Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

BIM Open 2023 - Pozvánka na konferenci o BIMu prakticky a otevřeně

Zúčastněte se letošní konference BIM Open 2023. Právě jsme spustili jsme registraci na tento již 8. ročník BIM konference. Konference je zaměřená na konkrétní využití BIM aplikací pro pozemní a liniové stavby. Několik firem, které již používají BIM, vás seznámí se svými zkušenostmi uplatnění BIM.

Kdy

19. září 2023
9:00 - 17:00

Kde

Ostrava

Další informace

Vhodné pro: Architekti a projektanti, Manažeři stavebních firem, Investoři, Školy
Cena: 799,- Kč
Délka trvání: 8h

Co se na konferenci dozvíte?

Letošní 8. ročník konference se uskuteční opět na našem tradičním místě v Ostravě. Rozhodně pro vás máme velmi bohatý a zajímavý program. Celkem 20 renomovaných přednášejících si pro vás připravilo řadu zajímavých prezentací se zkušenostmi získaných na projektech z praxe. Přineseme vám celkem 10 různých konkrétních projektů z praxe a zkušenostmi se zaváděním BIM od malých firem po velké. Vše vám přineseme ve formě online přenosu, sledovat tedy můžete z pohodlí domova.

  • 20 řečníků
  • 10 konkrétních projektů z praxe
  • 18 přednášek
  • 300+ návštěvníků

Trendy a digitální transformace

Jak využití dat a pokročilých inovací vede ke zvýšení efektivity a produktivity ve stavebnictví. Moderní informační technologie zmírňují negativní dopad staveb na prostředí, snižují nároky na energie a materiál. Autodesk buduje novou platformu pro snadnější spolupráci a kreativní využití nových nástrojů.

Prezentuje: Jan Bucek, Senior Regional Manager, Eastern Europe Channel Sales, Autodesk spol. s.r.o.

Koncepce BIM – Co je hotovo a na čem se pracuje z pohledu státu

Popis aktuálních a plánovaných aktivit realizace koncepce zavádění metody BIM, která byla vypracována na základě rozhodnutí vlády ČR na základě usnesení vlády číslo 958, o významu metody BIM pro stavební praxi v České republice. Příspěvek je zaměřen především na oblasti přípravy zákona o BIM.

Prezentuje: Kateřina Schön, Česká agentura pro standardizaci, projektová manažerka odboru Koncepce BIM

Důvody a výhody implementace BIM ve společnosti GasNet

Poznatky z pilotních projektů implementace metodik BIM ať už na úrovní modelové nebo také informační. Na konkrétních ukázkách v oblasti projektů plynárenské infrastruktury. Využití BIM v oblasti BOZP a organizace výstavby.

Prezentuje: Lenka Kohoutková, Specialista informační podpory životního cyklu aktiv ve společnosti GasNet Služby, s.r.o.

Zkušenosti se zpracováním pilotního BIM projektu D48 MÚK Bělotín - Rybí

Obsah přednášky se soustředí na tvorbu informačního modelu pro stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí (4,500-5,900)“ ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby s využitím datových sad ŘSD. Součástí prezentace je také problematika BIM v dopravních stavbách, využití softwaru pro tvorbu informačních modelů a spolupráce jednotlivých účastníků zakázky.

Prezentuje: Marek Lukašák, BIM manažer v DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Fabrikace architektury a stavitelství v post-digitální současnosti a úsvitu AI

V oboru architektury a stavebnictví přináší nové technologie, jako je 3D tisk z betonu, nové výzvy a možnosti. Tyto inovace vyžadují zvláštní přístup k modelování, zpracování dat a systémové integraci. Přednáška se zaměří na moderní architektonické trendy s využitím aditivní výroby, workflow 3D tisku z betonu a potenciál využití AI v tomto sektoru. V rámci prezentace budou probrány klíčové aspekty od návrhu po realizaci s důrazem na rychlost a flexibilitu.

Prezentuje: Michal Mačuda, 3DCP Architect z ICE Industrial Services s.r.o.

Příprava BIM modelů pro projekt FSI - VUT v Brně

Přednáška se zaměřuje na digitalizaci a vytváření BIM modelů s přidanou hodnotou. Během prezentace budou probrány klíčové aspekty od definice účelu užití modelů přes harmonogram sběru dat až po zpracování a užívání těchto dat. Důraz bude kladen na specifikaci detailů, automatizaci, práci s mračnem bodů a efektivní sdílení dat mezi profesemi a projektanty.

Prezentuje: Tomáš Velehradský, Pavla Hornická z Ateliér Velehradský, s. r. o.

Datový standard, plnění modelu a validace dat – efektivně a správně?

Digitalizace a BIM je zejména o automatické a strojové práci s daty, nikoliv o komplikovaném manuálním vyplňování bez potřebné validace. Cílem přednášky bude ukázat praktické zkušenosti s efektivní přípravou datového standardu na vybraný projekt, naplněním 3D modelu a následnou validací negrafických informací. A to celé s využitím cloudového nástroje BIMmanager, umožňujícím strojové čtení, automatické naplnění modelu a validaci. Jednoduše, přehledně a hlavně správně.

Prezentuje: Ondřej Motl, produktový manažer z Digital Transformation Systems s.r.o.

Budova CEETe a průběh BIM od projektu po předání stavby do provozu

V prezentaci se pokusím ukázat projekt budovy CEETe z VŠB-TUO, který jsme zadali a následně také vedli metodou BIM od soutěže na projektanta až do současnosti, kdy dochází k dokončení a předání stavby. Naším současným úkolem je BIM komplexně a efektivně přenést do fáze provozu a užívání budovy, a to se všemi podstatnými dokumenty, termíny, plánem provozu a údržby budovy, záruční dobou a dalšími daty, která jsme doposud sbírali, a které nám mají pomoci provoz budovy zefektivnit a zjednodušit.

Prezentuje: Michal Faltejsek, BIM koordinátor na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

Jak vytvořit rozpočet z BIM modelu

Přehledně popíšeme princip řešení BIM rozpočtování, neboli vytváření výkazu výměr z negrafických informací BIM modelu pomocí souborů IFC. Zároveň se podělíme o praktické zkušenosti se zaváděním a využitím BIM rozpočtování u společnosti Letiště Praha a.s. a na závěr rádi zodpovíme otázky účastníků přednášky.

Prezentuje: Daniel Zeithaml, výkonný ředitel společnosti Callida s.r.o.

Druhý mozek stavaře/BIM manažera

Práce architekta, stavaře i BIM manažera je o práci s informacemi. Těmi plníme projekty, BIM modely a další výstupy, avšak zamýšleli jste se nad tím „Jakým způsobem ale přistupovat ke správě vlastních informací, poznámek, postřehů a zkušeností z praxe?“ Krátká přednáška vám ukáže jak lze přistupovat ke znalostnímu managementu v kontextu stavebnětechnické praxe a to jak v rovině rovině osobní (personal knowledge management) nebo týmové, firemní (collective knowledge managemet). Znalosti a zkušenosti jsou spolu s lidmi jedním z nejcennějších aktiv, které v máme. Pojďme si říct, jak s nimi efektivně pracovat, abychom je uměli využít naplno ať již pro sebe nebo i pro ostatní členy týmu.

Prezentuje: Josef Remeš, Vysoké učení technické v Brně

Automatizace a integrace: Využití addinů pro optimalizaci práce v Revitu

Přednáška se zaměří na možnosti automatizace a propojení Revitu a dalších CAD aplikací pro efektivnější a jednodušší práci projektanta.

Prezentuje: Lukáš Hrubý, Adeon CZ s.r.o.

Autodesk Forma – Nová inovativní platforma pro stavebnictví

Identifikace BIM potřeb výrobce a jeho odběratelů. Užitnost 3D softwaru pro výrobce komponent a hmot. Komplexní Autodesk uvedl v květnu na trh nový produkt – Autodesk Forma. Prezentace představí aktuální stav a nastíní budoucí rozvoj této platformy.

Prezentuje: Tomáš Lendvorský, Senior Technical Sales Specialist, Autodesk

Autodesk Build – Elektronické stavební deník propojující všechny informace o postupu výstavby

Agentura ČAS se v rámci požadavků na informace soustředí především na veřejné zadavatele. Požadavky na Zhotovení stavby je komplexní proces, který zahrnuje mnoho informací. Pro správnou správu výstavby je potřeba tyto informace propojit a pochopit jejich závislosti. Teprve potom je možno udělat správná rozhodnutí, vedoucí k úspěšnému dokončení stavby.

Prezentuje: Tomáš Lendvorský, Senior Technical Sales Specialist, Autodesk

Zrod budovy FUTUREUM od mračna bodů po Facility management

Ukázka praktického příkladu, workflow pro zpracování projektu z pohledu uživatele Revitu. Naskenování skutečného provedení stavby po provedené rekonstrukci, převedení do 3D modelu, příprava datového standardu, navedení modelu do Facility systému a propojení s inteligentním ovládáním budovy Siemens.

Prezentuje: Jiří Drahotuský, Adeon CZ s.r.o.

FormIt a jeho využití pro architekty a projektanty

FormIt je inovativní aplikace pro tzv koncepční fázi BIMu... 3D design, ideální pro architekty a designéry, kteří potřebují rychle a jednoduše vytvářet 3D modely budov a prostorů. Často opomíjená, ale velmi užitečná aplikace nejen pro architekty a projektanty. V této přednášsce si rozebereme k čemu může být užitečná i ve vašem pracovním workflow.

Prezentuje: Tomáš Andrýsek, Adeon CZ s.r.o.

Krajina v Revitu - jde to?

V této přednášce si představíme využití nástroje Environment pro Revit, který vyvinuli krajinářští architekti z frustrace, že nemohou pracovat se stejným modelem jako stavaři. Ukážeme si, jak nám tento nástroj významně pomůže pro práci s Revitem a práci s terénem.

Prezentuje: Jaroslav Pančocha, Adeon CZ s.r.o.

Kolaborativní platforma Wearrecho - navrhování a vizualizace architektury ve virtuální realitě

Wearrecho představuje unikátní nástroj a pracovní prostředí, které architekty, designéry, projektanty i developery provází celým procesem od návrhu architektury ve virtuální realitě až k realizaci. Díky jemu vzniká virtuální dvojče architektury potažmo syntetického prostředí, které existuje paralelně v prostředí virtuální reality a v parametrickém prostředí standardního Building Information Management softwaru pro projektování

Prezentuje: Marek Stařičný, Wearrecho

A to není vše. Další prezentace brzo odkryjeme...

úte19ZÁŘCelý denBIM Open 2023(Celý den: Úterý)

Datum publikace: 22. 08. 2023

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram