Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» Reference » Standardizace dat a rozhraní do ERP ve společnosti Kredit, s. r. o.

Zkušenost zákazníka:

Standardizace dat a rozhraní do ERP ve společnosti Kredit, s. r. o.

Podívejte se, jak jsme implementovali řešení Autodesk Vault do společnosti Kredit Slavkov, napojili jej na informační systém ABRA a zoptimalizovali firemní procesy životního cyklu výrobku.

Základní informace

Zadavatel:
Kredit, s. r. o.
Společnost Kredit, s.r.o. se zabývá výrobou skladovací techniky a regálových systémů se zaměřením na pojízdná skladová zařízení.
Náš úkol:
Zanalyzovat aktuální firemní procesy, navrhnout optimálnější řešení a provést implementace PDM systému Autodesk Vault s propojením na ERP systém ABRA.
Výsledek:
Výrazná úspora času a techniky a odbourání ručního přepisování údajů z CADu do ERP. 
Realizace:
2016
Kredit sro logo

Související nástroje

Product Design & Manufacturing Collection

PDM Collection

Kolekce programů od společnosti Autodesk, primárně určeny pro strojírenský návrh.

Autodesk Inventor

Inventor

Profesionální 3D CAD aplikace pro digitální navrhování, konstruování a prototypování.

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical

Známý AutoCAD se sadou nástrojů pro větší produktivitu v procesu 2D strojírenského návrhu.

Autodesk Vault

Autodesk Vault

PDM systém pro správy 2D i 3D dokumentace nejčastěji konstrukčních týmů.

O projektu

Obchodní společnost Kredit se zabývá výrobou skladovací techniky a regálových systémů. Vytváří komplexní logistické řešení pro sklady a archivy s přihlédnutím ke specifickým požadavkům zákazníka. Zajišťuje kvalitní technickou přípravu výroby regálů a skladovací techniky, výpočty bezpečnosti projektovaných zařízení i kontinuální vývoj a jeho inovační aplikace.

Jako výrobce regálů, regálových systémů a skladovací techniky na trhu úspěšně působí od roku 1992. V průběhu let se z firmy regionálního významu stala dynamicky se rozvíjející výrobně-obchodní společnost s evropskou působností, ale zůstala výhradně českou společností.

Tým projektantů s mezinárodními zkušenostmi řeší otázky skladování jako komplex individuálních potřeb, technických možností a obecných procesů. Po dokonalém poznání požadavků a potřeb zákazníka připravuje projekty a studie nejlepších inovačních řešení, návrh technických prostředků a jejich ocenění. Tým kvalifikovaných techniků a konstruktérů připravuje výpočty bezpečných zatížení, prováděcí projekty a výrobní dokumentaci.

Celkem devět typových řad regálových konstrukcí, kterými společnost disponuje, aplikovaných v šestnácti technologických skupinách statického a dynamického skladování jsou pro zákazníky jistotou optimálního a objektivního technického návrhu. Komplexnost řešení projektu umožňuje posouzení efektivity plánované investice a její rozložení v čase.

Co je předmětem výroby

Portfolio výrobků zahrnuje regály dle požadavků na prostor, energii i logistické řešení v celém skladu. Regály a regálové systémy pokrývají poptávku technických prostředků pro skladování v průmyslovém a zásobovacím sektoru, ale i u menších výrobců, archivů, muzeí, v dílnách a kancelářích či vybavení domácností.

Spolupráce se zákazníkem začíná projekcí skladu v konkrétních prostorách, návrhem celého řešení, v realizační části pokračuje montáží a uvedením do provozu včetně potřebných manipulačních i bezpečnostních školení a pravidelných kontrol.

Samostatnou kapitolou je automatizace skladů, která přináší jejich provozovatelům efekt přímo vedoucí k úsporám, především díky rychlosti a přesnosti procesů. Procesy automatizovaného skladování jsou podřízeny systému řízení skladu (WMS) nebo jinému nadřazenému informačnímu systému firmy.

Automatizované technologie lze úspěšně aplikovat při skladování paletovaných jednotek, pro automatizaci skladování drobného zboží, skladování tyčových nebo plošných jednotek, rolí a mnohého dalšího.

Představení implementace na Adeon strojírenské roadshow

blank
„Oblastmi, v nichž vidíme největší přínosy, jsou úspora času a techniky a odbourání ručního přepisování údajů z Inventoru do ABRY. Tím zmizela chybovost, které se při ručním vkládání dat nelze úplně vyhnout."
Michal Janča
IT specialista, Kredit s.r.o.

Řešení a implementace

Obchodní společnost Kredit Slavkov využívá 3D modelář Autodesk Inventor již řadu let. Nyní se rozhodla rozšířit využívání tohoto robustního nástroje dále směrem k automatizaci opakujících se činností a inteligentního nakládání s daty tak, aby kvalifikovaní pracovníci nemuseli řešit neproduktivní činnosti. Tím získají více prostoru pro svou hlavní činnost – přípravu zákaznických řešení s přidanou hodnotou.

Cílem projektu bylo standardizovat návrhová data vytvářená v systému Autodesk Inventor takovým způsobem, aby zahrnovala veškeré potřebné informace pro plánované automatizované přenosy konstrukčního kusovníku do podnikového informačního systému ABRA. Zároveň se standardizací dat řeší i bezpečná archivace dat v systému správy dokumentů VAULT.

Výsledným přínosem změn je zabezpečení jednoznačnosti dat, zároveň však i možnost automatizovat některé rutinní činnosti (např. obousměrné přenosy hodnot vlastností mezi prostředím CAD a kartami artiklů v informačním systému či exporty struktur konstrukčního kusovníku do informačního systému). V důsledku těchto změn došlo k eliminaci vzniku „lidské“ chyby, která by vyplývala z ručního zadávání informací.

Klíčové body řešení

  • Navržení pevného seznamu vlastností používaných ve 3D datech.
  • Zpracování přesné metodiky, jak mají být konkrétní vlastnosti plněny hodnotami pro jednotlivé kategorie návrhových dat.
  • Vytvoření programového doplňku pro Inventor, který zabezpečí obsluhu seznamu vlastností v informačním systému ABRA a obousměrnou komunikaci s tímto systémem.
  • Vytvoření metodiky a nástrojů na poloautomatickou transformaci starších návrhových dat a metodiky naplnění Obsahového centra.
  • Nastavení a konfigurace systému správy dokumentace Autodesk VAULT.
blank
„Příjemně nás překvapilo, že již dnes, pouze po několika měsících ostrého provozu, systém nese své ovoce. Vyjma několika drobností, které budeme chtít časem ještě doladit, vše pracuje k naší spokojenosti.“
Michal Janča
IT Specialista, Kredit s.r.o.

Zhodnocení projektu a slovo závěrem

Velmi nás potěšila informace o záměru společnosti Kredit Slavkov implementovat uvedené principy standardizace a výměny dat s ERP systémem i do elektrokonstrukce, která využívá jiný softwarový produkt. Je to pro nás potvrzení, že naše programové úpravy a doplňky pomáhají zákazníkům dosahovat v jejich oboru činnosti lepších výsledků a jsou tou správnou cestou k vyšší efektivitě.

Uvedené řešení je jednou z možných cest. Standardizace dat a komunikace s návazným systémem (například ERP) nevyžaduje striktně přítomnost systému správy dokumentace Vault. Tyto uživatelské úpravy je možné řešit přímo z Inventoru. Každý zákazník je z tohoto pohledu originál a jednotlivé projekty jsou šité na míru.

Skvělá spolupráce

blank
„Chtěl bych vyzvednout rychlou implementaci, dobrou komunikaci a spolupráci s pracovníky ADEONu. Oceňuji zejména počáteční důkladnou analýzu, která dala základ kvalitní implementaci řešení. Důležitá pro nás byla situace, kdy ADEON přišel s funkčním návrhem, který se rozpracoval na naše konkrétní prostředí, vše se tudíž nemuselo vymýšlet od píky.“
Bohumil Bureš
Odborný garant celého projektu, Kredit s.r.o.

Související služby a řešení

Adeon-CAD-strojirenstvi-500

Strojírenství

Programové CAD řešení pro strojírenský design, konstruování a přípravu výroby.

PDM a PLM služby

PDM a PLM

Implementujeme a pomáháme zákazníkům s procesy správy dat a životního cyklu výrobku.

Implementace a konzultace řešení pro strojírenství

Implementace a konzultace

Pomůžeme efektivně nasadit řešení na základě analýzy k optimalizaci procesů.

Školení

Školení

Řada dostupných připravených školení i příprava školících plánů na míru podle vašich požadavků.

Další případové studie »

blank
2020
Strojírenství
Zvýšení efektivity práce a zavedení PDM systému a automatizace v ICE Industrial Services.
blank
2016
Strojírenství
Výrazná úspora času a techniky a odbourání ručního přepisování údajů z CADu do ERP.
blank
2016
Strojírenství
Znalostní a technologický audit může znamenat zvýšení produktivity práce v konstrukci o více jak 37 %.
blank
2006
Strojírenství
Výhody implementovaného řešení Autodesk Inventor v konstrukcia výrobě do společnosti ZAMET.

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram