Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
AutoCAD Map 3D

AutoCAD MAP 3D

AutoCAD MAP 3D je výkonný nástroj pro tvorbu a editaci DWG a DGN výkresů a popisných dat. Navíc nabízí praktické mapovací funkce pro inženýry a GIS specialisty, kteří potřebují pracovat s CAD a GIS informacemi v otevřeném a flexibilním prostředí. AutoCAD Map 3D je postaven na funkčnosti produktu AutoCAD a navíc obsahuje funkce, které umožňují tvorbu, údržbu a analýzu rozsáhlých datových podkladů ve 2D i ve 3D. Významnou předností programu AutoCAD Map 3D je spolupráce s ostatními produkty Autodesku i konkurenčními produkty v oblasti CAD a GIS. Pro bezproblémovou „komunikaci“ využívá technologii FDO (feature data object). V kombinaci s aplikací Autodesk MapGuide® představuje AutoCAD Map 3D nejrychlejší způsob, jak publikovat data na webu nebo intranetu.

Základní funkce produktu AutoCAD Map 3D

 • spojení efektivních kreslících funkcí CADu s funkčnosti GIS nástroje
 • přímý přístup k různorodým datovým zdrojům a množství rastrových formátů a jejich připojení do jednoho výkresu
 • import/export z jiných GIS/CAD souborových formátů (ESRI SHP, MicroStation DGN a další).
 • klasifikace (standardizace) dat
 • nástroje pro přímou úpravu dat, jako například inteligentní čištění dat
 • sdílení dat v rámci pracovního týmu
 • analýzy dat a jejich prezentování, tvorba statistik či tématické mapování
 • tvorba topologií (bodová, síťová, polygonová) a analýz nad nimi
 • publikování dat do prostředí webu pomocí technologie Autodesk MapGuide Enterprise nebo MapGuide Open Source
 • podpora uživatelských schémat definovaných v databázi nebo ve formě UML/XML.
 • využití všech editačních funkcí AutoCADu
 • publikování dat ve formátu DWF pomocí volně dostupných aplikací DWG TrueView
Aplikace AutoCAD Map 3D je určena pro inženýry a GIS profesionály, kartografy, plánovače, projektanty a správce budov a infrastruktury. Je určena všem, kteří projektují, vytvářejí nebo spravují infrastrukturu, vytvářejí mapy a potřebují používat data CADu a GIS pro účely navrhování, plánování a správy. AutoCAD Map 3D integruje vektorová a rastrová data z nejrůznějších návrhových a GIS datových formátů. Mezi odvětví, v nichž se AutoCAD Map 3D nejlépe uplatní, patří utility (elektrárenské a rozvodné společnosti, plynařské společnosti, vodárenské společnosti), komunikace (provozovatelé telekomunikačních a kabelových služeb), přírodní zdroje (například ropné, důlní, zemědělské a ekologické organizace nebo organizace zabývající se správou vodních zdrojů) a (místní) státní úřady (orgány řízení veřejně prospěšných staveb, územního plánování a katastrální úřady). AutoCAD Map 3D se hodí pro jakoukoli aplikaci, která vyžaduje tvorbu a údržbu infrastrukturních informací v přesném grafickém prostředí.

Obecný uživatel CADu

AutoCAD Map 3D obsahuje 100% funkčnost AutoCADu a navíc nejen funkce pro mapování a GIS, ale i funkce které pomáhají některé úkony prováděné v AutoCADu několika nutnými kroky udělat pouze krokem jedním a to jednodušeji a v mnohem kratším čase.

Zpracování pozemkových úprav

AutoCAD Map 3D využívá funkce AutoCADu pro zákres plánů, map, parcel a pozemků. Využitím funkcí Mapu nekreslíte pouze 2D čáry, ale vytváříte inteligentní mapový podklad, kde jsou jednotlivé prvky provázané a připravené pro barevnou tématickou prezentaci či analýzu.

Správa inženýrských sítí

AutoCAD Map 3D je ideální nástroj pro tvorbu, správu a aktualizaci grafických a popisných dat. Pro přesnou tvorbu dat slouží editační nástroje aktuální verze AutoCADu.

Správa areálů a majetku

AutoCAD Map 3D využívá funkce AutoCADu pro zákres mapy, jednotlivých budov, inženýrských sítí a všech součástí areálu. Vlastní funkčnost Map 3D je nejčastěji vhodná na snadnou úpravu, editaci a správu dat a slouží pro různé prezentace grafických a databázových dat.

Geodetické činnosti

AutoCAD Map 3D je ideálním softwarem pro všechny geodety či kartografy. Využitím inteligentního čištění, možnosti pracovat v reálných souřadnicích a s širokým množstvím vektorových i rastrových dat, je práce v Map 3D rychlá a efektivní a najde široké uplatnění i v oborech geodézie a práce s mapami.

Správa a tvorba geodat

AutoCAD Map je založen na produktu AutoCAD, to však neznamená, že s ním může pracovat pouze CAD specialista. V aktuální verzi jsou naopak obsaženy funkce, které využijí především GIS specialisté a pracovníci, kteří potřebují jednoduše a rychle si data z různých datových zdrojů načíst, prohlédnout, přizpůsobit a vytisknout nebo poslat dál e-mailem.
Poslední verze aplikace AutoCAD® Map 3D je zatím nejvýkonnější verzí tohoto produktu, který překlenuje propast mezi systémy CAD a geografickými informačními systémy (GIS).

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram