Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» Reference » BIM na projektu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Rozhovor:

Zavádění BIM na projektu nové budovy Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Pilotních BIM projektů a implementací nám postupně ale velmi rychle přibývá. Již je čím dál více nejen soukromých ale i veřejných investorů, kteří vidí úsporu svých financí právě díky facility managementu. Společně se podíváme na projekt nové budovy Ekonomické fakulty z Vysoké školy Báňské z Ostravy, kde se také rozhodli jít cestou BIMu a to právě díky následné správě budovy.

Základní informace

Zadavatel:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠB–TUO směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

Náš úkol:
Dodání produktového řešení, implementace, školení a technická podpora daných produktů a postupů CAD programů.
Realizace:
2020
VSB logo

Související nástroje

AEC Collection produkt

AEC Collection

Kolekce programů společnosti Autodesk pro projektanty a architekty.

Autodesk Revit

Revit

BIM řešení pro parametrické projektování inteligentních modelů budov.

blank

Construction Cloud

Cloudová CDE platforma pro komunikaci a spolupráci na projektu.

AutoCAD One

AutoCAD

Světově nejznámější a nejvyužívanější program pro přesné rýsování ve 2D prostředí.

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Z dlouhodobého hlediska a konceptu univerzity bylo jen dalším krokem řešit BIM také u novostaveb. Ekonomická fakulta je první stavbou univerzity, kde chceme BIM řešit komplexně od A do Z. Od zadání veřejné zakázky v BIM, realizaci stavby, a především následný facility management, tedy správu a provoz fakulty s využitím BIM. To vše zapadá do konceptu a strategie univerzity. V rámci 4letého projektu, který by měl rozjet zavádění BIM na univerzitě se řeší především využití pro facility management. Všechny novostavby tedy budou mířit tímto směrem a BIM je pro nás cesta k jasnému cíli – efektivnějšímu provozu staveb.

Při projektování Ekonomické fakulty byly zvoleny dva softwary. ARCHICAD pro modely stavební části a REVIT MEP pro modely TZB. Zároveň byl zvolen klasifikační systém SNIM a datový standard interní, který jsme na univerzitě společně s členy projektového týmu vytvořili. Na tomto standardu se podíleli lidé z provozu univerzity; správy a údržby, energetiky, bezpečnosti aj.

Rozhovor s Ing. Michalem Faltejskem

Proč jste se na tomto projektu vydali cestou BIM, a potřebou Facility managementu?

BIM je cesta do budoucnosti a je potřeba se touto cestou vydat. Jako veřejný sektor musíme, protože od roku 2022 budeme mít samozřejmě povinnost BIM používat, ale pochopitelně to není ten hlavní důvod. Cestou BIM jdeme už delší dobu a šli bychom touto cestou i bez povinnosti, která pro veřejné nadlimitní zakázky přichází. Vidím ale i kolem nás, že spousta společností a organizací by cestou BIM šla i bez oné povinnosti. Což je skvělé. Podle mě nejde dnes už ani tak o tu povinnost, kterou stát nastavil, ale o to, aby se správně nastavily standardy a metody, jakými se vydat. Pomoci těm, kteří cestou BIM jdou a v budoucnu půjdou.

Co se facility managementu týče, řešíme ho na univerzitě již dlouho, včetně výuky, a ve své podstatě je to nedílná část BIMu. To, kam byl měl BIM směřovat je právě FM.

Jaké vidíte na projektu možné rizika a překážky?

Rizika jsou ve všem, ale je důležité se jich nezaleknout. Praktických překážek existuje celá řada, ale i to je součást každého pokroku, evoluce či revoluce, inovací. Ať již je to ne úplně dobrá kompatibilita softwarů, ještě stále nedokonalé IFC, ale především jsou to stále lidé a přesvědčování, že BIM je správná cesta. To souvisí se vším, lidé vidí překážky, nebo že něco ne úplně funguje a už je to odradí. Z dlouhodobého hlediska to mohou být obavy ze standardů, které přijdou, přičemž BIM již dnes řešíme BIM podle vlastního uvážení a nejlepšího svědomí a vědomí. Uvidíme, jak nám naše dnešní modely budou ladit
s tím, co přijde v roce 2022.

Pohled na BIM od VŠB na konferenci BIM Open

blank
"Finálním cílem, který na univerzitě z pohledu BIM realizujeme je Facility Management. To je pro nás klíčové. Na základě datového standardu, který jsme si sestavili.

Myslím si, že by to tak mělo být u všech staveb v BIMu, ač tomu tak zatím stále není."
Ing. Michal Faltejsek
BIM koordinátor, Vysoká škola báňská - Technická univerzita

A kde naopak vidíte přínosy takto zpracovaného projektu?

Výhod, které s sebou BIM nese bychom našli spoustu. Přehledná a ucelená databáze informací o stavbě (LoI) propojená s reálným obrazem stavby v podobě 3D modelu (LoD), přehledný průběh projektu od A po Z, efektivnější nastavení spolupráce, komunikace, výměny informací a mnoho dalších výhod, které zajisté předčí všechny nevýhody. Pokud se správně nastaví projekt, lze opravdu dojít k efektivnější cestě. Ať již při projektování, realizaci a samozřejmě i facility management. Ale také je potřeba říci, že BIM velmi zefektivňuje přechody mezi jednotlivými fázemi. Tzn. aby se v těchto přechodech neztrácela data, ale naopak se efektivněji využívala. A toto bych zdůraznil.

K jakému cíli s tímto projektem chcete dojít? Jedná se pouze o facility management nebo
máte i jiné dílčí cíle?

Jedním z dílčích cílů je samozřejmě si vyzkoušet BIM od A po Z zcela kompletně, tzn. od projektu až po náš facility management. Naučit se s BIMem pracovat, vychytat chyby do budoucna a zároveň vnímám, že tím jsme schopni to dostat do hlav i lidem, které je ještě stále potřeba trochu přesvědčovat. Zároveň jsme velmi zvědaví, jaké to vlastně přinese skutečné benefity, měřitelné a ekonomicky prokazatelné. Ale to samozřejmě bude možné až nějaký čas po dokončení projektu. A v neposlední řadě samozřejmě projekt nové budovy Ekonomické fakulty v BIM zapadá do konceptu zavádění BIM na VŠB – TUO.

Jak na projektu komunikujete se všemi zúčastněnými stranami? Využíváte nějaký systém pro
předávání dat?

CDE systém je nedílnou součástí každého BIM projektu. Nebo lépe řečeno by spíše mělo být. My se v tomto projektu, a vůbec v celém projektu zavádění BIM na naší univerzitě, a také proto, že stávající budovy modelujeme v Revitu, rozhodli pro BIM 360 od Autodesku. I v tomto směru jsme narazili na mnoho překážek, ale to podstatné je, alespoň s něčím začít a učit se, osahat si to, odladit spolupráci, fungování systému a jeho možnosti. Upřímně musím ale říci, že co se CDE týče, máme ještě rezervy a co dohánět. Ale začali jsme a jdeme i v tomto kupředu. A věřím, že mnoho výhod objevíme v budoucnu, např. v tom, že data, připomínky, chyby a mnoho dalšího, co nyní do CDE zavedeme, tam v budoucnu najdeme.

blank
"CDE je nedílnou součástí každého BIM projektu. Nebo lépe řečeno by spíše mělo být. My se v tomto projektu, a vůbec v celém projektu zavádění BIM na naší univerzitě, a také proto, že stávající budovy modelujeme v Revitu, rozhodli pro BIM 360 od Autodesku."
Ing. Michal Faltejsek
BIM koordinátor, Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Pro projekt jste si vybrali klasifikační systém SNIM, proč jste zvolili zrovna ten?

SNIM je českým klasifikačním systémem a myslím, že i relativně používaným. Navíc velmi jednoduchým na implementaci a vůbec uživatelsky. Byl pro nás do začátku, kdy neexistoval standardizovaný nebo doporučený klasifikační systém, nejjednodušší volbou. Po čas jeho používání jsme však narazili i na jeho nedostatky. Některé prvky jsme si prostě museli doplnit sami. To je potřeba dodat a uvidíme v budoucnu, jestli s tím budou nějaké problémy.

Souběžně si vedete také i interní datový standard. Jaké informace jste do něj zahrnuli?

Datový standard, který jsme si nastavili vycházení také ze SNIMu, který si myslím má velmi slušnou úroveň. Je ale doplněný o informace z našeho  provozu, tedy přímo od lidí, kteří s těmito informacemi pracují a v BIM pracovat budou. Je to tedy reálný odraz z práce. Jsou to informace potřebné pro facility management. U každé informace jsme si navíc přidali ještě další podinformace, a to jak je pro nás parametr důležitý, a jak zhruba často se s tímto parametrem pracuje. A dále také informace o tom, která z databází je pro ten konkrétní parametr výchozí, jestli je to 3D model, CAFM systém nebo ekonomický/účetní systém univerzity.

Proč se podle vás nezadává více projektů formou BIM?

Já si myslím, že se jich dělá relativně dost, ale je pravda, že se pohybujeme v kolektivu lidí, kteří se v tom pohybují a cestou BIM již jdou. Pokud je opravdu spousta lidí, kteří se tomu brání, potom je to možná v tom, že tomu lidé stále nevěří, benefitům a přínosům. Spousta lidí je velmi konzervativní a vidí v tom jen větší náklady, problémy, nedostatky a mnoho dalšího. Možná je to také zatím v nehotových standardech a metodách. A možná je to také v tom, že většina čeká na to, až se těmi „těžšími začátky“ projdou jiní a prošlápnou tu cestu, vychytají chyby a potom všechny proškolí. I to je možné.

Vyzkoušejte si nástroj Revit na 30 dní zdarma

Při realizaci používáme nástroj Revit. Vyzkoušejte si parametrické 3D modelování a kreslení prvků bezplatně na 30 dní ve zkušební verzi.

Stáhnout zdarma
Autodesk Revit

Související služby a řešení

blank

Stavebnictví

BIM aplikace a technologie pro stavebnictví, projektování a architekturu.

BIM implementace a konzultace

BIM Implementace a konzultace

BIM procesy, pracovní postupy a standardy pro projekčních firem.

Technická podpora

Technická podpora

Certifikovaná technická podpora zkušených konzultantů k dispozici pro vaše projekty.

Školení

Školení

Řada dostupných připravených školení i příprava školících plánů na míru podle vašich požadavků.

Zkušenosti uživatelů s programem Revit »

blank
2020
Stavebnictví
Jak vzniká BIM 5D cenový model pro rozpočtování v projekční kanceláři Archcom.
blank
2020
Stavebnictví
Zavádění BIM metodiky a CDE systému BIM 360 na projektu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
blank
2019
Stavebnictví
S jakými nástrahami se potkává na svých BIM projektech společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek.
blank
2020
Stavebnictví
Jak Autodesk programy Revit a automatizace procesů s nástrojem Dynamo pomáhají využít BIM.

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram