WiseImage 16

csoft_logo.pngWiseImage je samostatná rastr-vektorová aplikace s otevřenou architekturou. Vzhled ve stylu Windows aplikací, různá uživatelská nastavení, sofistikované nástroje a vylepšení produktu dělá z WiseImage nejlepší řešení pro uživatele, kteří chtějí pracovat na rastrových a vektorových datech.
V této aplikaci může uživatel spojit sílu rastr-vektorového editoru (rastrové obrázky překryté vektorovými objekty) a převodů rastru na vektor s fantastickou sadou originálních nástrojů a možností vývoje uživatelských úprav dávkovými skripty. Současně může být bez omezení načítáno a zpracováváno více rastrových obrázků. WiseImage umožňuje (jak poloautomaticky, tak i automaticky) upravovat, obnovovat a převádět skenované mapy na vektory, výkresy, kresby a jiné grafické předlohy.


 

WiseImage umožňuje:

  • přípravu rastrových dat (vyrovnání, vyčištění, oříznutí, změna velikosti)
  • načtení standardních rastrových formátů a práci s nimi
  • uchopování významných bodů (průsečík, koncový bod, střed kružnice a další)
  • převádění barevných obrázků na monochromatické
  • kalibraci rastrových map
  • přesnou ruční, automatickou a selektivní vektorizaci (automatická ve verzi Pro)
  • využití modulu OCR pro rozpoznávání a převody textů (ve verzi Pro)
  • inteligentní editaci rastrových objektů CADovským způsobem (rozpoznávání čar, oblouků, kružnic, šraf, značek)
  • automatizaci úloh formou dávkových skriptů

 

wiseimage wiseimage3

 

Inteligentní editace rastrových dat

Produkty řady WiseImage umožňují svými výkonnými nástroji úpravy skenovaných rastrových dat. Pomocí technologie pro rozpoznávání rastrových objektů lze se skenovanými výkresy a mapami pracovat stejným způsobem jako s vektorovými objekty. Úchopové možnosti přímo v rastru dále podtrhují možnosti WiseImage. Důsledkem dostupnosti těchto technologií se zpracování rastru stává přirozenou součástí CAD pracoviště, protože získáváte možnost využití papírových dokumentů v jiných, i vektorových aplikacích, bez nutnosti nákladného a zdlouhavého překreslování.

 

Verze aplikace

WiseImage

Je určen pro přípravu skenovaných dokumentů, základní editaci monochromatického rastru, ruční a poloautomatickou vektorizaci pro křivky, přímky, kružnice, oblouky a šrafy) a možnosti kalibrace rastrových map.

WiseImage Pro

Nabízí kromě všech funkcí základní verze i funkce pro automatickou vektorizaci, modul OCR pro rozpoznávání a převody textu. Dále podporuje zpracování barevných obrázků a v odstínech šedi.

 

Popis funkcí

V aplikaci WiseImage je možné obrázky barevné a v odstínech šedi vyříznout, změnit rozlišení a měřítko, narovnat je a pomocí kalibračních metod eliminovat lineární a nelineární deformace. Uživatel může jednodušeji spravovat barvy obrázku, vytvářet a opravovat LUT soubory v Klasifikátoru barev anebo se speciálním nástrojem - Adaptivní binarizací - manipulovat s modrotisky (po skenování v odstínech šedi).
Samozřejmostí je také možnost změny jasu, kontrastu, odstínu a nasycení, úprava barevné palety obrázku pomocí histogramu, zvýšení kvality obrázku a aplikování barevných filtrů (rozmazání, zaostření, maskování, medián, gama korekce). S pomocí WiseImage může uživatel po barevných rastrových obrázcích kreslit a vytvářet rastrové objekty rasterizací vektorových objektů, slučovat monochromatické obrázky s jinými, i barevnými.

 

wiseimage2wiseimage4

 

Trasovací možnosti

WiseImage má pro obrázky barevné a v odstínech šedi pokročilé funkce trasování (poloautomatickou, interaktivní převod rastru na vektor). Doplňkově je v WiseImage možné trasovat grafické objekty trasováním rastrových tvarů, které odpovídají vektorovým předlohám. Po vybrání rastrového tvaru ho začne WiseImage rozpoznávat a srovnávat s vektorovými objekty (bloky) z načtené knihovny symbolů. Tato knihovna je uživatelsky definovatelná a obsah závisí na požadavcích uživatele. Vlastnost trasování křivek má auto detekci předpokládaného směru trasování.

 

Automatický převod rastru na vektor (verze Pro) 

WiseImage umožňuje převody skenovaných výkresů na CAD soubory jeden po druhém nebo dávkově - třeba i přes noc. Tato vlastnost umožní dosáhnout precizního sladění vektorové reprezentace s původním zdrojovým rastrem. Také to lze provést za pochodu - pomocí nástrojového panelu „R2V možnosti“.
Původní nebo uživatelské styly čar, jejich tloušťky, výšky textů a šrafovací styly jsou zachovány. Výsledkem vektorizace jsou čáry, křivky, oblouky, kružnice, texty a tvary (bloky). WiseImage Pro má vestavěné OCR rozpoznávání textových řetězců s libovolným úhlem ve výkresu (s volitelnou možností použití doplňkového OCR modulu firmy ABBYY FineReader).

 

Vylepšené vektorové nástroje (verze Pro)

WiseImage Pro má rozsáhlou množinu opravných nástrojů pro automatickou opravu vektorů získaných převodem rastru na vektor. Obsahuje speciální funkce, např. sloučení (převedení) skupiny vektorů do zvoleného objektu (čára, oblouk, kružnice), vyříznutí, protažení a podobně.

 

Otevřená architektura (verze Pro)

WiseImage představuje při automatizaci a skriptování revoluční zlom ve způsobech použití WiseImage a jeho otevřené architektury a technologie ARX. Ve verzi WiseImage Pro je  dostupný Java script a VB script studio. Skripty a procedury mohou být volně vytvářeny a upravovány.

 

Reference

Program WiseImage je v České republice využíván již přes deset let a za tu dobu našel uplatnění v mnoha různých oblastech. Mezi významné aktivní uživatele WiseImage patří například:

 

cez  continental  technoprojekt  strojirnytrinec  sigmagroup

 

 Kontaktujte nás

Jsme výhradním distributorem programu WiseImage pro Českou Republiku. Chcete trial verzi programu nebo potřebujete více informací? Kontaktujte nás a my se Vám budeme rádi věnovat.

 

Kontaktujte nás

Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com