práci s rozvržením vám pomohou automatizovat tvorbu výkresové dokumentace. Zároveň zamezíte chybám v koordinaci dokumentace mezi týmy projektantů technického zařízení budov, architekty, stavebními inženýry a statiky.

AutoCAD pro technické zařízení budov (TZB)

AutoCAD MEP - lepší, rychlejší AutoCAD pro projektování TZB a stavebních projektů a pro tvorbu dokumentace. Jednotné projektování technického zařízení budov a stavební dokumentace S nástroji vytvořenými přímo pro návrháře a projektanty technického zařízení budov urychlíte vytváření výkresové dokumentace. AutoCAD MEP můžete snadno přizpůsobit stávajícím pracovním postupům, které využívají platformu AutoCAD, podle potřeby jej flexibilně implementovat a zkvalitnit návrhový proces. Se zdokonalenými nástroji pro kreslení schematických a podrobných potrubních rozvodů, navrhování systémů a projektování strávíte méně času kreslením a více času navrhováním. A při práci ve známém prostředí AutoCADu můžete nové návrhové nástroje snadno implementovat tempem, které vám vyhovuje.

AutoCAD MEP představuje řešení pro tvoru návrhů a konstrukční dokumentace pro inženýry technického zařízení budov (MEP - Mechanical, Electrical and Plumbing). AutoCAD MEP je jedinečnou kombinací informačního modelování budov a nástrojů pro tvorbu dokumentace. S tímto programem zaznamenáte vyšší produktivitu, přesnost a koordinaci nejenom mezi týmy působícími v oblastech strojního vybavení, elektrorozvodů a instalací, ale také mezi architekty a projektanty struktur.

Vše, co potřebujete ke zlepšení produktivity, přesnosti a koordinace:

 • Rychlejší a přesnější konstrukční plány
 • Vyšší produktivita tvorby MEP návrhů a dokumentace v průběhu vývoje.
 • AutoCAD MEP obsahuje různé nástroje pro různé obory projektování technického zařízení budov.
 • Dynamicky aktualizované konstrukční dokumenty snižují nutnost často hledat požadované informace a nákladné změny v projektu v průběhu výstavby.
 • Při komunikaci záměru návrhu mezi stavebními inženýry, architekty a statiky využijete s výhodou realistické prezentace systémů technického zařízení budov.

AutoCAD MEP představuje oborové řešení pro MEP inženýry:

 • Díky oborově profilovaným nástrojům vycházejících z platformy AutoCAD se výrazně zkrátí doba nutná k tvorbě návrhů.
 • Architektonické, inženýrské a stavební systémy platformy AutoCAD vnášejí do správy dokumentace mezi projekčními týmy, architekty a statiky jasný řád.
 • Práce v důvěrně známém prostředí platformy AutoCAD usnadní váš přechod k novým návrhovým nástrojům stavební projekce.
 • Oborový obsah jednotlivých objektů zajišťuje efektivnější vývoj návrhů a přehlednější proces tvorby konstrukční dokumentace.
 • Přizpůsobení AutoCAD MEP existujícím pracovním procesům vám umožní flexibilně implementovat a vylepšovat váš návrhový proces.
 • Informační modely budov odbourávají koordinační chyby v návrzích, které mohou při komunikaci mezi stavebními inženýry, architekty a statiky nastat.

Propojte to vše - od koncepčního návrhu až po stavební dokumentaci:

Dosáhnete maximální efektivity inženýrských pracovních postupů postavených na AutoCADu. S aplikací AutoCAD® MEP - softwarem postaveným na AutoCADu pro projektování budov a vytváření stavební dokumentace - dosáhnou inženýři, návrháři a projektanti strojního zařízení, elektrorozvodů a instalací vyšší produktivity, přesnosti a koordinace.

Vyšší produktivita díky odstranění pracných úkolů při rýsování:

S nástroji vytvořenými přímo pro inženýry, návrháře a projektanty strojního zařízení budov urychlíte rýsování. AutoCAD MEP můžete snadno přizpůsobit stávajícím architektonickým a projekčním pracovním postupům, podle potřeby jej flexibilně implementovat a zkvalitnit návrhový proces. Můžete využívat zdokonalené jednočarové a dvoučarové nástroje pro navrhování systémů a práci s rozvržením. Ve známém prostředí AutoCADu můžete nové návrhové nástroje snadno implementovat tempem, které vám vyhovuje.

Vyšší přesnost, menší množství chyb optimalizuje návrhový proces

Automatickým vytvářením stavební dokumentace pomocí specializovaných nástrojů založených na AutoCADu se rychleji dostanete od návrhu k dokumentaci. S reálným průmyslovým obsahem zvýšíte efektivitu vývoje návrhů a vytváření stavební dokumentace. Propojení se špičkovými aplikacemi pro analýzu, odhad nákladů a výrobu umožňuje opakovaně využívat návrhová data.

Koordinace a efektivní spolupráce s širším návrhářským týmem napomáhá lepší koordinaci

Architektonický a projekční pracovní postup založený na AutoCADu minimalizuje chyby v koordinaci dokumentace mezi týmy projektantů strojního zařízení budov, elektrorozvodů a instalací, architekty a stavebními inženýry. Prací s přesnějšími a konzistentnějšími stavebními dokumenty snížíte množství žádostí o informaci a nákladných změn návrhů. Možnost pracovat s architektonickými půdorysy vytvořenými v různých aplikacích založených na AutoCADu usnadňuje spolupráci. A svou práci můžete sdílet v nejpoužívanějším formátu ve stavebním průmyslu DWG™.

tn_autocad-mep1.jpg

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram