Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Inventor HSM

Badge InventorHSMInventor HSM je profesionální CAD/CAM systém. CAD část zastupuje světově oblíbený Autodesk Inventor LT/vyšší a CAM část Inventor HSM. Tento celek tvoří velmi výkonný produkt, který nabízí vše od jednoduchého ovládání a rychlých výpočtů až po kvalitní NC kód bez potřeby uživatelské změny. Tento NC kód je možné ihned poslat do CNC stroje. Problémy spojené s neustálým zvyšováním nároků na výrobu přenechejte k vyřešení CAMu, který tyto problémy odstraní.

 

Pro programátora/technologa není důležité, zda tvoří obráběcí operaci např. pro Fanuc nebo Heidenhain. To je úkolem postprocesorů. Programátor/technolog pracuje pouze v jednom uživatelském prostředí, které zná, a až potom se rozhodne, pro jaký stroj NC kód vygeneruje. Pokud je potřeba model soustružit i frézovat a nedisponujete soustružnicko-frézovacím centrem, rozdělte část operací pro soustružnický stroj a zbytek operací vygenerujete pro frézovací stroj.

 

 

 

Charakteristika programu

 

Dělení verzí

Autodesk Inventor HSM Express – určený pro 2.5D frézovací operace
Autodesk Inventor HSM – určený pro 2.5D, 3D, 3+2D frézování a soustružení
Autodesk Inventor HSM Pro – podpora 2.5D, 3D, 3+2D frézování, soustružení a víceosé frézování

 

        Inventor HSM ExpressInventor HSMInventor HSM Pro
CAD systém    
Inventor
 
Inventor Professional
2.5D + vrtání    
3D frézování      
3+2D frézování      
Soustružení      
Víceosé frézování      

Systémové požadavky pro Inventor HSM jsou stejné jako pro Inventor.

 

Inventor HSM Express

Logo InventorHSM ExpressInventor HSM Express se svými možnostmi nemá na trhu s CAMy prakticky konkurenci. K dispozici jsou 2D a 2.5D frézovací strategie včetně vrtacích operací. Využití tohoto produktu ocení podniky se standardní výrobou prizmatických a mechanických dílů, která vychází z odlitků, výkovků, či z již obrobeného polotovaru.  Autodesk Inventor HSM Express je bezplatný a přináší profesionální 2D a 2.5D CAM řešení.

Zaregistrujte se a získejte zdarma 2.5D CAM

InventorHSM Express

 


 

Inventor HSM

Logo InventorHSMPodpora 2.5D, 3D, 3+2D soustružení s poháněnými nástroji. Taková kombinace tvoří velmi výkonný CAM systém, který je určený pro opracování velmi složitých modelů. Každá z obsažených strategií je specifická svojí technologií. Každá plocha má své obráběcí potřeby, které naplní jednotlivé strategie. Všechny plochy jsou obrobeny v požadované rozměrové toleranci při zachování vysoké kvality povrchu obráběné plochy.

Tato úroveň obsahuje CAD systém Autodesk Inventor se všemi svými funkcemi, a do kterého je přidán CAMový doplněk.

InventorHSM 2

 


 

Inventor HSM PRO

 Logo InventorHSM ProHSM Pro poskytuje maximum, jaké může Autodesk v oblasti CAM řešení svým zákazníkům nabídnout. Hlavními funkcemi je podpora souvislého řízení 4/5 os a CAD aplikace Autodesk Inventor Professional se všemi svými funkcemi v ceně produktu Inventor HSM Pro.

Víceosé frézování obsahuje speciální obráběcí strategie pro víceosé stroje. Simulace obrábění odhalí všechny hrozby, které by se mohly během procesu výroby vyskytnout.

InventorHSM PRO

 

Funkce programů HSM

2.5D frézování

2.5D CAM řešení Inventor HSM nabízí mnoho možností. Operace jsou určeny pro tříosé stroje, které můžete aplikovat i na víceosé stroje. Dráhy nástroje se vytvoří podle vybraných geometrií (hrany nebo náčrtu na modelu). 2.5D frézování je obsažené ve všech úrovních Inventoru HSM včetně bezplatné úrovni HSM Express. Tyto strategie jsou nezbytností každého obráběcího projektu. Polotovar je možné definovat podle odlitku, výkovku i výpalku. Pokud definujete upínací prvky, dosáhnete maximálního bezpečí během celého procesu obrábění.

Přehled frézovacích operací:

25D obrabeni celnich plochObrábění čelních ploch
Strategie čelního obrábění je vytvořena pro rychlé obrobení čelních, ale i plochých oblastí.

25D adaptivni hrubovani2D Adaptivní hrubování
Strategie tvořící dráhy se vždy stejným opásáním, díky kterému se nástroj vyhne přetěžování a zkracování své životnosti. V oblastech, kde je to možné se provádí obrábění po spirále a pokud nástroj nemusí, nevyjíždí ze záběru.

25D kapsa2D Kapsa
Dráhy nástroje kapsovací strategie jsou vytvořeny ve vybraných řetězových konturách, které je možné měnit na otevřené nebo uzavřené. Je možné definovat vstupní pozici, například předvrtaný otvor.

25D kontura2D kontura
Dráhy nástroje jsou tvořeny u vybrané geometrie, kterou může tvořit náčrt v Inventoru nebo přímo hrana modelu. Tato strategie může posloužit jako hrubovací, ale i jako dokončovací.

25D drazkaDrážka
Pro urychlení obrobení drážek byla vyvinuta strategie pro drážkování. V drážce je potřeba vést dráhu nástroje středem drážky. Taková operace potřebuje vodící křivku. Tato strategie si ji vytvoří zcela sama, a tím urychlí celý proces nastvování.

25D zavitZávit
Závitovací operace je možné použít v otvorech nebo na válcových ostrovech. Výšky a hloubky jsou automaticky odvozeny z vybrané geometrie.

25D kruhovyKruhový
Hlavní využití ve válcových kapsách nebo ostrovů. Výška a hloubky se odvozují automaticky z válcové geometrie a tím dostáváme možnost obrobit více prvků v jedné operaci.

25D vyvrtavaniVyvrtávání
Tato strategie nám umožní tvořit otvory a ostrovy s využitím spirálové dráhy nástroje s konstantním klesáním.

25D gravirovaniGravírování
Za pomocí této strategie můžete svoje obrobky označit výrobním číslem, nebo i logem vaší společnosti.

25D strazeni hran2D strážení hran
O stražení nebo pouze o odjehlení ostrých hran po obráběcích operacích se postará tato speciální strategie, která vám ušetří mnoho času.

 

3D frézování a indexace 3+2D

3D frézování si snadno poradí i s velmi složitými tvary obrobku. Adaptivní hrubování a kapsovací strategie se postará o rychlé a bezpečné hrubování a ostatní operace obsažené ve 3D frézování jsou určeny pro dokončovací operace. V dokončovacích operacích použitý nástroj hladí výsledný tvar plochy. 3D frézování je v Inventor HSM velmi silné. Vždy docílíte profesionálního NC kódu i přes velmi jednoduché ovládání a nastavení obráběcích operací.

Přehled 3D frézovacích operací:

3D adaptivni hrubovaniAdaptivní hrubování
Hlavním úkolem je odebrání velkého množství materiálu. Po celou dobu operace je zajištěný maximální záběr nástroje a jeho zatížení je konstantní. Díky cyklům jsou umožněny hlubší záběry bez nebezpečí nebo zničení nástroje. Strategie napřed obrobí model v určité hloubce a následně obrábí ze spodu nahoru aby nástroj odstranil vzniklé velké schody, které vyhladí na požadovaný tvar s definovaným přídavkem z operace.

3D kapsovaci obrabeniKapsovací obrábění
Kapsovací obrábění je jednou ze dvou hrubovací strategií. Strategie si vytvoří řadu neměnných vrstev v ose Z a poté je fázově každou z nich obrobí.

3D rovnobezneRovnoběžné
Vypočítané dráhy nástroje tvoří nejpoužívanější dokončovací strategii obecně známou jako řádkování. Nástroj nám hladí obrobek v definovaném směru. Dráhy této strategie je nevíce hodí pro mělké oblasti a pro frézování směrem dolů.

3D konturaKontura
Nejvhodnější strategie pro obrobení strmých ploch. Oblast obrábění je možné omezit úhlem stěn a tím obrábět pouze oblasti, pro které je tato strategie určena. Mělké oblasti budou přenechány vhodnější strategii.

3D vodorovne obrabeniVodorovné obrábění
Obrobení rovinných ploch je úkol pro tuto strategii. Dojde k automatické detekci rovinných ploch.

3D rampove dokonceniRampové dokončení
Tato strategie je určena pro dokončování strmých ploch. Kolem modelu se nám vygenerují dráhy nástroje, které zabírají krok dolu po spirále. Máme tedy pouze jeden nájezd i dojezd. Nástroj je po celou dobu v materiálu, což může být důležité například u tvrdých a křehkých materiálu jako například keramika.

3D rovnomerneRovnoměrné
Strategie rovnoměrného dokončení si dává za hlavní úkol sledovat sklony a svislé stěny a je docíleno vždy stejného bočního a kroku dolů. Tato dokončovací strategie se může využít na dokončení celého modelu. Obrábění se provádí z vnějšku dovnitř.

3D tuzkove obrabeniTužkové obrábění
Dokončovací strategie, která vytváří trajektorie podél vnitřních rohů a zaoblením s poloměrem menším nebo rovným poloměru rohu nástroje. Tímto ke zbytkovému nástroje dostanou nástroje, které se sem dostat dříve nevešli.

3D paprskove obrabeniPaprskové obrábění
Paprskové obrábění je dokončovací strategií, která tvoří dráhy nástroje v radiálním směru od středu ven. Průchody mohou být omezeny vnitřním nebo venkovním poloměrem.

3D spiraloveSpirálové
Spirálové dokončení je strategie, které vytvoří spirálové dráhy nástroje, které přizpůsobí i nerovnostem povrchu. Nejefektivnější je u zaoblených a relativně plochých oblastí.

3D promitanePromítané
Promítání je dokončující strategie, která umožnuje obrábět středem nástroje podél kontur. Vybrané kontury jsou vždy promítnuty na plochy a nemusí být součástí plochy. Nejčastější použití nabídne tato strategie při potřeby gravírování textu nebo symbolu na plochy.

3D 32D indexove obrabeni3+2D indexované obrábění
3+2D, je obsažena v úrovni Inventor HSM. Pokud je vás stroj vybavený rotačními osy (A, B nebo C), můžeme je využít napolohování obrobku a následnému obrobení. Aplikovat zde můžeme jakoukoliv operaci z 2.5D nebo 3D frézování. Napolohování modelu se nejvíce využije, pokud se nástroj nemůže do místa dostat z výchozí osy Z nebo pokud chce obrábět strategií, která si vyžaduje přizpůsobení Z roviny.

 

5D - víceosé frézování

Víceosé frézování, které je určeno pro obrábění velmi složitých ploch s potřebou náklonu nástroje v rotačních osách. Víceosé obránění je doplněno pouze do úrovně Inventor HSM Pro.

Výpis víceosých operací:

5D bokem nastrojeBokem nástroje
Dokončovací strategie, která podporuje obrábění pomocí ploch i vodících kontur.

5D viceosa konturaVíceosá kontura
Strategie vede nástroj po kontuře i na velmi složitých plochách. Je možné použít vlečný a stranový úhel pro určení kontrolního bodu nástroje.

 

Soustružení

Soustružnické operace, si poradí s obráběním profilů, včetně asymetrických. V této situaci je model obroben tak aby v žádném místě nebyl obrobek podřezán. Řezné nástroje je možné nastavit jako nové nebo vybrat z již definované tabulky nástrojů.  

Výpis všech soustružnických operací:

Soustruzeni celaSoustružení čela
Strategie pro obrábění rovinných ploch. Po definici nástroje se nám automaticky detekuje oblast obrábění a ihned vidíme výsledné dráhy.

Soustruzeni profiluSoustružení profilu
Strategie je určená pro hrubovací i dokončovací operace. Ta obrobí celý profil. Tuto strategii můžeme aplikovat i na vnitřní soustružení.

Soustruzeni drazkoveDrážkové soustružení
Hrubovací i dokončovací strategie k obrobení profilu. Nástroj nám neodebírá materiál v ose Z jako u strategie obrobení profilu, ale z průměru

Soustruzeni jednoducheho zapichuSoustružení jednoduchého zápichu
Strategie určená pro obrobení jednoduchého zápichu s jedním průchodem.

Soustruzeni srazeniSoustružení srážení
Pro srážení hran a tvorbě úkosu je přichystaný další pomocník. Strategie srážení je přizpůsobena pro rychle nastavení. Výběr hran je velmi jednoduché a rychlé. V jedné operaci můžeme vybrat všechny hrany.

Soustruzeni upichnutiUpíchnutí
Úkolem této strategie je upíchnutí zbytkového materiálu, který je upnutý ve vřeteni. Odpadá potřeba dalšího rovnání obrobku z druhé strany.

Soustruzeni zavituSoustružení závitu
Pomocí definovaných cyklů v postprocesoru je možné soustružit závity. Strategie si pohlídá synchronizaci mezi polohou, otáčkami a posuvem.

 

Postprocesory

Inventor HSM je univerzální CAM, který je možné aplikovat na všechny obráběcí stroje s řídícím systémem ve vašem podniku.  Stroje se mohou lišit účelem, kinematikou, řídícím systémem nebo například příslušenstvím. Postprocesor je softwarový zástupce stroje a každý postprocesor je tedy jedinečný. Programátor/technolog nemusí znát řídící systémy strojů, které programuje. Zná pouze jedno uživatelské prostřední Inventor HSM, a výběrem konkrétního postprocesoru se vygeneruje správný NC kód pro vybraný stroj.

Po instalaci kterékoliv úrovně Inventor HSM jsou zákazníkovi k dispozici přichystané výchozí postprocesory pro nejpoužívanější řídící systémy, jako jsou např. Heidenhain, Haas, Siemens, Fanuc, Fagor, Fadal, Acramatic, Mazak, Okuma a další. Tyto postprocesory vyžadují odladění na stroji, kdy se upraví a doprogramují pro vybraný stroj.

Inventor HSM Edit

Součástí instalace každé úrovni je NC editor, ve kterém se otevírají vygenerované NC kódy. Programátor/technolog má možnost ručně zasáhnout do NC kódu a v reálném čase vidí změnu v NC kódu na grafice, kde jsou vykresleny dráhy nástroje – to zamezí nechtěným změnám nebo chybám. Inventor HSM je českém jazyce. V NC editoru je obsažen modul pro DNC komunikaci pracovní stanice s CNC stroji.

 Inventor HSM Edit