Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» Reference » Zvýšení efektivity práce v ICE Industrial Services

Zkušenost zákazníka:

Zvýšení efektivity práce díky PDM ve společnosti ICE Industrial Services

Podívejte se, jak jsme implementovali řešení Autodesk Vault do společnosti ICE Industrial Services, napojili jej na informační systém a zoptimalizovali firemní procesy životního cyklu výrobku.

Dozvíte se jaké výhody tato implementace pro firmu znamenala a jak se zvýšila efektivita práce v konstrukci, nákupu a logistice výroby.

Základní informace

Zadavatel:
ICE Industrial Services, a. s.
Společnost ICE Industrial Services vyvíjí, konstruuje, programuje a instaluje automatizované stroje a linky pro nejvýznamnější společnosti po celém světě.
Náš úkol:
Zanalyzovat aktuální firemní procesy, navrhnout optimálnější řešení a provést implementace PDM systému Autodesk Vault s propojením na ERP systém.
Výsledek:
Vytvořené centrální uložiště, zavedení automatizace rutinních prací a automatické propojení s informačním systémem.
Realizace:
2020

Související nástroje

Product Design & Manufacturing Collection

PDM Collection

Kolekce programů od společnosti Autodesk, primárně určeny pro strojírenský návrh.

Autodesk Inventor

Inventor

Profesionální 3D CAD aplikace pro digitální navrhování, konstruování a prototypování.

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical

Známý AutoCAD se sadou nástrojů pro větší produktivitu v procesu 2D strojírenského návrhu.

Autodesk Vault

Autodesk Vault

PDM systém pro správy 2D i 3D dokumentace nejčastěji konstrukčních týmů.

O projektu

Pro chod většiny moderních firem jsou nezbytností práce v týmu a sdílení dat uvnitř firmy. Nejinak je tomu i ve firmě ICE Industrial Services, a. s. – jedné z nejrychleji rostoucích automatizačních společností v České republice a nejspíše i v Evropě. Pro tuto firmu naše společnost ADEON implementovala systém Autodesk Vault Workgroup přesně na míru. Díky tomu se podařilo maximálně zvýšit efektivitu práce, eliminovat rizika ztráty znalostí a centralizovat návrhová data.

O společnosti

Společnost ICE Industrial Services, a. s., zakládající svoje jméno na týmové práci, čestném jednání, profesionalitě a flexibilitě, vyvíjí, konstruuje, programuje a instaluje automatizované stroje a linky pro nejvýznamnější společnosti po celém světě. Jako úspěšný start-up začínala v lednu 2013 se čtyřmi zaměstnanci a nyní čítá její tým 160 lidí.

V roce 2014 se stal jejím majoritním vlastníkem Strojmetal Aluminium Forging, s. r. o., jeden z nejvýznamnějších světových výrobců hliníkových podvozkových dílů.

Svá řešení nabízejí jako dodávky na klíč, subdodávky částí projektů nebo služby na hodinové bázi. Zaměřují se na design a výrobu nových strojů i modernizaci stávajících zařízení, zejména pro automotive, strojírenství, metalurgii, dřevozpracující průmysl a další obory. Mezi zakázkami ICE jsou různé robotizace, automatizované, jednoúčelové, testovací a speciální stroje, ale i celé montážní, kovací, nebo robotické linky.

Vyzkoušejte si nástroj Inventor na 30 dní zdarma

Při realizaci používáme nástroj Inventor. Vyzkoušejte si parametrické 3D modelování a kreslení prvků bezplatně na 30 dní ve zkušební verzi.

Stáhnout zdarma
Autodesk Inventor

Správa dat díky Autodesk Vault

PDM systém pro správu dat v základu umožňuje pracovat v týmu lidí, kde si navzájem nepřepisují soubory a velmi rychle vyhledávají potřebná data v celé databázi, eviduje verze souborů a umožňuje efektivní kopírování dat. Tento program běží na serveru (i virtuálním) a v závislosti na zvolené verzi tohoto programu se Vault dělí na Vault Basic (zdarma k Inventoru) a pokročilejším Workgroup a Professional. Kromě těchto verzí se používá ještě Vault Office, primárně určený pro všechny kromě konstruktérů. Pokročilejší verze tohoto programu dokážou řídit kromě verzí i revize, číslování, položky, generovat kusovníky, hromadný tisk, soupisky materiálu, komunikovat s informačním systémem, internetovým prohlížečem a také řídit životní cyklus dat.

Plán nasazení

Zásadním mezníkem ve firemní historii je rozhodnutí začít s pokročilejším programem Vault (Workgroup/Professional). Je to začátek cesty k větší produktivitě, zaručenému řádu souborů a spoustě ušetřeného času. Na úplném začátku firma vždy dostane detailně zpracovanou nabídku (hrubá analýza) včetně návratnosti investice a je na ní, zda se rozhodne jít cestou inovace. Následuje detailní analýza firemních procesů neboli několik sezení s vybranými zástupci lidí ve firmě, kteří budou pracovat s návrhovými daty. Jakmile přesně analyzujeme vaše potřeby, můžeme začít programovat doplňky Vaultu, které pomáhají automatizovat rutinní činnosti. Ve stejném čase začíná konfigurace a instalace serveru. Jakmile je to možné, spouští se testovací provoz, kde se dolaďují procesní toky.

Analýza

Jakmile vedení ICE schválilo nasazení Vault Workgroup, začal ADEON provádět detailní analýzu firemních procesů. Současně se zaváděním Vaultu se nasazoval ERP systém. Což se ukázalo být výhodou, protože jsme mohli úzce spolupracovat s jejich implementačním týmem, a sladit tak podobu obou systémů. Dále nás zajímal veškerý pohyb konstrukčních dat ve firmě. V návaznosti na to probíhaly rozhovory s vedoucími pracovníky oddělení, při kterých bylo zjišťováno, jak probíhá jejich práce s daty. Konzultace s každým vedoucím úseků je nutnost, aby Vault správně zabezpečil finální distribuci dokumentů a informací o návrhu.

Vlastní funkčnost programu Autodesk Vault ADEON doplnil o programové úpravy. Jejich cílem bylo usnadnit a zefektivnit práci uživatelů, odbourat činnosti, které se dají automatizovat. Výsledkem je optimalizovaná komunikace informací mezi Inventorem, Vaultem a ERP systémem. Nezbytnou součástí těchto programových úprav je vybudování kontrolních mechanismů, které budou data chránit před nestandardními postupy práce.

Z celé analýzy je nejnutnější správně definovat klíčové požadavky na budoucí systém, které v našem případě byly:

  • vytvořit centrální řízené úložiště
  • synchronizace dat návrhu
  • zavést řízené revize
  • spojení s informačním systémem
  • automatizace rutinních prací

Implementace a výsledek

Jako první se z implementačního postupu provádí instalace Vaultu na serveru firmy a přizpůsobování softwaru přesně na míru. Nastavují se různé skupiny uživatelů, kategorizuje a klasifikuje se dokumentace, její životní cykly a další požadavky vyplývající z předchozí analýzy. Velmi důležitým krokem je postupné testování a uvádění do provozu naprogramovaných aplikací a služeb, zkoušení a doladění jejich funkčnosti. Čím kvalitněji je provedena fáze testování, tím hladší je pro firmu spuštění ostrého provozu. I tak se menší problémy mohou odhalit až po několikaměsíčním rutinním provozu. V každé firmě dochází v průběhu času ke změnám ve firemních procesech. Proto i naši implementátoři zabezpečují dlouhodobou podporu implementovaného řešení.

Skvělá spolupráce

blank
„Pokud zpětně vyhodnotíme dva podobné projekty tvořené bez Vaultu a s Vaultem, pak po nasazení PDM řešení od ADEONu se zvýšila efektivita práce v konstrukci, nákupu a logistice výroby zhruba o 30%.“
Zdeněk Krejčí
Senior Design Engineer, ICE Industrial Services, a. s

Související služby a řešení

Adeon-CAD-strojirenstvi-500

Strojírenství

Programové CAD řešení pro strojírenský design, konstruování a přípravu výroby.

PDM a PLM služby

PDM a PLM

Implementujeme a pomáháme zákazníkům s procesy správy dat a životního cyklu výrobku.

Implementace a konzultace řešení pro strojírenství

Implementace a konzultace

Pomůžeme efektivně nasadit řešení na základě analýzy k optimalizaci procesů.

Školení

Školení

Řada dostupných připravených školení i příprava školících plánů na míru podle vašich požadavků.

Další případové studie »

blank
2020
Strojírenství
Zvýšení efektivity práce a zavedení PDM systému a automatizace v ICE Industrial Services.
blank
2016
Strojírenství
Výrazná úspora času a techniky a odbourání ručního přepisování údajů z CADu do ERP.
blank
2016
Strojírenství
Znalostní a technologický audit může znamenat zvýšení produktivity práce v konstrukci o více jak 37 %.
blank
2006
Strojírenství
Výhody implementovaného řešení Autodesk Inventor v konstrukcia výrobě do společnosti ZAMET.

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram