Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

Autodesk Vault

Vault je PDM systém pro správu dat, který poskytuje podporu pro vytváření, vyhodnocování a sdílení dat návrhu nebo libovolné doprovodné dokumentace. Díky informacím zachycených v metadatech umožňuje inženýrským, konstrukčním a designerským týmům lépe spolupracovat, organizovat, spravovat a sledovat procesy. Prostředí Vault je integrováno do širokého spektra 2D i 3D návrhových aplikací společnosti Autodesk. Úkolem Vault je poskytnout podporu pro vznik kvalitnějších výrobků, jejich rychlejšímu uvedení na trh a zachycení inženýrských znalostí o výrobku.

Hlavní funkce:

Nástroje pro lepší spolupráci, organizaci, správu a sledování procesů.

Chci poradit s výběrem
Autodesk Vault

Autodesk Vault se dělí na tyto varianty

Základní varianta PDM řešení pro malé konstrukční skupiny.
blank
Střední varianta PDM systému pro řízení a správu dokumentace.
blank
Profesionální edice PDM včetně řešení položkového systému.

Hlavní funkce Autodesk Vault

Aplikace Autodesk Vault je unikátní serverovým řešením pro správu konstrukčních dat, tedy PDM systémem (Product Data Management).

Vault každou změnu v datech zaznamenává a tuto historii vývoje návrhu dokáže v časové ose zobrazit. Tím je zajištěno, že nikdy neztratíte ani nepřepíšete předcházející verze svých dat. Navíc do jakéhokoliv stádia změn je možné se kdykoliv vrátit, provést úpravu a uložit upravenou podobu jako nový stav. Úložiště Vault ukládá každou jednotlivou verzi souboru společně se všemi závislými soubory a jejich vzájemnými vztahy. Umožnuje evidovat revize a jejich historii. V úložišti jsou zaznamenány v metadatech také informace z vlastností souborů, což využívají vynikající vyhledávací a filtrovací nástroje.

Pro přístup do archívu Autodesk Vault musí mít každý uživatel své jedinečné přihlašovací údaje. Zobrazení a přístup k souborům se řídí podle konkrétní role a skupiny, kde je uživatel zařazen. Při práci více uživatelů na jednom projektu podléhá režim práce se souborem na „vydání“ a „zařazení“ příslušného dokumentu z archívu Vault. Tímto způsobem je zamezeno nechtěnému vzájemnému přepisu dat a umožněna také synchronizace dat mezi serverem Vault a lokálními pracovními adresáři uživatelů.

Jak Vault pracuje?

Souborová data jsou v zakrytované podobě ukládána do centrálního úložiště na serveru Vault. Jejich verze, vzájemné vztahy a metadata jsou zaznamenána v SQL databází. Prostřednictvím klientské aplikace Vault jsou pak návrhová data distribuována do pracovních adresářů na stanice uživatelů. Zde pomocí klasických návrhových aplikacích jsou vytvářena a upravována. Návrhové aplikace Autodesku nebo i MS Office mohou komunikovat se serverem Vault přímo prostřednictvím integrovaného klienta Vault. Například v prostředí Inventoru je k dispozici prohlížeč stromové struktury, kde je u jednotlivých součástí graficky znázorněno, zda jsou zahrnuty ve správě Vault a i jejich stav. Tedy jestli byla provedena modifikace dílů a kterých, zda byly změny uloženy pouze na lokál nebo i do úložiště Vault. Ke každé změně, zařazené do archívu Vault, je možné doplnit vlastní komentář. Jakmile v úložišti vzniknou nové verze souboru, členové týmu mohou aktualizovat své pracovní adresáře a získat nejnovější verze z úložiště. Díky tomuto celá skupina pracuje nad stejnými daty.

Existuje několik edicí Vault, které se liší funkčností, kterou jsou schopny nabídnout.

Autodesk Vault Basic

Základní verze programu Autodesk Vault dostupná pouze jako součást licence 2D a 3D návrhových aplikací. Zajištuje bezpečné uložení a sdílení souborových dat v rámci pracovního týmu. Eviduje verze dokumentace, umí zaznamenat informace z vlastností souborů a následně s nimi pracovat nebo pomocí nich efektivně vyhledávat. Uživatelé mají základní kontrolu nad verzemi souborů v úložišti a dokážou svou práci bezpečně sdílet s ostatními. Obrovská výhoda proti klasickému souborovému úložišti je v tom, že se synchronizují pouze provedené změny v datech a je vyloučený vzájemný přepis dat. Je tedy vhodný i pro práci „z domu“ přes VPN připojení po tenkých linkách.

Autodesk Vault Workgroup

Autodesk Vault Workgroup má k dispozici již kompletní sadu funkcí na profesionální řízení a správu dokumentace. Umožňuje vytvořit prostředí, ve kterém pracují všechna oddělení, která se podílí na vývojově-výrobním životním cyklu výrobku. Umí automatizovat rutinně vykonávané operace s dokumentací nebo metadaty, která jsou na dokumenty navázaná. Jedná se již o takzvaný řízený archív dokumentace, kde pomocí definic životních cyklů s evidovanou revizí, lze modelovat různé procesní toky s dokumentací probíhající. Má k dispozici API rozhraní pro možnost programování a v rámci implementace prostředí archívu je možno vytvořit obousměrný integrační můstek s libovolným ERP nebo TPV systémem. 

Autodesk Vault Professional

Autodesk Vault Professional je nejvyšší edice programu Vault. Zde již práce není omezena pouze na dokumentací a jejich metadata. Je zde k dispozici oddělené prostředí položkového systému, které se umí na archivovanou dokumentaci navázat. K dispozici jsou nástroje na evidenci a správu změnových řízení. Lze zde vytvářet a pracovat s vydefinovanými uživatelskými objekty. I vlastní architektura systému je výrazně robustnější. Umožňuje konfigurovat replikované prostředí Vault serverů, ke kterým se připojují velké dislokované skupiny uživatelů. Pro zvýšení výkonu systému je možno využívat vzdálenou instanci SQL na vyčleněném databázovém serveru.

Uživatelé, kteří aktivně nepracují přímo s CAD dokumentací, mohou používat ekonomicky výhodnější licenci Vault Office, pomocí které lze přistupovat i do webového rozhraní Vault (Vault Thin Client). Za nezanedbatelný bonus této edice lze považovat i nelicencovaný přístup do webového prostředí Vault, ve kterém lze dokumentaci, položky nebo změnová řízení pouze pasivně prohlížet.

Vault Professional má i výkonnější nástroje pro spojení s okolním světem a dalšími systémy. Existují konektory pro sdílení dat s Cloud prostředím Fusion Teams nebo integraci s PLM systémem Fusion 360 Manage (starší název Fusion Lifecycle). Má připravený můstek pro publikaci dat do prostředí SharePoint. Také má k dispozici funkce pro synchronizaci položkového prostředí Vault s ERP nebo TPV systémem. S určitými omezeními dokáže spolupracovat i s CAD systémy jiných výrobců než Autodesk, pro které má připraven doplněk (Pro Engineer a SolidWorks).

Zvýšení efektivity práce díky PDM »

blank
„Pokud zpětně vyhodnotíme dva podobné projekty tvořené bez Vaultu a s Vaultem, pak po nasazení PDM řešení od ADEONu se zvýšila efektivita práce v konstrukci, nákupu a logistice výroby zhruba o 30%.“
Zdeněk Krejčí
Senior Design Engineer, ICE Industrial Services, a. s

Implementace prostředí Vault

Prostředí Autodesk Vault se primárně skládá ze dvou hlavních částí:

  • Vault serveru s SQL databází a úložištěm souborů
  • klienta Vault na stanicích uživatelů.

Toto je limit pro edici Vault Basic.

Vyšší edice, Vault Workgroup a Vault Professional, mají k dispozici API prostředí, pomocí kterého je možno programovat funkce a nástroje dle individuálních specifických požadavků firem, pro jejichž potřebu je systém implementován.

Automatické úlohy

Je k dispozici Server úloh (JobServer), který dokáže s dokumentací archivovanou v úložišti nebo s informacemi z metadat Vault automaticky provádět nejrůznější operace. Tím se vytváří spolehlivé prostředí, které zajistí, že budou požadované dokumenty a informace ve správnou dobu na správném místě. Tato automatizace nezanedbatelně šetří čas uživatelům, protož za ně vykonává rutinní neproduktivní operace. Eliminuje se také lidský faktor a zvyšuje spolehlivost toku informací mezi systémy nebo pracovním týmem. Snižuje se chybovost v těchto procesech a to má i přímý dopad na nižší velikost ztrát, které vznikají z nežádoucích chyb.   

Publikace dokumentů pro potřebu výroby nebo zajištění kooperací jsou typické úlohy pro Server úloh:

  • publikace výkresů do PDF, třeba i se zápisem linku na PDF do prostředí ERP systému
  • hromadná publikace výkresů do PDF s vodotiskovou informací o zakázce, pro kterou jsou vydávány
  • generování DXF souborů rozvinů plechů pro pálení na laseru
  • generování STP souborů pro přípravu obrábění na NC strojích

Propojení s ERP a PLM systémy

Pomocí úloh JobServeru, ve spojení s dalšími systémovými službami, se vytváří obousměrné integrační můstky mezi prostředím Vault a ERP systémy, případně i PLM systémy.

  • zakládají/aktualizují se informace o položkách a navázaných strukturách (BOM)
  • synchronizují se životní stavy souborů nebo položek ve Vault s položkami v ERP nebo PLM (provazují se životní cykly integrovaných systémů)
  • lze vzájemně synchronizovat informace o zakázkách a sledovat stav zakázek
  • lze mezi systémy synchronizovat i doprovodnou dokumentaci k zakázkám

Požadavky na integrace mezi systémy jsou velmi různorodé a individuální. Proto před vlastní implementací se zpracovává detailní implementační analýza, která tento rozsah vymezí. Cílem správně provedených integrací mezi systémy je stav, kde každý člen pracovního týmu najde požadovaná platná data v tom prostředí, ve kterém pracuje.

Optimalizace firemních procesů »

blank
„Po nasazení Vaultu jsme v podniku získali přehledný systém díky verzování výkresové dokumentace a každý útvar má přístup k právě aktuální verzi potřebných dokumentů. Také spolupráce konstrukčních týmů na jednotlivých dílech strojů se zpřehlednila a usnadnila.“
Ing. Milan Machač
PSP Engineering a.s.

O výrobci Autodesk

Již přes 20 let jsme Gold Partnerem firmy Autodesk, světového lídra v oblasti designu a výroby softwaru. Autodesk využívá nejnovější technologie, aby jejich zákazníci mohli pracovat rychleji a efektivněji.

Programy Autodesk v současné době pokrývají nespočet průmyslových odvětví a umožňují proměnit nápady v realitu. Autodesk prolíná a zároveň posouvá hranice architektury, strojírenství a stavebnictví díky svým špičkovým 2D a 3D technologiím.

Autodesk

Případové studie zákazníků, kteří využívají Autodesk Vault

blank
2020
Strojírenství
Zvýšení efektivity práce a zavedení PDM systému a automatizace v ICE Industrial Services.
blank
2020
Strojírenství
Zvýšení efektivity práce a zavedení PDM systému a automatizace v PSP Engineering.
blank
2016
Strojírenství
Výrazná úspora času a techniky a odbourání ručního přepisování údajů z CADu do ERP.
blank
2016
Strojírenství
Znalostní a technologický audit může znamenat zvýšení produktivity práce v konstrukci o více jak 37 %.

Další podobné nástroje

blank
Profesionální nástroj pro výpočetní analýzu metodou MKP.
blank
Kolekce programů Autodesk určeny pro strojírenský návrh.
blank
Profesionální CAM modul pro 3D konstrukční program Inventor.
blank
Profesionální 3D CAD pro digitální konstruování a prototypování.

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram