SW+HW audit

Cílem auditu je detailní  analýza stávajícího stavu, odhalení nedostatků, návrh řešení, volba vhodné licenční politiky a návrh následného postupu tak, aby došlo k co možná největší úspoře nákladů na pořízení software.

Víte, že jednou z hlavních příčin nelegálního software je neznalost, které programy jsou na PC skutečně nainstalovány? A také chybějící informace o tom, které z nich jsou kryty licencí a které nejsou? Teď můžete otestovat po síti libovolný počítač a jednoduše rozeznat legální programy od všech ostatních. Navíc se IT manažeři zbaví rizika postihu, protože díky předávacím protokolům přenesete odpovědnost za software na uživatele.


Díky námi prováděnému auditu :

  • objevíte všechny programy na každém PC v síti i mimo ni
  • nemusíte obcházet desítky či stovky kanceláří
  • získáte přehledné souhrny za celou síť
  • předáte PC uživatelům pomocí Předávacích protokolů
  • navíc získáte také evidenci hardware
  • splníte Usnesení vlády č. 624/01 o legálním software
  • dálkové ovládání Vám ušetří čas

Cílem auditu musí být analýza stávajícího stavu, odhalení nedostatků, návrh řešení a volba vhodné licenční politiky tak, aby došlo k co možná největší úspoře nákladů na pořízení software.

Máte-li zájem o více informací, neváhejte a kontaktujte nás.