Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» Reference » Cenový model s BIM 5D v Revitu ve společnosti ARCHCOM

Zkušenost zákazníka:

Cenový model s BIM 5D v Autodesk Revitu ve společnosti ARCHCOM

Práce v BIM už dnes nepatří k výjimečným procesům ve stavební projekci. Velká část projekčních kanceláří již běžně nějakým způsobem pracuje v metodice BIM. Ve společnosti Archcom vzniká s využitím této metodiky již naprostá většina stavebních projektů.

Už od počátku si však společnost Archcom položila otázku, jak využít sdílený BIM model (tedy virtuální model stavby) vytvářený v programu Autodesk Revit, k přesnějšímu výkazu výměr a určení ceny stavby jak v úrovni koncepční studie, tak i v pozdějších fázích při změnách.

Základní informace

Zadavatel:
Archcom s.r.o.
Projekční kancelář ARCHCOM působí v oblasti realitního developmentu již od roku 1996. V současné době se kancelář zaměřuje na projektování a výstavbu v systému BIM 5D, který propojuje navrhování a realizaci staveb s finančním modelem v jednom digitalizovaném systému.
Náš úkol:
Dodání produktového řešení, implementace, školení a technická podpora daných produktů a postupů CAD programů.
Realizace:
2020

Související nástroje

AEC Collection produkt

AEC Collection

Kolekce programů společnosti Autodesk pro projektanty a architekty.

Autodesk Revit

Revit

BIM řešení pro parametrické projektování inteligentních modelů budov.

blank

Construction Cloud

Cloudová CDE platforma pro spolupráci a komunikaci nad projektovými daty.

Enscape

Enscape

Nadstavbová aplikace pro vizualizace, video průchody nebo virtuální realitu objektu.

O projektu

V úvodních fázích je cena stavby řešena na úrovni investora nebo jeho cenového konzultanta - a to bez vazby na BIM výstup projektanta, což je určitě oblast připravená k rozvoji. V jiných případech se BIM model urputně převádí do jiných otevřených formátů, které lze vložit do rozhraní pro automatické vytváření méně rozsáhlých rozpočtů - např. BIM Platforma. Pro vytvoření cenového BIM modelu BIM 5D v pojetí Archcom je nutné formální zadání projektu ve spolupráci s investorem („outline specifications“) s více či méně jasnou cílovou částkou a standardy, za který se má daná stavba zrealizovat.

V běžné praxi v ČR je zvykem dojít k přibližné ceně projektu přepočtem agregované ceny přes HPP či s využitím jiných cenových přístupů a to zejména v úvodních fázích projektu, kdy není vytvořený výkaz výměr. Větší a zkušenější investoři si k projektu přizvou již od počátku cenového konzultanta, který svým odborným odhadem ve studii nebo v dokumentaci pro územní rozhodnutí ocení projekt v papírové verzi na základě zkušenosti. Vždy se ale jedná o hrubý odhad založený například na použitém konstrukčním systému, velikosti ploch a standardu budovy - což jsou velmi hrubé informace k získání ceny stavby bez výkazů výměr. Často se pak stává, že pokračující fáze projektu je nákladově nepřesně oceněna kvůli chybějícím údajům v předchozí  dokumentaci ve 2D, nebo bez celkové znalosti náročnosti stavby a v dalších fázích dojde ke korekci ceny směrem nahoru (korekce ceny dolů je kupodivu výjimečná) obvykle s principem „value for money“. Cílem společnosti Archcom je zavádět použitelné standardy BIM 5D pro výkaznictví a oceňování získaných hodnot v podmínkách ČR - pomocí sdílených integrovaných BIM cenových modelů navázaných na automaticky vykazované parametry v konkrétním software Autodesk Revit. Spolupráce s cenovým konzultantem na straně investora je pro BIM 5D projekci zcela zásadní, protože vstupy
investora se standardy společně s návrhem stavby definují konečnou cenu.

Definice materiálu a jeho identifikace s cenou

Lokalizace a náhled na BIM 360

Na pilotním projektu ve fázi stavebního povolení si ve společnosti Archcom definovali datový standard pro integrované BIM 5D cenové modely (seznam sledovaných a vykázatelných parametrů pro výkaznictví). Dále bylo nutné jasně identifikovat prvky jak pozičně v objektu, tak i samotným zatříděním prvku do klasifikačního systému. Podrobnost v URS nebo RTS katalogu se však ukázala jako příliš podrobná a jiné zahraniční klasifikační systémy zase neposkytují potřebný detail použitelný pro zavedený český standard založený na výkazech výměr (většinou jsou založené na třídění pro potřeby FM a systém výstavby „design&build“). Klasifikační systém BIM 5D ve společnosti Archcom počítá s jistou úrovní agregace pro potřeby vytváření cenových modelů dle vlastního číselníku a ve formátu používání. Do pilotního projektu pak zapojili běžné rozpočtáře, kteří spolu s BIM týmem vytvořili užitý interní klasifikační systém a ocenili vyžadované agregované položky. Nyní jsou schopni osadit většinu prvků v modelu jasnou identifikací už v počátku projekce a následně dynamicky pracovat se zadanou jednotkovou cenou.

Při zpracování pilotního projektu - podle slov BIM týmu Archcom - vyzkoušeli řadu aplikací třetích stran, ale vždy se jednalo o nástroj, který pracoval na základě IFC formátu a neumožňoval dynamickou práci, která by v cenovém modelu okamžitě reagovala na úpravy provedené v obecném BIM modelu. Proto se rozhodli využívat pouze on-line živý RVT model v Autodesk Revitu, který je většinu času aktuální a editovatelný. Důvodem pro orientaci na jeden software je současný tržní podíl programové rodiny Autodesku Revit v ČR. Mimo obecný stavební BIM model udržují pro každý projekt unikátní integrovanou BIM databázi použitých cen, která je odsouhlasena investorem jako závazná i pro další změny projektu a je měřítkem pro dodržení ceny stavby v návrhu. Je pravdou, že v podmínkách ČR není zvykem již ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí počítat s takovými detailními prvky jako jsou omítky, zařizovací předměty, povrchové úpravy a další. Ale právě BIM virtuální model stavby sebou může nést s minimem práce všechny tyto informace již od fáze koncepční studie a není nutné se zásadně omezovat. Od úrovně dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované ve společnosti Archcom již pracují s výkazy výměr v podobě, na jakou je stavební praxe zvyklá.

Filtr ceny na stěně nad 100 000tis Kč

Vizualizace projektu v programu Enscape

Prvotním benefitem takového integrovaného BIM 5D cenového modelu je aktuální cena stavebních prací v kterémkoliv okamžiku práce projektanta. Není již nutné vše odesílat na rozpočtáře či přepočítávat při každé změně nová data pro klienta („data drop“). Při dodržení projekční kázně během prací jsou vždy BIM model a cenový model aktuální a lze je sdílet. Dalším benefitem je průběžná transparentnost pro cenového konzultanta na straně klienta. Na několik kliknutí lze vyfiltrovat potřebné položky z konkrétní kategorie a navrhnout jejich úsporu nebo změnu. V reálném čase je tak možné simulovat jednotlivé varianty návrhu a sledovat jejich dopad na celkovou cenu stavby - a to vše s minimem práce navíc. Neposlední výhodou integrovaného BIM přístupu je průběžná informovanost klienta. Pokud je klient, či cenový konzultant alespoň částečně zběhlý v rodině Autodesk Revit a má zájem, může mít BIM model přístupný v cloudovém prostředí BIM360, kdy je možné si BIM model prohlédnout včetně všech jeho parametrů, a to i těch aktuálních cenových. V tomto směru vidí ve společnosti Archcom potenciál dalšího rozvoje. Momentálně pracují na projektech se zákazníky, s jejichž cenoví konzultanti komunikují právě na základě této sdílené BIM platformy. Aktivně se do experimentálního projektu zapojuje i dodavatel stavby.

 

Předpoklady pro fungování

  • Funkční klasifikační systém (interní, SNIM, TSK, URS, uživatelský)
  • Optimálně nastavená šablona Revit (urychluje práci)
  • Akceptace kategorií Revit (nejít zbytečně hlavou proti zdi)
  • Správně vymodelovaný model (nepodvádět)
  • Cost manager v týmu projekce (někdo kdo zná ceny)
  • Přemýšlet při práci
  • Několik úkonů s exportem a importem dat

Představení projektu na konferenci BIM Open

blank
"Díky těmto postupům máme přehled o ceně projektované stavby nebo prvku již od začátku v jakémkoliv okamžiku.
  
S investorem si smluvně zavazujeme a garantujeme kolik daný projekt bude stát už při podpisu smlouvy kdy vzniká koncept."
Ondřej Tomšů
Senior Designer & BIM Manager

Štíhlá výstavba s BIM v ČR?

Výstavba v BIM se v ČR nyní potýká se dvěma problémy, které znamenají pro budoucnost velkou výzvu.

Prvním problémem jsou snahy o vyjmutí stavebních dodavatelů ze sdílené spolupráce na BIM modelu při vlastní realizaci. Ti tak nemají možnost spoluvytvářet BIM model pro potřeby vlastní stavby, ale jsou pouhými dodavateli 2D podkladů pro správce BIM modelů. Projektanti pak vytvářejí virtuální model stavby se zpožděním proti reálnému postupu výstavby - samozřejmě bez možnosti okamžité koordinace, která je pří výstavbě klíčová.

Druhým problémem je nízká úroveň napojení BIM modelu budovy, která je výstupem zhotovitele stavby ve stupni As-Built (dokumentace skutečného provedení), na informační systémy budoucí FM správy.

Důsledkem těchto problémů je zejména přístup ke stavebním dodavatelům jako k „zedníkům“, kteří pouze staví, a ne jako k integrované součásti celé stavební výroby. Abychom však byli spravedliví - částečně si za to mohou dodavatelé v ČR sami svým zdráhavým přístupem k metodice BIM. Vývoj ve světě přitom již ukázal, že zapojení zodpovědného a schopného dodavatele do procesu BIM při výstavbě formou „štíhlé výstavby“ je přínosem pro všechny zúčastněné - a to nejen finančně.

Celkový přehled stěn s cenou a filtrem nad 100 000tis Kč

Vyzkoušejte si nástroj Revit na 30 dní zdarma

Při realizaci používáme nástroj Revit. Vyzkoušejte si parametrické 3D modelování a kreslení prvků bezplatně na 30 dní ve zkušební verzi.

Stáhnout zdarma
Autodesk Revit

Související služby a řešení

blank

Stavebnictví

BIM aplikace a technologie pro stavebnictví, projektování a architekturu.

BIM implementace a konzultace

BIM Implementace a konzultace

BIM procesy, pracovní postupy a standardy pro projekčních firem.

Technická podpora

Technická podpora

Certifikovaná technická podpora zkušených konzultantů k dispozici pro vaše projekty.

Školení

Školení

Řada dostupných připravených školení i příprava školících plánů na míru podle vašich požadavků.

Zkušenosti uživatelů s programem Revit »

blank
2020
Stavebnictví
Jak vzniká BIM 5D cenový model pro rozpočtování v projekční kanceláři Archcom.
blank
2020
Stavebnictví
Zavádění BIM metodiky a CDE systému BIM 360 na projektu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
blank
2019
Stavebnictví
S jakými nástrahami se potkává na svých BIM projektech společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek.
blank
2020
Stavebnictví
Jak Autodesk programy Revit a automatizace procesů s nástrojem Dynamo pomáhají využít BIM.

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram