Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor je počítačovou aplikací. Stejně jako internetový prohlížeč slouží uživatelům především k zobrazování obsahu web stránek, je Inventor zaměřen především na počítačovou podporu navrhování a je jednou ze zásadních aplikací tvořící programové vybavení společnosti Autodesk pro Digitálního prototypování.

Hlavní funkce:

 CAD modelování, prototypování a konstruování

Cena licence:
od 
56584
 Kč
K tomu zdarma:

Inventor aplikace Add-On Ultimate, Inventor knihovny Adeon

Prohlédnout v e-shopu  »Získat zkušební verzi zdarmaChci poradit s výběrem
Autodesk Inventor

Hlavní funkce Inventoru

Aplikace Autodesk Inventor je světovým leaderem v CAD oblasti pro konstruování a digitální navrhování. Obsahuje celou řadu funkcí a nástrojů, například pro prostředí náčrtů, tvorba modelů, návrhy sestav, prezentační prostředí (rozpady, montážní schémata) a výkresové prostředí. V některých prostředích jsou navíc k dispozici další větvení pro co nejširší pokrytí potřeb uživatele.

Program Inventor vám umožní:

  • parametrické i volnoplošné modelování,
  • editaci objemových těles i samotných povrchů,
  • úpravu importovaných objektů různých formátů.

Díky pokročilým nástrojům můžete:

  • skládat jednotlivé komponenty do sestav,
  • vytvářet pohyblivé spoje a vazby,
  • vizualizovat a animovat,
  • otestovat a zanalyzovat výsledné modely,
  • vytvářet výkresovou dokumentaci,
  • propojit informace s podnikovými informačními systémy.

Neváhejte a přesvědčte se o kvalitách programu Autodesk Inventor sami. Cena licence je variabilní podle délky pronájmu od 1 roku až na 3 roky. 

Náčrtové prostředí

Většinu prvních kroků v navrhovacím procesu digitálního modelu začínáme v náčrtu, tedy zpravidla v prostředí 2D. Proces tvorby náčrtu lze zjednodušeně  přirovnat k práci v klasickém AutoCADu, a pro uživatele právě této aplikace může být dobrou zprávou, že Inventor v tomto prostředí využívá nástrojů z AutoCADu i s jejich grafickou reprezentací. Zásadní rozdíl ovšem je skutečnost, že přiřazené rozměry formou kót definují velikost kótované geometrie a vstupují do návrhu jako tzv. parametry, díky nimž lze kdykoliv velikost entit geometrie měnit. Je vhodné tyto náčrtové rozměry tvořit s ohledem na výslednou výkresovou dokumentaci, neboť mohou sloužit k automatickému okótování pohledů.

Pro tvorbu složitějších geometrií, resp. geometrií, které není možné uspokojivě tvořit za asistence nástrojů z prostředí 2D náčrtu, slouží nástroje dostupné v prostředí 3D náčrtu. V případě 3D náčrtu se možnosti liší s ohledem na možné požadavky tvorby prostorové geometrie.

Prostředí 3D modelů

Po dokončení referenční geometrie náčrtu ve 2D, resp. ve 3D, pokračujeme samotnou tvorbou objemů těles. Digitální tělesa vznikají přidáváním, odebíráním nebo modifikací jednotlivých prvků objemu. Zjednodušeně řečeno, lze předchozí větu vysvětlit na příkladu tvorby kružnice v 2D náčrtu a následného “vysunutí“ rovinné geometrie do prostoru za vzniku válce, tedy 3D modelu. Obdobně vznikají i další tvarové úpravy tělesa za využití mnoha nástrojů pro práci s objemy, nebo plochami. K dispozici je několik modifikací prostředí dle specifik požadované výsledné součásti (např. plechové díly, atp.). Rozměry vznikajících objemů a jejich referencí, či vazeb v sestavě lze asociativně vzájemně provazovat se všemi parametry napříč celým spektrem funkčních prostředí.

Inventor pomáhá rychlejší konstrukci »

blank
"Po nasazení systému byl v průběhu čtyř měsíců v Inventoru navržen a následně vyroben s minimálními náklady vlastní svařovací přípravek. Jeho použitím ve výrobě došlo ke zrychlení procesu svařování o 75 %."
ZAMET, s. r. o.

Sestavy komponent

Prostředí sestavy poskytuje uživatelům v prvé řadě nástroje pro tvorbu sestav z připravených modelů. Zjednodušeně jde o seskupení jednotlivých komponentů (součástí, či podsestav), které uživatel vytvoří přidáním tzv. vazeb, to znamená přidáním informací, že např. plocha jedné součástí leží proti ploše součásti jiné, nebo hrana např. dříku čepu je shodná s hranou díry v podsestavě, atp. Vazby lze také chápat jako omezující prvky stupňů volnosti, díky čemuž je v sestavách možné ověřování pohybů mechanismů, krajních poloh mobilních sestav, atp.

Prostředí sestav lze využít i v případě opačné metodiky práce. Nejprve je vytvořena součást jednoduchým způsobem definující Konečný návrh, např. rozestavění technologických celků v provozu a teprve následně jsou tvořeny detaily podsestav a součástí technologických celků. Tohoto způsobu se obecně používá u návrhů rozsáhlých celků.

Dalšími funkcemi v sestavách, které zasluhují pozornost jsou nástroje pro tvorbu strojních mechanismů, tzv. Design accelerator. Jedná se o skupinu nástrojů  pro tvorbu např. šroubových spojů, hřídelí, ozubených soukolí, převodů řetězem, či řemenem, dále generátory spojů perem, generátory O-kroužků, atp. V dialozích těchto nástrojů jsou vedle záložek určující parametry velikosti a tvaru modelu požadované součásti také možnosti konstrukčního výpočtu a ověření funkce generovaných objektů. Ozubené soukolí tedy nemodelujete tak jako obyčejně, ale přes nástroje Design acceleratoru definujete typ, parametry a rozměry ozubeného převodu a ještě před tvorbou modelu tohoto převodu můžete ověřit např. bezpečnost a napětí v zubech, atp.

Neodmyslitelnou částí sestav je prostředí pro tvorbu ocelových konstrukcí, kdy uživatel vybírá hrany modelu, nebo náčrtů a tyto jsou následně “potaženy“ vybranými profily, buď z rozsáhlé knihovny, nebo uživatelsky definovanými. Zakončení profilů v místech jejich styků upravují inteligentní nástroje. Celá konstrukce je samozřejmě plně závislá na rozměrech vstupní reference.

Obsahové centrum

Obsahové centrum je název nástroje, skrze nějž lze do sestav inteligentně vkládat normalizované součásti od spojovacího materiálu, přes ložiska až po tvarovky potrubí. Tato rozsáhlá knihovna se s každou verzí znatelně rozšíří o další skupinu součástek, v současné době poskytuje uživatelům přibližně 1 000 000 normalizovaných součástí v několika kategoriích.

Další novinky a trendy najdete v magazínu Inventor News

Přečtěte si důležitá témata zaměřená na využívání CAD/CAM aplikací Autodesk ve strojírenství, konstrukci a výrobě. S řadou článků o Inventoru, Fusion 360, Vaultu, také další zajímavé informace o CAM řešení, simulačních nástrojích a mnoho dalšího.

Přečíst si magazín Inventor News »
Inventor News

Prezentace

V prostředí prezentací lze vytvářet tzv. rozpady sestav. Jedná se o automatické nebo uživatelsky definované rozložení sestavy na větší, či menší celky za účelem zdokumentování montážního postupu, při sestavování hotového produktu. Výstupem může být montážní schéma „na papírovém podkladě“, nebo proces montáže zachycený na video záznam.

Výkresové prostředí

V tzv. výkresovém prostředí tvoří uživatel výstupy ve formě návrhové, či výrobní dokumentace. Průměty modelu do listu výkresu jsou jednoduše kolmé pohledy na model ze směrů rovin souřadného systému, nebo uživatelsky definované. Uživatel má k dispozici nepřeberné množství nástrojů pro tvorbu korektních výkresů dle stanov příslušných norem. Z nich můžeme zmínit kótovací nástroje, nástroje poznámek geometrických tolerancí, sražení, děr, svarů, razníků, ohybů atp., nástroje pohledů jako řezy, průřezy částečné řezy, atd. Kóty mohou být využity z předchozích definic nebo doplněny, či editovány podle potřeby. K dispozici je obdoba hladin známých z AutoCADu, přičemž nativní formát AutoCADu je i nativním formátem Inventoru. Samozřejmostí je tvorba šablon zahrnující varianty rámečků, razítek, kusovníků, kótovacích stylů, stylů poznámek, bloků, atp..

Specifické skupiny Inventor nástrojů

Napříč prostředími jsou uživateli k dispozici nástroje, které mohou často usnadnit a urychlit proces návrhu. Může se jednat o takzvané „i“ funkce, jako jsou iPrvky, iSoučásti, iVazby a  iSestavy, které uživateli pomáhají automatizovat proces návrhu nástroji k tvorbě rozměrových a geometrických řad modelů návrhů. Kooperace např. tabulkovým editorem uživateli umožňuje ještě snazší řízení návrhů. Pro zkušenější uživatele je k dispozici prostředí programování maker přes rozhraní VBA, atd. Pro možnosti spolupráce s partnery je Inventor vybaven nástroji AnyCAD pro import a export nativních formátů jiných CAD systémů, či exportních formátů.

Protože součástí Inventoru je i aplikace pro správu dokumentace, je uchovávání a spravování dat v rámci celých projektů mnohem snazší. Navíc v průběhu celého navrhovacího procesu je možné komunikovat se svým okolím formátem DWF. Zdarma dostupný prohlížeč tohoto formátu umožňuje uživateli na druhé straně procházet celým modelem, prohlížet jednotlivé součásti, montážní schémata, výkresy, kusovníky a to v rámci jednoho souboru. Navíc si Váš partner (pokud mu přidělíte tato oprávnění) může model odměřovat, tisknout a tvořit poznámky. Jakmile obdržíte opoznámkovaný návrh, poznámky jednoduše promítnete v Inventoru a modifikujete váš dosavadní digitální prototyp.

K programu od nás dostanete

blank
Inventor nádstavba k automatizaci běžných úkonů konstruktéra.

Vyzkoušejte si nástroj Inventor na 30 dní zdarma

Při realizaci používáme nástroj Inventor. Vyzkoušejte si parametrické 3D modelování a kreslení prvků bezplatně na 30 dní ve zkušební verzi.

Stáhnout zdarma
Autodesk Inventor

O výrobci Autodesk

Již přes 20 let jsme Gold Partnerem firmy Autodesk, světového lídra v oblasti designu a výroby softwaru. Autodesk využívá nejnovější technologie, aby jejich zákazníci mohli pracovat rychleji a efektivněji.

Programy Autodesk v současné době pokrývají nespočet průmyslových odvětví a umožňují proměnit nápady v realitu. Autodesk prolíná a zároveň posouvá hranice architektury, strojírenství a stavebnictví díky svým špičkovým 2D a 3D technologiím.

Autodesk

Školení Inventor »

Žádné události

Novinky v programu Inventor

Loading...

Články o Inventoru

Loading...

Případové studie zákazníků, kteří využívají Inventor

blank
2020
Strojírenství
Zvýšení efektivity práce a zavedení PDM systému a automatizace v ICE Industrial Services.
blank
2016
Strojírenství
Výrazná úspora času a techniky a odbourání ručního přepisování údajů z CADu do ERP.
blank
2016
Strojírenství
Znalostní a technologický audit může znamenat zvýšení produktivity práce v konstrukci o více jak 37 %.
blank
2011
Strojírenství
Implementovali řešení Autodesk Inventor do společnosti LASKI a výhody, které jim přechod přinesl.

Další podobné nástroje

blank
Profesionální nástroj pro výpočetní analýzu metodou MKP.
blank
Moderní cloudová aplikace pro 3D digitální vývoj, design a výrobu.
blank
Kolekce programů Autodesk určeny pro strojírenský návrh.
blank
Profesionální CAM modul pro 3D konstrukční program Inventor.

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram