Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

InventorCAM

inventocam_logo_2009_final

InventorCAM je software pro CAM aplikace integrovaný s CAD systémem Autodesk Inventor. Podporuje funkce 2D/2.5D/3D frézování, 4 a 5-osé indexované frézování, souvislé 4-osé frézování, souvislé 5ti-osé frézování, soustružení, soustružení s poháněnými nástroji (i souvisle 5ti-ose), a drátořez. Nový InventorCAM 2012/2013/2014 přináší nový revoluční model iMachining, který zkracuje pracovní cykly až o 70% a výrazně zvyšuje životnost nástrojů.
 

 

Moduly InventorCAM

2.5D frézování

Nazývané také 2.5-osé, je typickou volbou pro firmy se standardní strojírenskou výrobou, sériovým obráběním přesných mechanických dílců, skříňovitých součástí, opracováním odlitků atd. K definování obráběcích operací se využívá 2D geometrie nebo obrysových kontur na 3D modelu.Základní 2D frézování obsahuje funkce pro obrábění kontur, kapsování, drážkování, vrtání, závitování včetně automatického vrtání a zajímavé funkce pro frézování jednoduchého 3D obecného tvaru pomocí profilové a vodící křivky. Dále obsahuje 3D hrubovací strategie, 3D obrábění stěn, automatické nalezení a obrobení rovných ploch nebo rovného dna.

 

3D frézování 

3D frézováníJedná se o souvislé řízení 3 os obráběcího stroje (zpravidla osy X, Y a Z). Typické dílce pro použití tohoto modulu jsou vstřikovací formy, lisovací nástroje, modelové zařízení atd. Tyto funkce umožňují obrobit jakýkoli tvarový díl snadno a efektivně. Několik strategií pro hrubování dílu, hrubování odvrtáním, dále řádkovací funkce, funkce konstantní-Z krok pro obrábění strmých tvarových částí, směrové řádkování podle jedné nebo dvou křivek, tvarové obrábění konstantním krokem, obrobení zbytkového materiálu, spirální obrábění, nastavení pro rychlostní obrábění - to jsou jen některé z možností 3D frézovacího modulu.

 

HSR - vysokorychlostní hrubování

HSR InventorCAMu poskytuje výkonné vysokorychlostní strategie hrubování, které obsahují konturové, lineární, zbytkové a hybridní hrubování žeber.

 

HSM - vysokorychlostní dokončování

HSM modul InventoCAMu nabízí několik vylepšení CAM technologie, které dělají vysokorychlostní operace přijatelnými, to obsahuje vyhýbání se ostrým rohům na dráze nástroje, což zajišťuje že nástroj zůstává co možná nejvíce v kontaktu se součástí a také optimalizuje pohyby, které neobrábí pro snížení obrábění naprázdno a generuje hladké a tečné nájezdy a odjezdy.
Jakákoliv strategie 3D frézování HSM může být řízena zadání úhlu šikmosti stěny, kde se má obrábět nebo můžete specifikovat hranici obrábění. Je k dispozici vyčerpávající sada nástrojů pro tvorbu hranic včetně hranice silueta, hranice kontaktní oblasti nástroje, mělké hranice, hranice teoretického zbytkového materiálu, zbytkové hranice a uživatelem definované hranice.HSM modul InventorCAMu je výkonné řešení pro všechny uživatele, kteří vyžadují pokročilé schopnosti vysokorychlostního obrábění.

 

HSS – vysokorychlostní obrábění ploch

Modul InventorCAM HSS je jediný CAM modul, který vyvede vaše 2.5D obrábění z oblasti kontur, kapes a čel. Přidává také možnosti 3D obrábění při práci se specifickými plochami prizmatických a 3D dílů.
CAM modul InventorCAM HSS je důležitým doplňkem pro každého, kdo chce obrábět všechny typy součástí. Vyzkoušejte si úplnou kontrolu nad nástrojem pro zpracování jen těch oblastí, které vyberete, bez potřeby hranic a časově náročné konstrukční geometrie.
HSS vysokorychlostní dráha nástroje je plynulá a na skupině ploch je schopná vytvořit i velmi komplikovaný 3D rádius.

 

iMachining / 3D iMachining

iMachiningRevoluční CAM modul iMachining, který je plně integrován do InventrCamu udělá Vás a Vaše stroje ziskovější a konkurence schopnější než kdykoli dříve.
Patentovaný iMachining je zcela unikátní a to jak ve své dráze nástroje, tak ve způsobu programování pomocí patentovaného Průvodce technologií, který poskytuje automatické řezné podmínky.

3D iMachining má jedinečné lokalizované obrábění s optimálním uspořádáním a eliminuje téměř všechny přejezdy, dlouhé polohování a obrábění na prázdno. Pak vytváří nejkratší časy cyklu mezi CAM systémy. 3D iMachining používá model obrobku a aktualizovanou geometrii polotovaru kde automaticky rozpoznává oblasti, které je třeba obrábět a bere tak v úvahu předchozí operace.

Funkce

Základním cílem strategie iMachiningu je navržení ideálních řezných podmínek (především úhel opásání nástroje) a tyto pak aplikovat po celou dobu řezu nástroje. Pokud není možné navržených podmínek dosáhnout (především při nájezdu a výjezdu z řezu), tak algoritmus iMachiningu modifikuje řezné podmínky dle potřebné dráhy nástroje. Výsledkem tohoto výpočtu jsou dráhy nástroje s konstantním průřezem třísky, odpovídajícím minimálním vibracím celé soustavy. Tato dráha je v důsledku realizována proměnlivým přípustným posuvem, který se blíží maximálním realizovatelným podmínkám.

Jak hodně se přiblíží výsledná strategie limitním parametrům (dochází tak především ke snižování životnosti nástroje a kvality obrobku), ovlivňuje programátor volbou efektivity jediným ovládacím prvkem v 8 možných úrovních. Dále pak může přesně přečíst doporučené hodnoty a ty případně upravit. Cílem je však využít stávající databáze bez nutnosti tohoto ručního zásahu. Jedině pak má tento způsob práce za následek výrazné zkrácení přípravy technologie, zkrácení obráběcích časů strategie a úplné odstranění vedlejších časů u stroje při „ladění" řezných podmínek. To vše s minimální znalostí souvislostí ovlivňujících celou soustavu při obrábění.

 

Indexované, vícestranné obrábění

Obvyklá scena v jakékoliv dnešní obráběcí dílně: čtyř- a pětiosé stroje zvyšují produkci, umožňují rychlejší pracovní cykly, to vše s nižší produkcí odpadu. Přínos InventorCAmu pro podporu těchto strojů spočívá v poskytnutí efektivního a snadného způsobu programování dílů a vytvoření "neprůstřeného" NC programu. V InventorCAmu není žádný rozdíl mezi programováním tříosých strojů oproti čtyř- a pětiosým.

 

Souvislé pětiosé frézování

Souvislé pětiosé frézováníUmožňuje kontrolované obrábění běžně nedostupných částí na modelu tzv. podříznutých nebo podkosených tvarů. Nechybí možnost 5-osého hrubování či několikastupňové předčištění
Využijte v průmyslu nejlépe prověřených pětiosých drah nástroje.Získejte automatickou zpětnou vazbu při simulaci obrábění v reálném čase přímo při vytváření dráhy nástroje, takže pro provedení simulace a objevení chyb nemusíte čekat na dokončení programování.

 

Soustružení a frézování/soustružení

Soustružení a frézováníInventorCAM disponuje nejmodernější technologií pro podporu nejnovějších multifunkčních CNC strojů pro kombinované soustružení a frézování, takže pro rozjetí nového stroje nemusíte hledat nové CAM řešení. Nabízíme kompletní programování víceosých strojů i strojů s protivřetenem, a to s možností plné simulace, vše integrované do jednoho balíčku.