Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

AutoCAD Mechanical

autocad mechanical 2017 badge 256px bezdata

Získejte bezkonkurenční produktivitu v procesu 2D strojírenského návrhu díky specializované aplikaci AutoCAD Mechanical, která vašim týmům ušetří hodiny práce na návrhu a jeho přepracovávání díky automatizaci běžných úloh. V důsledku toho získávají konstruktéři konkurenční výhodu a mohou se věnovat inovacím, nikoli bojovat s pracovními postupy nastavenými v generických aplikacích pro návrh. Aplikace AutoCAD Mechanical je navíc založena na platformě AutoCAD, která je světově nejprodávanějším softwarem pro návrh, a využívá nativní formát DWG. Je tak přístupná široké komunitě designérů po celém světě.

AutoCAD Mechanical je součástí licence AutoCAD a nelze již pořídit samostatně.

Funkce

Pracovní prostředí

Pomocí panelu nástrojů Pracovní prostředí lze rychle upravovat panely nástrojů a nastavení. Jedná se o rozbalovací nabídku, jež návrháři umožňuje snadné ukládání a přístup k rozmanitým nastavením uživatelského rozhraní. Součástí dodávaného produktu je několik přednastavených pracovních prostředí, mimo jiné několik prostředí začátečnických, s nimiž je snazší naučit se aplikaci AutoCAD Mechanical používat.

Kurs nejužitečnějších funkcí

Jednoduché výukové hodiny Vám pomohou rychle pochopit nejoblíbenější funkce aplikace AutoCAD Mechanical. Tento interaktivní průvodce, založený na úspěšném Kursu nových funkcí v softwaru AutoCAD, představí novým uživatelům možnosti okamžitého zvýšení produktivity díky aplikaci AutoCAD Mechanical.

Poznámkové náhledy papírových výkresů

Výskyt chyb omezí a dobu potřebnou k návrhu zkrátí snadná tvorba výcelistových výkresů z jednoho hlavního modelu. Jednotlivé součásti a sestavy vkládáte přímo do výkresů na papíře. U každého výkresu lze přímo nastavit viditelnost, měřítko, barvy a přepisování bez použití vrstev. Dokonale integrovaný seznam součástí udržuje přesný přehled o počtu součástí v každém výkrese kvůli celkovému seznamu součástí.

Rozpoznání produktu Autodesk DWG

Nyní můžete snadno rozpoznat, ve kterém produktu Autodesk vznikl soubor DWG a otevřít jej v optimálním programu, jenž nejlépe zachová inteligenci souboru. Když uživatel přesune kurzor na ikonu DWG souboru, objeví se okénko s údaji o produktu, ve kterém DWG soubor vznikl.

Navigace po výkresu

Funkce Navigace po výkresu usnadňuje porozumění vzájemných souvislostí v rámci návrhu. Při pohybu kurzoru po návrhu se v okénku zobrazují názvy součástí. Toto okénko lze rozšířit, aby ukazovalo vztahy nadřazenosti a podřízenosti v rámci sestav. Přitom se zvýrazní celá geometrie součástí a ve výchozím bodu se objeví uzel a šipka znázorňující základní polohu.

Pozice a rozpisky

Na standardech založené pozice a seznamy součástí se automaticky aktualizují při každé změně návrhu. Součástí softwaru AutoCAD Mechanical je podpora více seznamů součástí pro každý výkres, skládacích sestav, automatického rozpoznávání standardních součástí a uživatelsky nastavitelných možností, takže lze pozměňovat prvky tak, aby odpovídaly aktuálním postupům ve firmě. Nový Správce konfigurace rozpisek usnadňuje nastavení a uživatelské úpravy.

Výkonné kótování

Kóty lze snadno a rychle měnit, upravovat i mazat, což šetří čas i námahu. Používání AutoCADových kót je v aplikaci AutoCAD Mechanical snazší díky zkráceným a praktickým dialogovým oknům, jež sledují a zobrazují jen ty proměnné důležité pro výrobu. Díky automatickému kótování můžete vytvářet více kót s minimální námahou, a najednou tak zadat skupinu kót uspořádaných v souřadnicích, paralelně nebo symetricky a umístěných odpovídajícím způsobem. Inteligentní kótovací nástroje zajistí automatické správné umístění překrývajících se kót tak, aby byly do výkresu vloženy také tolerance a informace z montážního seznamu. Nové kontrolní kóty umožňují uživateli zadat kritéria zkoušek.

Symboly a poznámky

Normované symboly a poznámky ušetří Váš čas a zvýší přesnost návrhů. Software AutoCAD Mechanical obsahuje kreslicí nástroje určené k vytváření normovaných symbolů drsnosti povrchu, geometrických kót a tolerancí, tolerancí tvaru a polohy, poznámky a symboly svarů.

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram