Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

AutoCAD Architecture

autocad architecture 2017 badge 256px bezdataAutoCAD Architecture je nástroj pro architektonické navrhování a pro přípravu projektů ve stavebnictví. Při práci ve známém prostředí AutoCADu můžete používat nástroje určené pro architektonické kreslení a projektování. Můžete rychleji vytvářet přesné výkresy, dokumentaci a výkazy. Integrované rendrovací nástroje umožňují vytvářet vizualizace návrhů zasazené do kontextu, což usnadňuje komunikaci s klienty. Soubory v nejpoužívanějším formátu DWG umožňují efektivní spolupráci s inženýry a profesními projektanty.

 

 

Okamžitá produktivita

Aplikaci AutoCAD® Architecture můžete začít používat s minimálním zaškolením. Umožní vám vytvářet dokumentaci, výkresy a výkazy rychleji a s menším množstvím chyb.

Flexibilita při implementaci a používání

S aplikací AutoCAD Architecture lze začít pracovat mnoha způsoby. Projekt můžete zahájit například umísťováním objektů stěn, dveří a oken z návrhové palety. Nebo můžete začít v rozsáhlé knihovně detailů, která umožňuje automatizovat časově náročné rozkreslování. Až se vám to bude hodit, můžete do své práce zahrnout i další funkce, které dále zvýší vaši produktivitu.

Hladká spolupráce

Soubory v nejpoužívanějším formátu DWG umožňují snadnou výměnu informací a rychlou koordinaci návrhových informací s inženýry. Pomocí integrovaného renderingu můžete vytvářet realistické vizualizace svých projektů na podporu lepší komunikace s klienty.

Hlavní vlastnosti aplikace AutoCAD Architecture

Detaily

Zabírá vám tvorba projektové dokumentace příliš času? S rozsáhlou knihovnou detailů a výkonnými nástroji pro tvorbu popisů v aplikaci AutoCAD Architecture můžete projektování urychlit. Zautomatizujete vytváření detailů a zajistíte si vždy konzistentní popisy. A po dokončení detailů lze několika klepnutími myši vytvořit legendy.

 

Stěny, dveře a okna

Hledáte rychlejší způsob, jak vytvářet a měnit půdorysy? Pomocí objektů stěn, dveří a oken v aplikaci AutoCAD Architecture tyto běžné stavební prvky snadno a rychle nakreslíte a zahrnete do výkazů. Při automatickém vkládání dveří a oken do zdí máte plnou kontrolu nad umístěním. Když přesunete stěnu, spojené stěny a prostory se automaticky aktualizují.

 

Prostory

Hledáte účinnější a produktivnější způsob označení půdorysů popiskami s výměrami místností? AutoCAD Architecture nyní umožňuje automaticky opatřit každou místnost ve výkresu popiskou, a to včetně její plošné výměry. Údaje o výměře se navíc automaticky aktualizují při změně hranic místností, což vám ušetří čas při udržování přesné dokumentace.

 

Řezy a pohledy

Potřebujete efektivnější způsob, jak zajistit koordinaci návrhu se stavební dokumentací? Pomocí aplikace AutoCAD Architecture můžete přímo z půdorysů generovat 2D řezy a pohledy se šrafováním materiálů. A protože je zobrazení řezů a pohledů generováno přímo z projektů, při zachování vlastností hladin, barev a typů čar, můžete je snadno aktualizovat podle změn návrhu.

 

AutoCAD Architecture představuje nejlepší softwarové řešení pro projektování a vytváření stavební dokumentace pro architekty a stavební inženýry, kteří preferují platformu AutoCAD.

 

Výkazy

Nové grafické zobrazení a výpočtové nástroje pomáhají zajistit přesnost výkazů a jejich soulad s podnikovými normami. Ať si přizpůsobujete vzhled přednastavených stylů výkazů, nebo si výkazy vytváříte zcela sami včetně požadovaných výpočtů, zvládnete to snadno. A protože jsou výkazy přímo propojeny s projektem, lze je jedním klepnutím myši aktualizovat podle případných změn v návrhu.

 

Integrovaný rendering

S integrovaným renderingem můžete v jakémkoli stadiu práce na projektu vytvořit realistické zobrazení návrhu, které poslouží pro působivou prezentaci klientům. Optimalizované vizualizační funkce jsou plně integrovány s pracovním postupem aplikace AutoCAD Architecture. Vaše prezentace vynikne a pomůže vám vizuálně sdělit hlubší informace o projektu.

 

Kótování

Vyžaduje změna v projektu manuální aktualizaci kót? Nyní můžete v aplikaci AutoCAD Architecture s ještě větší flexibilitou okótovat jakoukoli stěnu i všechny její jednotlivé části podle vlastních kótovacích standardů, a to včetně kótování os a částí sendvičových stěn. A jelikož jsou kóty asociativní, automaticky se aktualizují při každé změně projektu, čímž odpadají nezáživné manuální aktualizace.

 

Porovnání výkresů

(pouze v rámci programu Autodesk Subscription)

Nová funkce porovnání výkresů barevně odlišuje položky výkresu, které byly změněny, přidány nebo odstraněny jinými členy projekčního týmu. Lze sledovat i další změny, jako jsou změny stylů, požární odolnost a další negrafické vlastnosti. Společně s funkcemi zvýraznění, např. revizními obláčky, pomáhá funkce Porovnání výkresů docílit co nejsrozumitelnější komunikace v rámci projekčního týmu.

 

Zvýšení produktivity o 30 procent*

Studie uskutečněná nezávislou třetí stranou porovnávala dobu potřebnou k dokončení obvyklých úkolů. Její závěr: uživatel AutoCADu, který má omezené zkušenosti s používáním aplikace AutoCAD Architecture, může zvýšit svou produktivitu při architektonickém kreslení a vytváření návrhové dokumentace o více než 30 procent.