Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

Autodesk Fusion – "Digitální dvojče" pro dokonalé obrábění

Fusion umožňuje vytvořit "Digitální dvojče" obráběcího stroje. Jedná se o věrnou repliku stroje v 3D virtuálním prostředí, která zahrnuje všechny jeho vlastnosti a chování. Díky tomu je možné detailně simulovat obráběcí proces a kontrolovat všechny parametry, jako jsou 3D modely obrobků a polotovarů s přesnou geometrií. Můžeme definovat upnutí včetně sestav svěráků, upínek a přípravků. Umístit v pracovním prostoru stroje s kontrolou rozměrů a kolizí. Simulovat obráběcí prostředí a kinematiku stroje. Z knihovny můžeme vybrat nástroje s jejich geometrií, řeznými vlastnostmi a parametry.

„Digitální dvojče“ - Příprava TPV dat pro CNC výrobu s Fusion

Příprava TPV dat pro CNC výrobu v softwaru Fusion představuje plně digitalizovaný proces, který přináší značné urychlení a zefektivnění výroby. Veškeré soubory a data se vytváří v 3D virtuálním prostředí, čímž se eliminuje riziko vzniku chyb a kolizí.

Proč zvolit Fusion pro TPV přípravu:

Fusion se stává klíčovým nástrojem pro digitalizaci TPV přípravy a otevírá dveře k novým možnostem optimalizace a zefektivnění celého procesu. Jedná se o intuitivní a komplexní software, který umožňuje snadnou digitalizaci TPV přípravy a nabízí hned několik klíčových benefitů:

Sdružuje všechny potřebné nástroje pro návrh, simulaci a výrobu v jediném softwaru. To umožňuje plynulý a efektivní workflow bez nutnosti přepínání mezi různými programy. I začátečníci si Fusion rychle osvojí díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a rozsáhlým výukovým materiálům. Software je navržen tak, aby byl přístupný i pro ty, kteří nemají rozsáhlé zkušenosti s CAD/CAM softwarem a díky cloudové platformě máte přístup k vašim projektům odkudkoli a kdykoli. To umožňuje spolupráci v reálném čase a sdílení dat s kolegy a klienty. Dále pak Fusion integruje funkci Fusion AI, která umožňuje automatické generování výkresové dokumentace z 3D modelů. To značně snižuje čas a úsilí vynaložené na tvorbu výkresové dokumentace, čímž dále zefektivňuje celý proces TPV přípravy.

Podrobný popis kroků digitalizované TPV přípravy v Fusion:

 • 1. 3D modely obrobků a polotovarů:
  • Vytvoření přesných 3D modelů obrobků a polotovarů s důrazem na detailní geometrii.
  • Možnost importu 3D modelů z jiných CAD softwarů nebo skenování existujících dílů.
 • 2. Definice upnutí:
  • Navržení a definování sestav svěráků, upínek a přípravků pro optimální uchycení obrobku během obrábění.
  • Zohlednění rozměrů a tvarů obrobku, dostupných upínacích prvků a požadované stability.
 • 3. Umístění v pracovním prostoru:
  • Virtuální umístění sestavy upnutí do pracovního prostoru obráběcího stroje s kontrolou rozměrů a kolizí.
  • Ověření dostupnosti dostatečného prostoru pro pohyb nástrojů a obráběcího vřetena.
  • Možnost simulace kinematiky stroje pro detekci případných kolizí během obrábění.
 • 4. Technologické definice:
  • Podrobné definování obráběcích operací, jako jsou hrubování, dokončování, vrtání, závitování a frézování.
  • Nastavení technologických podmínek, jako jsou otáčky vřetena, posuv nástroje, hloubka řezu a chlazení.
  • Využití knihoven technologických dat pro běžné materiály a obráběcí operace.
 • 5. Nástroje:
  • Výběr a definování nástrojů s ohledem na geometrii obrobku, požadovanou přesnost a řezné vlastnosti materiálů.
  • Zadání parametrů nástrojů, jako jsou průměr, délka, geometrie břitu a materiál nástroje.
  • Možnost simulace chování nástroje a kontroly jeho životnosti.
 • 6. Dráhy nástroje:
  • Optimalizace drah pro dosažení maximální produktivity a minimalizaci prostojů.
  • Možnost manuálního doladění drah pro specifické požadavky a optimalizaci.
 • 7. Simulace:
  • Podrobná simulace obráběcího procesu s kontrolou obráběcího prostředí a kinematiky stroje.
  • Vizualizace obrábění v 3D prostředí pro ověření správnosti nastavení a detekci případných chyb.
 • 8. TPV dokumentace a NC programy:
  • Automatické generování kompletní TPV dokumentace, včetně výkresů, kusovníků a technologických postupů.
  • Generování NC programů pro řízení CNC obráběcích strojů s podporou standardních formátů.
  • Možnost exportu dokumentace a programů do souborů pro sdílení a archivaci.
Datum publikace: 21. 03. 2024

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram