Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» BIM » CDE

Společné datové prostředí (CDE)

Místo jediné pravdy pro sdílení informací a spolupráci nad projektem. Společné datové prostředí (CDE), je jednotný zdroj informací, který slouží ke shromažďování, správě a šíření dokumentace, grafického BIM modelu (digitální dvojče) a souvisejících negrafických dat pro celý projektový tým.

Co je to CDE?

Zkratka CDE pochází z anglických slov "Common Data Environment". Česky se jedná o Společné Datové Prostředí

Jakýkoli typický stavební projekt generuje obrovské množství dat. Od malé modernizace až po velká obchodní centra a vyžaduje během svého životního cyklu vytváření a sdílení nesčetných dat. Bohužel mnoho týmů má problém s efektivní správou a šířením těchto informací. Špatná komunikace a řízení pak vede k chybám, nedodržení termínů a překročení nákladů.

Jaké výhody CDE přináší?

Vytvoření tohoto jednotného zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi členy projektového týmu a pomáhá předcházet duplicitám a chybám. 

Společné datové prostředí je digitální centrum, kde se informace setkávají v rámci typického pracovního postupu informačního modelování budov BIM.  Může zahrnovat cokoli od projektových smluv, harmonogramu, změnových příkazů a dalších. Pokud se jedná o informace vytvořené v průběhu projektu, jsou k dispozici všem, kteří k tomu mají oprávnění, a to od jejich vzniku až po ukončení projektu a dále. 

Zavedení CDE je jedním z požadavků na BIM. Jedná se o jeden z nejdůležitějších pilířů BIM na projektů. Zároveň také o nejjednodušší  část zavedení BIM. Jedná se totiž především  nastavení správných procesů a komunikace nad jakýmikoliv daty projektu.  Například díky cloudové platformě Autodesk Construction Cloud

Proč je společné datové prostředí důležité?

Na přiloženém obrázku vidíte srovnání typického informačního toku projektu a projektu, v němž bylo implementováno společné datové prostředí (CDE).

Vlevo je zjednodušený pohled na to, jak si členové týmu obvykle vyměňují informace o projektu. Je to obrovská matice a je těžké zajistit, aby se správné informace dostaly ke správné osobě ve správný čas. Informace často žijí v různých systémech a výměna informací je manuální, náchylná k chybám a může vést k nákladným omylům.

Na pravé části obrázku je CDE, který byl přijat projektovým týmem. Díky CDE informace proudí přes centrální úložiště, kde jsou v ideálním případě snadněji kontrolovány a aktualizovány. CDE poskytuje mechanismy pro uzamykání toku informací tak, aby stavební dokumentace a její informace byly členům projektového týmu k dispozici pouze tehdy, když byly informace zkontrolovány, schváleny a uvolněny pro zamýšlený účel.

Další obrázek odráží běžnou konfiguraci realizace projektu, která představuje ekosystém společností, jež musí spolupracovat při navrhování, výstavbě a provozu budovy nebo projektu infrastruktury. Existuje však mnoho dalších výzev, např. smluvní hranice mezi obory a týmy.

Projekční a stavební týmy, stejně jako celý dodavatelský řetězec, jsou různé subjekty, které musí kontrolovat sdílení dat a informací o projektu a přístup k nim.

Centrální uložiště informací o projektu je nezbytné nejen pro týmy, ale i pro vlastníka budovy - bez něj mohou být informace nespolehlivé a zvyšují riziko projektu.

Jaké výhody přináší BIM » 

BIM je celá řada inteligentních kroků a procesů pro vytváření a správu projektu budov založen na 3D modelu a informacích. BIM není žádný jeden konkrétní program, ale to jak se data vytváří, jak se s nimi zachází a co vše v sobě obsahují.

Chci vědět více o BIM » 
Adeon Autodesk BIM

Výhody společného datového prostředí

Špatně zvládnutá výměna informací na projektu stojí především peníze. Ztráta času opakovaným dohledáváním správných verzí a informací. Nefungující spolupráce může vést ke kolizím, ke kterým se přijde až na stavbě, kdy jejich náprava je nejsložitější a nejdražší. 

Životní cyklus informací od návrhu, přes nákup, výrobu, přepravu, instalaci, uvedení do provozu a nakonec předání vytváří obrovské množství informací. Při špatné správě dochází k plýtvání zdroji, finančním ztrátám i k soudním sporům.

Zlepšuje spolupráci

Všechna data a informace o projektu musí proudit do jednoho centralizovaného systému a být v něm aktualizovány. To vede ke zlepšení koordinace a týmové práce, a to jak interně, tak napříč týmy. 

 

Vytváří jediný zdroj pravdy

Nikdy nepodceňujte sílu jediného zdroje pravdy v projektu. Jedno spolehlivé místo, kde mají členové týmu přístup k plánům, změnám a datům v reálném čase, vede k lepšímu rozhodování a přehledu napříč projekty, a dokonce i v rámci celé společnosti.

Zvyšuje efektivitu a kvalitu

Společné datové prostředí snižuje nutnost ručního znovuvytváření dat, což vede ke snížení počtu chyb při zadávání a ztrátě informací. V důsledku toho má celá firma lepší přístup k informacím, které týmům umožňují rychlejší rozhodování.

Snižuje riziko

Společné datové prostředí snižuje riziko díky lepší transparentnosti a přehledu o celém projektovém prostředí. V průběhu času to umožňuje neustálé zlepšování a předvídatelnost, což je klíčové pro vynikající posun firmy vpřed.

Posiluje bezpečnost

Díky CDE mají správci a IT odborníci lepší kontrolu nad daty a informacemi, což zvyšuje bezpečnost.

Pilotní nasazení BIM z pohledu investora v Třinci »

blank
"Díky nasazení CDE jsme od začátku měli přehled o všech technických listech dodaných materiálů, zápisech z kontrolních dní, které se ukládaly do CDE, a nestávalo se tak, že by někomu zápis nedorazil do e-mailu nebo zapadl ve spamu."
Ing. Daniel Martynek
Vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec

Efektivní CDE má následující vlastnosti

Různých CDE platforem je na trhu spousta. Dle nás je důležité aby kvalitní CDE splňovalo především následujících několik bodů. Takové datové prostředí se pak bude jednodušeji nasazovat na projekt a usnadní uživatelům práci. Je totiž důležité aby každý uživatel, který bude s CDE fungovat byl se systémem zcela zažitý.

Snadné použití

Uživatelský komfort je zásadní součástí společného datového prostředí. Aby bylo efektivní, musí se snadno používat, což znamená, že je intuitivní s minimálním nebo žádným školením, aby týmy mohly v systému pracovat.

Přístupný

Cloudové řešení znamená, že přístup je otevřený (samozřejmě s odpovídajícími kontrolami) pro každého, kdo informace potřebuje, ať už je v kanceláři, nebo na staveništi.

Integrovaný

CDE musí spolupracovat se stávajícími systémy a procesy. Cílem je odbourat siločáry a celkově zvýšit spolupráci.

Standardizovaný a škálovatelný

CDE by měl podnikům umožnit standardizaci pracovních postupů a procesů. To se hodí pro velké, malé i rostoucí společnosti v jakékoli fázi.

Bezpečný

V dobře fungujícím společném datovém prostředí nejsou data nikdy ohrožena. Společné datové prostředí je bezpečné pro důvěrné obchodní dokumenty a informace.

ČSN EN ISO 19650

CDE splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 19650.

Zavádění BIM na projektu VŠB-TU Ostrava »

blank
"CDE je nedílnou součástí každého BIM projektu. Nebo lépe řečeno by spíše mělo být. My se v tomto projektu, a vůbec v celém projektu zavádění BIM na naší univerzitě, a také proto, že stávající budovy modelujeme v Revitu, rozhodli pro BIM od Autodesku."
Ing. Michal Faltejsek
BIM koordinátor, Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Jak CDE od Autodesku podporuje ISO 19650

ISO 19650 je mezinárodní norma pro komplexní správu informací v průběhu životního cyklu stavebního majetku. Poskytuje jasné definice informací potřebných pro zadavatele projektu nebo vlastníka aktiva a metod, procesů a termínů pro efektivní a účinné předávání informací mezi členy projektového týmu.

Norma ISO 19650 definuje požadavky a národní přílohy definují konkrétní normy související s těmito požadavky. CDE není pouhým technologickým řešením - vyžaduje, aby projektový tým dodržoval standardní proces, který může být technologií umožněn a rozšířen.

Mezi hlavní požadavky patří:

  • Správce dokumentů musí zajistit soulad s konvencí pojmenování dokumentů
  • Správce dokumentů musí zajistit správný stav a metadata revizí.
  • Správce dokumentů musí automatizovat Schvalovací proces, aby zajistil automatickou aktualizaci metadat
  • Správce dokumentů musí ověřit, že všechny soubory v CDE mají jedinečné ID a existuje auditní log

Autodesk nabízí CDE ve formě platformy nazvané Autodesk Construction Cloud (dříve označováno jako BIM 360). Tato platforma obsahuje celou řadu různých modulů potřebných v různé fázi životního cyklu budovy od projekce až po stavbu a správu budovy. Tato platforma obsahuje celou řadu funkcí splňující požadavky ISO 19650.

  • Nástroje pro vytvoření, správu a vymáhání
  • Konvence pojmenování dokumentů
  • Správa atributů na úrovni projektu
  • Nová metadata stavu a revize
  • Pokročilé možnosti schvalovacího procesu
  • Pokročilé výpisy auditní stopy a vylepšené vyhledávání
Co je to Autodesk Construction Cloud »
Autodesk Gold Partner
Autodesk Revit
citrix Partner Silver Solution Advisor logo
eset Gold Partner logo
blank

BIM služby od Adeonu »

blank

BIM Implementace a konzultace

BIM procesy, pracovní postupy, metodiky a standardy pro projekční a stavební firmy.

blank

BIM podpora projektování

Pomůžeme vám s vaším konkrétním projektem díky zkušeným konzultantům s odbornou praxí v řadě projektů.

blank

BIM objekty pro výrobce

Vytváříme BIM objekty a Revit rodiny na míru včetně plných grafických i negrafických informací k použití v projektech.

blank

Laserové skenování a fotogrammetrie

Skenování objektu pomocí laserových skenerů nebo leteckého snímkování.

BIM projekty »

blank
2020
Stavebnictví
Jak vzniká BIM 5D cenový model pro rozpočtování v projekční kanceláři Archcom.
blank
2020
Stavebnictví
Zavádění BIM metodiky a CDE systému BIM 360 na projektu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
blank
2019
Stavebnictví
S jakými nástrahami se potkává na svých BIM projektech společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek.
blank
2020
Stavebnictví
Jak Autodesk programy Revit a automatizace procesů s nástrojem Dynamo pomáhají využít BIM.

Poradíme vám s výběrem vhodného nástroje

Nejste si jistí, který software je pro vás ten pravý? Vyplňte kontaktní formulář s dotazem a my vám odpovíme následující pracovní den.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram