Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» BIM

BIM - Informační model budovy

BIM je celá řada inteligentních kroků a procesů pro vytváření a správu projektu budov založen na 3D modelu a informacích.

Co je to BIM?

Zkratka BIM pochází z anglických slov "Building Information Modeling". Česky se jedná o Informační Modelování Budov. Nejedná se však o žádný jednotlivý úkon, ale o celý proces napříč životním cyklem budovy od plánování až po provoz. 

BIM není žádný jeden konkrétní program, ale to jak se data vytváří, jak se s nimi zachází a co vše v sobě obsahují. BIM může vlastníkům nemovitostí přinést hmatatelné výhody, a to nejen během navrhování a výstavby objektu, ale také po celou dobu správy a užívání tohoto jejich majetku.

Jaké výhody BIM přináší?

BIM (Building Information Modeling = Informační modelování budov) metodika může vlastníkům nemovitostí přinést hmatatelné výhody, a to nejen během navrhování a výstavby objektu, ale také po celou dobu správy a užívání tohoto jejich majetku. Je to tedy digitální dvojče budovy, což znamená správu od prvního konceptu až po celou životnost stavby. Proto je užitečné připomenout si, jak lze s využitím BIM dosahovat co nejlepších výsledků. Mnohým zatím není příliš jasné, jaké výhody může BIM přinést a jak může ovlivnit jejich projekty.

Je faktem, že různé skupiny, které participují na projektu a realizaci, hledají v BIM vždy něco jiného. Pohledy investora, projektanta nebo vlastníka nemovitosti se mohou lišit. Tvorba takového řešení, které bude splňovat požadavky všech zúčastněných není jednoduchá a je tedy velkou výzvou.

Vyzkoušejte si nástroj Revit na 30 dní zdarma

Při realizaci používáme nástroj Revit. Vyzkoušejte si parametrické 3D modelování a kreslení prvků bezplatně na 30 dní ve zkušební verzi.

Stáhnout zdarma
Autodesk Revit

BIM je proces v životním cyklu budovy

BIM projektovani

Projektování

Tvorba kompletního projektu, potřebných analýz a prováděcí dokumentace.

blank

Představební příprava

Zefektivnění koordinace, úpravy modelů, kvantifikace, správy nabídek a kvalifikace.

BIM realizace

Výstavba

Realizace stavby na základě BIM modelu, optimální kooperace profesí a dodavatelů.

blank

Správa

BIM data využítá při provozu a údržbě, případné rekonstrukce i demolici objektu.

BIM je více než 3D model

Z nějakého důvodu se všichni zaměřujeme především na písmeno “M” v BIM, které vyjadřuje “Modelling”, tedy modelování. A rádi zapomínáme na to, že v BIM se vyskytuje také písmeno “I”, které tam zastupuje tu pravou podstatu BIM, na kterou bychom se měli soustředit.

Opravdová síla BIM je zejména v řízení informací, a to více než v modelování. BIM od samotného začátku práce na projektu pomáhá, resp. má pomáhat k definování pravidel a protokolů, které zajistí všem zúčastněným jednotný přístup k informacím, v zásadě bez ohledu na použitý software.

Je proto zapotřebí, aby vznikla jednotná pravidla, která budou dodržovat všichni zúčastnění na projektu. Toto je třeba zajistit v raných fázích projektu. Při dodržení těchto pravidel si potom může každý účastník použít pro tvorbu BIM takový program, který tato pravidla splňuje.

CAD, jak ho známe doposud, používá obecné geometrické entity (tvary) pro reprezentaci nakresleného stavebního prvku. Třebaže jsou s nimi spojeny další inteligentní informace, zůstává vnitřní formát dat vlastně stejný jako u 2D. Výsledkem pak je nepružnost a řada omezení při vytváření odvozených prezentací modelu (půdorysy, pohledy, řezy, detaily). Při změnách je pak jediná šance vše ručně aktualizovat. Každá taková aktualizace vnáší do dokumentace velké množství nepřesností a hlavně chyb, jejichž dohledání zabere nemalé množství času.

Oproti tomu programy pro 3D modelování, ve stavebnictví nejvíce používaný software Autodesk Revit, umožňuje rychlé vytváření 2D a 3D prvků ve stejný moment. Propojenost a parametričnost jsou hlavní výhodou, díky které se při projektování (modelování) nemusíte dlouho rozhodovat, kde je vhodné udělat správný řez, jaký pohled je lepší či do jaké výšky umístit půdorys. Revit umožňuje automatizované propojení všech pohledů 2D i 3D s návazností na legendy, výkazy i tabulky. To znamená, že pokud budete chtít již vytvořený řez přemístit jinam nebo vytvořit další, stačí vám k tomu jediné kliknutí. Nebo při změně rozměrů prvku se automaticky tato změna provede ve všech ostatních pohledech i tabulkách. Na tuto automatičnost je 100% spolehnutí, a tak pokud takovouto změnu uděláte těsně před odevzdáním dokumentace, můžete si být jisti, že se projeví všude. Z toho vyplývá, že díky BIM programům dokážeme minimalizovat počet chyb a časová úspora je ohromná.

BIM datový standard a klasifikace

Datový standard určuje k jednotlivým částem objektu, jaké vlastnosti/informace má mít a ponese napříč životním cyklem projektu. Je koncipován s ohledem na zájmy veřejného zadavatele a jeho potřeby. 

Klasifikace pomáhá rozpoznávat a rozlišovat stejné části objektu napříč různými zpracovateli. A to tak aby byly vždy rozlišeny stejně. Zadavatel (například stát), tak dostane od různých subjektů vždy jednotně označené prvky modelu, které vychází z dané struktury. Pro státní zakázky tuto klasifikaci zadává agentura ČAS.

BIM z pohledu manažera

Koordinátor nebo také administrátor je základním a důležitým článkem projektového týmu. Jeho úloha by měla být schopnost přesvědčovat ke spolupráci, jak interní, tak externí účastníky projektu. Nastavovat organizaci jasně stanovený přístup a vnitřní systém tak, aby všichni uživatelé BIM měli přehled o nástrojích, návodech a požadavcích. Může se jednat o člena z projektového týmu nebo také o někoho, kdo zná a ví, jak se projektuje, ale tuto úlohu již nezastává. Jeho cílem je správa, vývoj, tvorba, vedení a užívání BIM dokumentů, ale také správa objektové knihovny a CDE (Common Data Environment – Společné datové prostředí).

Co je to společné datové prostředí » 
Autodesk Gold Partner
Autodesk Revit
citrix Partner Silver Solution Advisor logo
eset Gold Partner logo
blank

Konkrétní BIM řešení

blank

BIM ve stavebnictví

BIM aplikace a technologie pro stavebnictví, projektování a architekturu.

Adeon BIM infrastruktura

BIM v infrastruktuře

Liniové stavby, projekty obchodních, obytných zón a práci s krajinou.

BIM služby od Adeonu »

blank

BIM Implementace a konzultace

BIM procesy, pracovní postupy, metodiky a standardy pro projekční a stavební firmy.

blank

BIM podpora projektování

Pomůžeme vám s vaším konkrétním projektem díky zkušeným konzultantům s odbornou praxí v řadě projektů.

blank

BIM objekty pro výrobce

Vytváříme BIM objekty a Revit rodiny na míru včetně plných grafických i negrafických informací k použití v projektech.

blank

Laserové skenování a fotogrammetrie

Skenování objektu pomocí laserových skenerů nebo leteckého snímkování.

BIM projekty »

blank
2020
Stavebnictví
Jak vzniká BIM 5D cenový model pro rozpočtování v projekční kanceláři Archcom.
blank
2020
Stavebnictví
Zavádění BIM metodiky a CDE systému BIM 360 na projektu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
blank
2019
Stavebnictví
S jakými nástrahami se potkává na svých BIM projektech společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek.
blank
2020
Stavebnictví
Jak Autodesk programy Revit a automatizace procesů s nástrojem Dynamo pomáhají využít BIM.

Poradíme vám s výběrem vhodného nástroje

Nejste si jistí, který software je pro vás ten pravý? Vyplňte kontaktní formulář s dotazem a my vám odpovíme následující pracovní den.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram