Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci
» Autodesk licence

Autodesk typy licencí

Licence programů Autodesk existují v několika verzích. Podívejte se, v čem se tyto verze licencí liší a co vám umožňují ve využívání těchto licencí. 

Pravidla pro užívání licencí programů Autodesk

Pravidla pro užívání trvalých a pronájmových licencí CAD programů Autodesk jsou vždy dána aktuálními Licenčními podmínkami výrobce software Autodesk, které jsou nedílnou součástí každé instalace programu. Nedodržování licenčních podmínek Autodesku a nebo jejich porušování třeba jen na přechodnou dobu např. nečekaná práce z domu či nechtěné spouštění jedné licence souběžně na více zařízeních, je ze strany výrobce sledováno, vyhodnocováno a následuje tvrdý finanční postih přímo od Autodesku.

Aby k žádným nejasnostem nedocházelo, připravili jsme pro vás přehledný soupis jaké druhy licencí aktuálně jsou platné a jak konkrétně fungují, popřípadě jak s nimi můžete zacházet.

 • Pronájmové licence
 • Flex tokeny
 • Trvalé licence
 • Trvalé licence s plánem údržby

Pronájmové licence (Subscription)

 • Objednáváte na konkrétní období: 1 rok / 3 roky
  • Pokud vám bude tedy licence přiřazena např. 5. května 2016, tak roční licence je platná do 4. května 2017.
 • Můžete využívat až tři verze programů zpětně.
  • Pokud je teda nejnovější verze 2022, tak můžete využít ještě 2021,2020 a 2019.
 • Jedná se o "jednouživatelskou" jmennou licenci (named-user).
 • Program můžete mít nainstalovaný na max 3 zařízeních. A využití mezi sebou střídat přihlášením a odhlášením. 
 • Potřebujete mít minimálně 1x za 30 dní mít přístup k internetu k ověření licence. Po zbytek dní můžete být zcela offline.
 • Danou licenci vždy využívá jeden konkrétní člověk. Nelze tedy na přeskáčku střídat mezi kolegy.
 • Svou licenci zakoupenou v CZ/SK můžete používat odkudkoliv na světě při svých cestách.

Pronájmová licence je zakoupena na určité časové období. V případě pronájmových licencí má koncový uživatel přiděleny jedinečné přihlašovací údaje. Tyto údaje používá po spuštění programu – přihlásí se svým ID Autodesku a při skončení práce se z programu zase odhlásí, nestačí pouze program zavřít „křížkem“. Je nutno se odhlásit. Průvodním znakem odhlášení se je zároveň i ukončení běhu programu (jako by byl zavřený „křížkem“).

Díky pečlivému přihlašovaní a odhlašování se z programu, má uživatel možnost si pronájem spustit z jakéhokoliv zařízení, kde je daný software nainstalován. Má tedy možnost pracovat jak na svém firemním PC, doma, či jiném PC bez nutnosti licenci přenášet.

V rámci délky pronájmu může uživatel používat licenci aktuální + 3 verze zpětně. V případě vypršení pronájmu nemůže uživatel již licenci programu dále využívat a je potřeba ho odinstalovat. Program pod správou pronájmové licence uživatele upozorňuje, kolik dní zbývá do vypršením délky pronájmu na konec pronájmu.

Důležité pravidlo - stejnou licenci nelze v jakékoliv verzi využívat na 2 či více zařízeních souběžně stejným ani jiným uživatelem!

Jak aktivovat novou licenci Autodesk?

 • Automaticky je licence navedená na email, který uvedete například při své objednávce v eshopu.
 • Aktivace licence probíhá automaticky, pouhým přihlášením do CAD programu.
 • Licence je vedená pod konkrétní email.
 • Již se neřeší žádná sériová čísla, je potřeba se pouze do programu přihlásit Autodesk účtem.
 • Ověřte tedy, zda jste v programu opravdu přihlášení.
 • To zjistíte v každém CAD programu v liště vpravo nahoře.
 • Přihlášení je: email + heslo.
 • Pokud své heslo neznáte, je možnost si jej obnovit (Forgot your password)
 • Celý postup najdete také na našich stránkách: Jak zprovoznit pronajatou linci?

Má licenci Autodesk využívat někdo jiný z firmy a vy jen nakupujete?

 • Pořízenou licenci můžete přiřadit komukoliv z kolegů.
 • V takovém případě bude vždy jeden správcovský učet a pak další jeden a více účtů, které licenci využívají.
 • Jako správce, který licenci zakoupil se přihlaste na stránky: manage.autodesk.com
 • Přejděte do správy uživatelů > Podle uživatele
 • Přidejte nového kolegu (jméno, příjmení, email) a přiřaďte mu přístup produktu, který má využívat.
 • Celý poustup: Jak přidat dalšho uživatele/zaměstnance pod firemní účet

Programy jako např. AEC Collection, PDM Collection, jsou pronájmové licence několika různých programů v rámci jednoho většího balíku a jsou určeny pouze pro jednoho uživatele. Nelze programy z daného balíku rozdělit mezi různé uživatele.

Přidělování pronájmových licencí koncovým uživatelům je zajištěno přes konkrétní osobu dané firmy tzv. Contract Managerem. Ten práva na užívání pronájmových licencí přiděluje v rámci tzv. Autodesk Account účtu, který vznikne při nákupu pronájmových licencí. V Account účtu najde Contract Manager aktuální verze ke stažení, případné servis packy, aktualizace a další produkty, které jsou pro jednotlivé programy dostupné.

Pronájmové licence jsou přidělovány uživatelům jmenovitě, nikoliv na základě konkrétního SN licence. Příklad - firma vlastní např. 3 licence programu AutoCAD LT s různou délkou pronájmu a licence jsou nakoupeny v různých časových intervalech. Licence v rámci Account účtu se přidělí třem uživatelům. Nelze ale jednoznačně zadat, který uživatel má kterou z těchto 3 licencí přidělenu. V případě, že jedna z pronájmových licencí již skončila, pak ten z těch tří uživatelů, který si chce spustit licenci jako třetí v pořadí, tedy jako poslední, licenci již nebude mít. Protože k dispozici zbývají už jen dvě volné licence. Při spuštění programu a následném přihlášení je upozorněn, že licenci nemá.

Co se stane po skončení pronájmu?

Po uplynutí dané doby pronájmu (Subscription), například po jednom roce (máte-li roční pronájem), je potřeba aktivně licenci prodloužit. Prodloužit můžete u obchodníka Adeon, anebo přes eshop CAD licencí. Pokud svou licenci neprodloužíte na další období (rok/tři), tak nadále nepůjde program nijak spustit a využívat.

 

Co dělat když chci pronájem prodloužit?

V případě zájmu o prodloužení licence stačí kontaktovat svého obchodníka Adeon. Využít můžete také náš eshop CAD licencí, kde vyberete pouze daný produkt a délku pronájmu se kterým chcete pokračovat. Vše se pak zpracuje automaticky.

Jak spravovat své licence v portálu Autodesk Account:

0:00 - Přihlášení a nastavení jazyka češtiny
1:19 - Správa účtu
1:54 - Správa licencí podle uživatelů
2:21 - Přidání nového uživatele
3:20 - Nastavení licencí konkrétnímu uživateli
5:03 - Správa licencí podle produktů
5:40 - Stažení instalačního souboru

Trvalé (pevné) licence

Každá trvalá licence má své jedinečné sériové číslo (SN). V případě trvalé licence má uživatel možnost využívat trvalou licenci, kterou zakoupil v dané verzi pouze na jednom počítači v jeden čas. V případě, že potřebuje program přenést i na jiné PC, je možné jej instalovat i na jiném zařízení. Licenci je pak nutné pomocí Licenční pomůcky Autodesk přenést. To můžete využít například v případě přeinstalace počítače nebo řešení potíží. Pozor však na aktivní využívání licence na více zařízeních, které není dovoleno.

Po instalaci programu a jeho prvním spuštění  bude nutno zadat SN. Toto SN již není nutné zadávat při každém spuštění programu, program ukončujeme běžným vypnutím programu. V případě odinstalace programu se toto netýká fungování samotné licence.

Po odinstalaci a opakované instalaci programu na stejném počítači, kde před tím byla licence funkční, se program této licence opět chytí a bude pokračovat s původní licencí. Program není třeba znovu aktivovat.

Nové trvalé licence již u Autodesku nelze pořídit. Tato pravidla platí tedy pro uživatele, kteří si ponechali své trvalé licence historicky ve starších verzích.

 

Pevná licence lze přenést z jednoho zařízení na druhé v případě potřeby. Například při koupi nového počítače nebo řešení problémů. Pozor však na aktivní využívání licence na více zařízení, které není dovoleno. Aktivní využívání licence na více zařízeních je výhodou pouze Subscription nebo Maintenance plánu.

Správa Autodesk účtu, druhy licencí a jejich správné užívání:

07:39 Licence - kontrakt a sériové číslo
10:44 Licenční podmínky
13:23 Základní orientace v účtu
16:36 Kde najít licenci a jak ji přiřadit uživateli
21:51 Přehled všech licencí
22:50 Správce licence a Koordinátor softwaru
27:05 Týmy
33:42 Přehled využívání licencí
37:19 Nejčastější chyby a jak jim předcházet
48:12 Diskuze a otázky

Trvalé licence s Maintenance Plan (plán údržby)

Trvalá licence mohla být historicky zakoupena se službou Maintenance Plan, tzv. plán údržby nových verzí.

Tato služba umožňuje uživateli mít vždy aktuální verzi daného programu v trvalé verzi. SN jednotlivých verzí je vždy nové a jedinečné. Dále služba umožňuje využívat až 3 verze zpětně daného programu (počítáno od aktuální verze) a nabízí výhodu - možnost tzv. domácí licence. Tedy mít další instalaci daného programu pro využití mimo kancelář např. na domácím počítači doma, pracovním NB na cestách apod. bez nutnosti přenášet licenci pomocí Licenční pomůcky Autodesk. Zde ale platí, že souběžná aktivace daného programu je v maximálním počtu dvě (není myšleno používání).

V případě, že uživatel službu Maintenance Plan neprodlouží a daná služba skončí, pak uživatel nemá nárok na výhodu tzv. domácí licence, a nemůže využívat až 3 verze zpětně daného programu. Má právo užívat pouze poslední verzi daného programu, kterou nabyl díky službě Maintenance Plan a je povinen ze všech zařízení odstranit všechny verze daného programu mimo aktuální. Dále je povinen odinstalovat druhou aktivní licenci (např. na domácím PC) tak, aby v případě nutnosti použití programu byla tato verze aktivována pouze Licenční pomůckou Autodesk.

Nové trvalé licence již u Autodesku nelze pořídit. Nelze ani pořídit nový plán údržby (Maintenance).

Tato pravidla platí tedy pro uživatele, kteří si ponechali své trvalé licence s plánem údržby historicky ve starších verzích.

 

Důležité pravidlo - stejnou licenci nelze v jakékoliv verzi využívat na 2 či více zařízeních souběžně stejným ani jiným uživatelem!

Uživatel však může mít licenci na dvou zařízeních a jejich využívání střídat.

Síťové licence (Network licence)

Síťová licence je forma licencování kdy si oproti klasické (jmenné licenci) licenci nepořizujete přístup pro konkrétního uživatele, ale kupujete si KUS licence, který následně umístíte na vlastní "server", který licenci pak přiřazuje v rámci vaší firemní sítě a nastavení.

 • Nové síťové licence již u Autodesku nelze pořídit.
 • Do 7.2.2023 je možné naposledy síťové licence prodloužit tak jak jsou.
 • Do 7.2.2024 je možné udělat tzv. trade-in, tedy vyměnit 1 síťovou licenci za 2 jednouživatelské pronájmové.

 

 

Nechte si od nás nezávazně poradit

S radostí vám připravíme specifickou nabídku, ať už potřebujete pomoci v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tisku, IT, konstrukčních prací, nebo s nákupem hardwaru či softwaru.

Nezávazně poptat pomoc

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram