Search
Nastavení
Vyhledávat pouze přesnou shodu
Adeon_20_let_vyroci

Adeon CZ podporuje inovativní diskuzi o budoucnosti stavebnictví

V rámci našeho neustálého závazku podporovat inovace a rozvoj v oblasti stavebnictví jsme se v Adeon CZ s hrdostí stali partnery nedávné debaty pořádané týdeníkem Ekonom. Tato diskuse se zaměřila na klíčový prvek moderního stavebnictví - informační modelování budov (BIM).

BIM představuje významnou změnu ve stavebnictví, která umožňuje vytvářet, užívat a spravovat data o stavbě během celého jejího životního cyklu. Tato technologie vytváří digitální dvojče budovy a obsahuje veškeré informace o stavebním projektu, což pomáhá jak při jeho realizaci, tak i při následném užívání.

Naše společnost se zavázala podporovat a rozvíjet tuto technologii, a proto jsme byli nadšeni, že jsme mohli podpořit tuto diskuzi. Byli jsme obzvláště potěšeni účastí našich zákazníků, kteří přispěli svými odbornými znalostmi a zkušenostmi.

Diskuse se zaměřila na hlavní výhody využívání BIM, včetně zlepšení komunikace a eliminace nadbytečných finančních nákladů. Diskutovalo se také o výzvách, které brání širšímu využití této metody, včetně nedostatku české legislativy a obecné skepse ve veřejném i soukromém sektoru.

Debata se zaměřila na následující hlavní témata:

  1. Význam a výhody BIM (Building Information Modeling): Diskutovalo se o tom, jak BIM, jako digitální dvojče budovy, přináší zásadní inovace do stavebnictví. BIM zlepšuje komunikaci, eliminuje nadbytečné finanční náklady a pomáhá v celém životním cyklu stavby.
  2. Pozvolný nástup BIM v Česku: Odborníci diskutovali o důvodech, které brzdí využívání BIM v Česku, a o změnách, které by mohlo přinést do českého stavebnictví.
  3. Legislativní výzvy a nedůvěra v BIM: Bylo diskutováno o nedostatku české legislativy týkající se BIM a o přetrvávající nedůvěře a obezřetnosti lidí jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru.
  4. Role vzdělání a studijních programů: Diskutující se shodli na důležitosti nových studijních programů zaměřených na BIM a na jeho začlenění do jiných učebních předmětů.
  5. Budoucí výhledy a možnosti BIM: Diskutovalo se o tom, jak může BIM v budoucnosti proměnit české stavebnictví, a byly představeny vize o možnostech vytváření modelů větších územních celků pro efektivní řešení udržitelnosti.

Věříme, že tato debata přispěla k širšímu porozumění a akceptaci BIM jako klíčového nástroje pro budoucnost stavebnictví. V Adeon CZ budeme nadále podporovat a propagovat inovace v této oblasti.

Pro více informací o debatě a podrobnostech diskutovaných témat se podívejte na oficiální článek na webu Ekonomu.

Účastní se:

  • Jana Gottvaldová, BIM manažerka společnosti Dopravoprojekt Brno
  • Michal Šobr, BIM manažer ve společnosti Prodin
  • Michal Faltejsek, jednatel ve společnosti Smart Urbido a BIM manažer na Vysoké škole báňské při Technické univerzitě v Ostravě

Debatu moderoval:

  • Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom

V Adeonu rádi pokračujme v podpoře inovací a rozvoje stavebnictví společně.

Datum publikace: 26. 06. 2023
Kategorie:

© 2002–2022 Adeon CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram