Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

SPI SheetMetal Inventor Suite

Rozvin plechových dílců bez omezení

SPI SheetMetal Inventor Suite je aplikace 100% integrována do produktu Autodesk Inventor a umožňuje tvorbu přesných rozvinů složitých dílců a sestav. SPI SheetMetal Inventor doplňuje základní funkce plechu Autodesk Inventor a nabízí řadu užitečných schopností pro tvorbu plechových dílců a jejich rozvinů.
 
Zkrácení návrhového cyklu
Návrh a rozvíjení komplexních plechových dílů a sestav není při používání řešení SPI žádný problém. Počáteční výběr výrobních možností zajišťuje, že jsou konstruktérovi pro návrh doporučeny pouze vybrané materiály a nástroje, tím je zamezeno navržení nevyrobitelných dílů a jejich přepracovávání.
 
SPI SheetMetal Inventor Suite obsahuje řadu efektivních modelovacích nástrojů pro konstrukci plechových dílců. Především je možné rozvinovat dílce vymodelované s ostrými rohy – bez nutnosti aplikování zaoblení. Rovněž je možno rozvinovat i importované modely.
 
Design s ostrými rohy
Rozviny dílců s ostrými rohy, šablonovaných těles nebo zakřivených povrchů (např. konické, eliptické, přechodové) jsou vytvořeny bez jakýchkoli potíží. Stejně tak rozviny volných ploch, ohybové úhly > 360° - obojí je možné.
 
Bezproblémová tvorba rozvinů přechodových dílců s polygonu do kruhu, trubek s nekolmým řezem. Rozvin zobrazuje vnitřní i vnější kontury řezu. Toleranční parametry umožňují konstruktérovi tvorbu přesného rozvinu i u dílců importovaných z jiných systémů např. STEP.
 

Software SPI sheet metal je schopen vytvářet ohybové čáry spolu s rozviny plechových dílců i u dílů tvořenými volnými plochami (freeform), tj. přechodových dílců generovaných Autodesk Inventorem používajících příkaz „Šablonování“.
 
SPI Sheetmetal může vytvořit potřebné ohybové čáry bez jakékoli modifikace originálního 3D modelu nebo geometrie, struktura zůstává zachována. Výsledný počet ohybových čar vypočítaný s rozvinem je řízen uživatelsky definovanými parametry rozvinu. Tabulka ohybových čar je dostupná na vyžádání.
 
Hlavní fakta
·         asociativní rozvin
·         rozvin volných ploch (freeform surfaces), nurbs, s volbou zobrazení ohybových čar
·         rozvin importovaných „nepřesných“ dílců
·         knihovna razníků
·         rozvin Inventor dílců vytvořených s ohybovým rádiusem = 0 (ostré rohy)
·         rozvin těles vytvořených nástroji pro šablonování
·         rozvin zakřivených povrchů např. konických, eliptických, přechodových
·         výpočet ohybových čar přímo na 3D modelu
·         rozvíjení ohybových úhlů větších než 360 stupňů
·         virtuální spojení rohů
·         modifikace typu materiálu
·         automatické generování rozvinu, včetně spočtení přídavku na ohyb
·         výpočet přídavků na ohyb na základě k-faktoru, free formula, shortening values
·         rozvin je generován jako 2D kresba
·         volba pro automatickou úpravu rohů v rozvinu např. kružnice, čtverec, obdélník (oblong), slza
·         detekce kolize materiálu během rozvinovací procedury
·         databáze materiálů (uživatelsky tvořená)
·         podpora pro metrické i palcové rozměry, transfer do externích výpočetních programů
·         transfer přes DXF soubor na NC programy
·         přístup do databáze TruTops Bend (ToPs 600)
·         import nástrojů z TruTops Punch (ToPs 300)
·         knihovna dílů


SPI – Ducting

Jedná se v podstatě o knihovnu dílů snadno využitelnou např. při návrhu potrubních systému, vzduchotechniky apod. Při tvorbě jednotlivých komponent si vyberete šablonu z knihovny, které zadáte požadované rozměry, potvrzením dojde k vymodelování požadované součásti.
Takto vytvořený dílec je řízen svými parametry a tak je jeho případná změna rozměrů velmi snadná a rychlá (sekundy).