Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

AutoCAD MEP

autocad mep 2017 badge 256px bezdataAplikací AutoCAD® MEP pro projektanty technického zařízení budov, tedy vzduchotechniky, vytápění, elektrorozvodů a potrubí, dosáhnete vyšší produktivity, přesnosti a koordinace - od koncepčního návrhu až po stavební dokumentaci. V intuitivním návrhovém prostředí můžete hladce spolupracovat s architekty, kteří používají AutoCAD® nebo AutoCAD® Architecture. Zdokonalené nástroje pro kreslení schematických a podrobných potrubních rozvodů, navrhování systémů a práci s rozvržením vám pomohou automatizovat tvorbu výkresové dokumentace. Zároveň zamezíte chybám v koordinaci dokumentace mezi týmy projektantů technického zařízení budov, architekty, stavebními inženýry a statiky.
AutoCAD MEP - lepší, rychlejší AutoCAD pro projektování TZB a stavebních projektů a pro tvorbu dokumentace. Jednotné projektování technického zařízení budov a stavební dokumentace S nástroji vytvořenými přímo pro návrháře a projektanty technického zařízení budov urychlíte vytváření výkresové dokumentace. AutoCAD MEP můžete snadno přizpůsobit stávajícím pracovním postupům, které využívají platformu AutoCAD, podle potřeby jej flexibilně implementovat a zkvalitnit návrhový proces. Se zdokonalenými nástroji pro kreslení schematických a podrobných potrubních rozvodů, navrhování systémů a projektování strávíte méně času kreslením a více času navrhováním. A při práci ve známém prostředí AutoCADu můžete nové návrhové nástroje snadno implementovat tempem, které vám vyhovuje.

 

AutoCAD MEP představuje řešení pro tvoru návrhů a konstrukční dokumentace pro inženýry technického zařízení budov (MEP - Mechanical, Electrical and Plumbing). AutoCAD MEP je jedinečnou kombinací informačního modelování budov a nástrojů pro tvorbu dokumentace. S tímto programem zaznamenáte vyšší produktivitu, přesnost a koordinaci nejenom mezi týmy působícími v oblastech strojního vybavení, elektrorozvodů a instalací, ale také mezi architekty a projektanty struktur.

 

Vše, co potřebujete ke zlepšení produktivity, přesnosti a koordinace:

 

 • Rychlejší a přesnější konstrukční plány
 • Vyšší produktivita tvorby MEP návrhů a dokumentace v průběhu vývoje.
 • AutoCAD MEP obsahuje různé nástroje pro různé obory projektování technického zařízení budov.
 • Dynamicky aktualizované konstrukční dokumenty snižují nutnost často hledat požadované informace a nákladné změny v projektu v průběhu výstavby.
 • Při komunikaci záměru návrhu mezi stavebními inženýry, architekty a statiky využijete s výhodou realistické prezentace systémů technického zařízení budov.


AutoCAD MEP představuje oborové řešení pro MEP inženýry:

 • Díky oborově profilovaným nástrojům vycházejících z platformy AutoCAD se výrazně zkrátí doba nutná k tvorbě návrhů.
 • Architektonické, inženýrské a stavební systémy platformy AutoCAD vnášejí do správy dokumentace mezi projekčními týmy, architekty a statiky jasný řád.
 • Práce v důvěrně známém prostředí platformy AutoCAD usnadní váš přechod k novým návrhovým nástrojům stavební projekce.
 • Oborový obsah jednotlivých objektů zajišťuje efektivnější vývoj návrhů a přehlednější proces tvorby konstrukční dokumentace.
 • Přizpůsobení AutoCAD MEP existujícím pracovním procesům vám umožní flexibilně implementovat a vylepšovat váš návrhový proces.
 • Informační modely budov odbourávají koordinační chyby v návrzích, které mohou při komunikaci mezi stavebními inženýry, architekty a statiky nastat.

 

Propojte to vše - od koncepčního návrhu až po stavební dokumentaci.

Dosáhnete maximální efektivity inženýrských pracovních postupů postavených na AutoCADu. S aplikací AutoCAD® MEP - softwarem postaveným na AutoCADu pro projektování budov a vytváření stavební dokumentace - dosáhnou inženýři, návrháři a projektanti strojního zařízení, elektrorozvodů a instalací vyšší produktivity, přesnosti a koordinace.

Produktivita: Vyšší produktivita díky odstranění pracných úkolů při rýsování
S nástroji vytvořenými přímo pro inženýry, návrháře a projektanty strojního zařízení budov urychlíte rýsování. AutoCAD MEP můžete snadno přizpůsobit stávajícím architektonickým a projekčním pracovním postupům, podle potřeby jej flexibilně implementovat a zkvalitnit návrhový proces. Můžete využívat zdokonalené jednočarové a dvoučarové nástroje pro navrhování systémů a práci s rozvržením. Ve známém prostředí AutoCADu můžete nové návrhové nástroje snadno implementovat tempem, které vám vyhovuje.

 

Přesnost: Menší množství chyb optimalizuje návrhový proces
Automatickým vytvářením stavební dokumentace pomocí specializovaných nástrojů založených na AutoCADu se rychleji dostanete od návrhu k dokumentaci. S reálným průmyslovým obsahem zvýšíte efektivitu vývoje návrhů a vytváření stavební dokumentace. Propojení se špičkovými aplikacemi pro analýzu, odhad nákladů a výrobu umožňuje opakovaně využívat návrhová data.

 

Koordinace: Efektivní spolupráce s širším návrhářským týmem napomáhá lepší koordinaci
Architektonický a projekční pracovní postup založený na AutoCADu minimalizuje chyby v koordinaci dokumentace mezi týmy projektantů strojního zařízení budov, elektrorozvodů a instalací, architekty a stavebními inženýry. Prací s přesnějšími a konzistentnějšími stavebními dokumenty snížíte množství žádostí o informaci a nákladných změn návrhů. Možnost pracovat s architektonickými půdorysy vytvořenými v různých aplikacích založených na AutoCADu usnadňuje spolupráci. A svou práci můžete sdílet v nejpoužívanějším formátu ve stavebním průmyslu DWG™.
tn_autocad-mep1.jpg