Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» Reference » Jak Navisworks pomáhá v BIM projektech společnosti HPFM

Zkušenost zákazníka:

Jak Navisworks pomáhá v BIM projektech společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

Přečtěte si, s jakými nástrahami se potkává na svých BIM projektech společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek. Jaké programové řešení zvolili, jak jim v jejich projektech pomáhá s koordinací a co pro ně BIM v této době znamená.

Základní informace

Zadavatel:
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Privátní inženýrsko dodavatelská společnost se silným projekčním zázemím, která vznikla v padesátých létech dvacátého století a dnes patří mezi přední české inženýrsko dodavatelské organizace. Naše společnost ovlivňuje úroveň českého a světového koksárenství a těžké hutní chemie
Náš úkol:
Dodání produktového řešení, implementace, školení a technická podpora daných produktů a postupů CAD programů.
Realizace:
2020

Související nástroje

AEC Collection produkt

AEC Collection

Kolekce programů společnosti Autodesk pro projektanty a architekty.

Autodesk Revit

Revit

BIM řešení pro parametrické projektování inteligentních modelů budov.

Autodesk Navisworks

Navisworks

Jednotný informační model stavby pro řízení a koordinaci rozsáhlých projektů.

blank

Construction Cloud

Cloudová CDE platforma pro spolupráci a komunikaci nad projektovými daty.

O společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je privátní inženýrsko dodavatelská společnost se silným projekčním zázemím, která vznikla v padesátých létech dvacátého století a dnes patří mezi přední české inženýrsko dodavatelské organizace.

Naše společnost ovlivňuje úroveň českého a světového koksárenství a těžké hutní chemie. Na zahraničních trzích působí HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. jako významná exportní firma kompletních investičních celků a zařízení. Své aktivity rozšiřuje i na příbuzné obory jako strojírenství, energetika, plynárenské, vodovodní a teplovodní rozvody, čistírny odpadních vod a stavby občanské vybavenosti. S řadou špičkových odborníků zabezpečuje komplexní projektovou přípravu staveb, inženýrskou a dodavatelskou činnost.

Projekt chlazení koksárenského plynu pro TATA Steel v IJmujdenu

V roce 2017 získal HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zakázku na zpracování dokumentace chladícího systému koksárenského plynu pro nizozemskou koksovnu TATA Steel v IJmujdenu. Výrobní závod IJmuiden společnosti Tata Steel (Holandsko) produkuje ročně asi 7,2 milionu tun kapalné oceli ve dvou vysokých pecích a jedné základní kyslíkové ocelárně. Ve dvou koksovnách a plynových elektrárnách jsou pro vysokopecní provoz ročně vyráběny celkem 2 mil. tun koksu. Produkovaný koksárenský plyn se navíc používá jako zdroj energie i v dalších instalacích v lokalitě IJmuiden.

Koksovna 1 produkuje větší polovinu koksu a až 65.000 Nm3/h koksárenského plynu. Koksárenský plyn, který vzniká při karbonizaci uhlí, se zpracovává v závodě na vedlejší produkty, jednak pro získání čistého topného plynu a pro získání ekonomicky cenných surovin (dehet, benzol).

Během zpracování plynu se jeho chlazení provádí ve dvou krocích: nejprve v primárních chladičích plynu (PGC) a po průchodu elektrostatickými odlučovači dehtu, turboodsávači a pračkou amoniaku je koksárenský plyn chlazen v sekundárním kroku na koncových chladičích plynu (SGC). Obě instalace jsou v současné době na hranici životnosti a je potřeba je vyměnit.

Nově navržený chladicí systém koksárenského plynu se skládá z primárních chladičů (2 pracovní + 1 záloha) průběžně splachovaných emulzí vody a dehtu, a koncových chladičů (1 pracovní + 1 záloha). Oba druhy chladičů jsou nepřímé a jejich základní technologie je podobná. Chlazení bude pro dosažení požadované výstupní teploty plynu zajištěno chladící vodou ze systému závodu a podchlazenou vodou získanou ze slané podzemní vody z vrtu.

Instalace bude probíhat do zastavěného území závodu, za plného provozu. Po výstavbě nových primárních chladičů bude po nějakou dobu provozována jak nová, tak stávající technologie. Po uplynutí této garanční doby budou teprve demontovány stávající primární chladiče a na jejich místě budou vybudovány nové koncové chladiče. Celá výstavba bude proto velmi náročná na koordinaci, čemuž bylo nutno věnovat velkou pozornost již ve fázi projektu.

blank
"I přes komplikovaný charakter projektu (rekonstrukce) byl požadavek na zpracování ve 3D správnou cestou. S moderním přístupem klienta je to o to jednodušší."
Ing. Roman Lisník
Vedoucí oddělení řízení projektů, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Projekční práce byly zahájeny studií proveditelnosti (plausibility check), ve které byla navržena koncepce a základní prvky chlazení koksárenského plynu a bylo ověřeno, zda je navržené řešení možné.

V následujícím stupni basic engineering, který rozsahem odpovídá dokumentaci pro stavební řízení, byla rozpracována koncepce ze studie. Požadavkem investora bylo, aby celá dokumentace ve všech profesích vznikla ve 3D. Technologické a potrubní části byly projektovány v softwaru Autodesk Plant 3D. Pro ocelové konstrukce byl použit software Autodesk Advance Steel a stavební část byla vymodelována v softwaru Autodesk Revit. Jednotlivé modely byly skládány a koordinovány v softwaru Autodesk Navisworks.

Jako vstupní podklad byl investorem předán 3D scan (mračno bodů) stávajících konstrukcí předmětné části koksovny. Samostatné mračno bodů nebylo primárně vytvořeno pro tento konkrétní projekt a jako jediný vstupní podklad se neosvědčilo, protože nebylo vypracováno v dostatečné podrobnostia kompletnosti. Vstupní podklady byly dále doplněny dílčími 3D modely ve formátech .nwd (Navisworks) a .dwg. V softwaru Navisworks byla prováděna koordinace dílčích modelů včetně kontroly kolizí a předpokládaného postupu výstavby. Celkový model stavby byl ve formátu .nwd průběžně zasílán investorovi, který jej připomínkoval.

V druhé polovině roku 2019 bude dokončen stupeň dokumentace detail engineering, který rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby. V tomto stupni jsou detailně rozpracovány potrubní trasy, technická zařízení a aparáty. Jednotlivé aparáty jsou navrhovány v softwaru Solid Works. Pro celkovou koordinaci je opět využíván Navisworks.

Vlastní realizace chlazení koksárenského plynu je předpokládána v roce 2020. Jsme přesvědčeni, že zpracováním dokumentace 3D modelováním jsme přispěli k tomu, že realizace proběhne hladce a na stavbě nebude docházet k zásadním kolizím.

blank
"Pro nás nejduležitější software, který mi používáme pro koordinace je software Navisworks. Strašně nám pomáhá při hledání kolizí a samozřejmě při vlastní koordinaci."
Ing. Marcel Jenčo
Generální ředitel, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Přínos zakázky pro společnost

Tato zakázka je pro naši společnost velice důležitá. Jednak by mohla zakázka znamenat průlom našeho know-how do západní Evropy, která má stále tendence posuzovat Českou republiku jako to zaostalé, východní. Dále je zde faktor 3D.

V dnešní době postupného přechodu standardního projektování ve 2D k projektování tvorbou 3D modelů popř. BIM modelů dochází uvnitř projekčních společností k diskuzím jakou cestu zvolit. 2D nebo 3D? „Je to rekonstrukce s náročným termínem plnění… Stihneme to zpracovat ve 3D? Máme stávající stav, nebo jej musíme naskenovat a vytvořit?“

Já, jako zastánce 3D modelování, jsem byl u této zakázky uvedených diskuzí naštěstí ušetřen. Zpracování projektu ve 3D byl jasný požadavek klienta a jsem za něj obrovsky rád. Každá takto složitá zakázka posouvá naše schopnosti a zkušenosti. Sami se učíme z vlastních chyb a zlepšujeme efektivitu naší práce.

Projektování dnes nepatří mezi oblíbenou profesi. Sledujeme stále se zmenšující nabídku pracovních sil na trhu. Projekční firmy bojují s odlivem mladých projektantů k IT, robotice apod. Změna projektování v přechodu od „tahání čar“ k tvorbě 3D modelů a dat by mohla uvedený odliv zastavit a vrátit projektování mezi moderní a „sexy“ profese.

blank
"Co pro mě BIM v tento moment znamená? Právě ten Navisworks. Je to jediný možný způsob jak spolu mohou komunikovat a koordinovat všechny jednotlivé softwary, které máme."
Ing. Roman Lisník
Vedoucí oddělení řízení projektů, HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Související služby a řešení

Adeon-CAD-strojirenstvi-500

Stavebnictví

Programové CAD řešení pro strojírenský design, konstruování a přípravu výroby.

Laserové skenování a služby

Laserové skenování

Skenování objektu pomocí laserových skenerů nebo leteckého snímkování.

BIM implementace a konzultace

Implementace a konzultace

BIM procesy, pracovní postupy, metodiky a standardy pro projekční a stavební firmy.

Školení

Školení

Řada dostupných připravených školení i příprava školících plánů na míru podle vašich požadavků.

Zkušenosti uživatelů s programem Revit »

blank
2020
Stavebnictví
Jak vzniká BIM 5D cenový model pro rozpočtování v projekční kanceláři Archcom.
blank
2020
Stavebnictví
Zavádění BIM metodiky a CDE systému BIM 360 na projektu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
blank
2019
Stavebnictví
S jakými nástrahami se potkává na svých BIM projektech společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek.
blank
2020
Stavebnictví
Jak Autodesk programy Revit a automatizace procesů s nástrojem Dynamo pomáhají využít BIM.

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram