Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Měřící sonda

Měřící sondaInventorCam přináší modul Měřící sonda, který nabízí možnosti pro definici Nulového bodu a Kontrolní měření na stroji, pomocí sond na CNC stroji pro kontrolu kvality obráběných součástí a kontrolu nástrojů.

Plná vizualizace všech pohybů sondy pomocí simulace stroje InventorCamu zamezuje jakémkoliv potencionálnímu poškození měřící sondy.

Modul zajišťuje podporu měřicích sond na CNC stroji, s kterými můžete provádět ustavení obrobku, kontrolovat kvalitu obrobených dílů, podporováno je též měření nástroje. Usnadní ustavení polotovaru po každém upnutí a také provádění jakýchkoliv měření na stroji, například mezioperačních kontrol. Ušetří vedlejší strojní čas a čas nutný k seřízení obsluhou, vedoucí ke zvýšení výrobních nákladů. K interakci se strojem se používají cykly pro sondu z řídicího systému. Veškerý pohyb sondy je v InventorCamu vizualizován v simulaci, což umožňuje předcházení potenciálnímu poškození sondy. Uživatelé aplikace InventorCam mohou využívat modul pro programování měřicích sond, čímž lze částečně eliminovat programování sond obsluhou u obráběcího stroje a vyvarovat se času, kdy stroj stojí.

 

Funkce modulu Sonda

Měřicí sonda může požívat stejnou geometrii jako operace 2,5D frézování. Je také poskytována plná kontrola nad tolerancemi, různými možnostmi třídění a přímý náhled pohybů cyklu.

Modul Měřicí sonda obsahuje také podporu pro měření nástroje. Tato možnost umožňuje kontrolu frézovacích nebo soustružnických nástrojů mezi operacemi obrábění. Měření nástroje poskytuje kontrolu délky nástroje a jeho poloměru pro opravu tabulky korekcí v řízení stroje. Kontrola poškození nástroje upozorňuje v případě detekce poškození nástroje a poskytuje tak bezpečné obrábění tím, že se zamezí nehodám na stroji a ztrátě času v případě poškození nástroje. Operace obrábění a operace sondy jsou ve stromu Správce SolidCAMu vzájemně propojeny a mohou používat stejné geometrie z objemového CAD modelu. Když se pak změní objemový model, s aktualizovanou geometrií se automaticky synchronizují jak operace obrábění, tak operace sondy.

 

Podpora postprocesoru

Postprocesor InventoCamu , pokud je přizpůsoben pro daný CNC stroj se sondou, poskytuje plnou podporu pro operace obrábění i pro operace sondy. V NC programu je možná podpora podprogramů. Předpokladem je podpora sondy z řídicího systému stroje. Moderní systémy mají tuto podporu jako samozřejmou součást výbavy, do starších či levnějších verzí je většinou možno dodat například sadu cyklů od firmy Renishaw.