Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

AutoCAD Raster Design

AutoCAD Raster Design

Program AutoCAD Raster Design obsahuje specializovanou sadu nástrojů, díky které můžete upravovat naskenované výkresy a převádět rastrové obrázky na objekty DWG.

AutoCAD Raster Design je dostupný jako součást licence AutoCAD One a tedy není samostatně prodejný. Logicky se tedy jedná o základ známého programu AutoCAD, který je však obohacen o řadu funkcí, nástrojů a knihoven.

Funkce AutoCAD Raster Design:

  • Úpravy a čištění obrázků
  • Manipulace s entitami rastru (Raster Entity Manipulation, REM)
  • Nástroje pro převod na vektory
  • Funkce transformace snímků

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram