Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

DCAMCUT - drátové řezání

DCAMUTDCAMCUT, od německé společnosti DCAM GmbH je plně integrovaný modul pro drátové řezání v InventorCamu. Jeho vysoká produktivita se opírá a intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce.

Material

Pomocí drátového řezání lze obrábět v zásadě všechny materiály s minimální elektrickou vodivostí cca. 0.01 S/cm. To obsahuje téměř všechny kovy a slitiny, oceli práškové metalurgie, tvrdé kovy, ale také různé vodivé keramiky a polykrystalické diamanty na vhodné vodivé podkladové vrstvě. Čím více je materiál homogenní, tím více se hodí pro drátové řezání EDM.

 

Použití drátového řezání

Drátové řezaní CAM - DCAMCUTObrábění vysoce přesných součástí s velmi velkou geometrickou složitostí, lineární součásti, součásti s kvalitním povrchem a s nejmenšími zaobleními pro všechna technologická odvětví. Také pro výrobu forem a matric, zdravotnickou techniku a leteckou techniku
Se zvyšováním používání vysoké pevnosti v tahu a také při používání tvrdých materiálů ve všech oblastech strojírenství, si našlo elektroerozivní drátové řezání do této oblasti cestu a je nyní v rámci výrobního procesu integrované i do sériové výroby.