Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Autodesk Quantity Takeoff

quantity_takeoff_logo_webAutodesk Quantity Takeoff je aplikací umožňující využít velkou škálu rozdílných typů podkladových dat pro tvorbu komplexních projektů zabývajících se analýzou nákladů, tvorbou rozpočtů, vyčíslování výměr a jejich následné propojení s tabulkami dodatečných informací. Quantity Takeoff je ideálním nástrojem pro všechny rozpočtáře a kalkulanty.

S aplikací Autodesk Quantity Takeoff mohou rozpočtáři snadno vytvářet synchronizované, komplexní výkazy, které spojují informace získané z rozlišných zdrojů a aplikací. Podklady mohou být ve formě rastrových obrázků (formáty .JPG, .BMP a další), dokumentů CAD aplikací (soubory ve formátu .DWG, .PDF, .DXF , ...), DWF plánů, nebo informačních modelů budovy (BIM modely z aplikací Revit).

Tyto podkladové informace můžete propojit s dalšími externími daty, jakými jsou například katalogy stavebních materiálů a prvků nebo časové rozpisy. Využijte vlastností digitálních dat a automaticky nebo manuálně měřte plochy, počítejte prvky a oceňujte jednotlivé stavební prvky jako jsou stěny, dveře a okna

Pracujte digitálně

Aktuální výkresy a ostatní informace se mohou velmi výrazně projevit na vaší produktivitě. Díky nástrojům Quantity Takeoff budete schopni zpracovávat digitální a detailní výkazy výměr mnohem rychleji, než kdybyste pracovali s tištěnými podklady. Na druhou stranu však s Quantity Takeoff zachováte celý pracovní postup (manuální kontrola nad přeměřováním jednotlivých stavebních objektů) v digitální podobě a zárověň si budete jistí, že přehledy a výkazy, které vytváříte, zůstavají (stejně jako všechna ostatní data) aktuální.

qto

Export

Vzniklý projekt lze exportovat do řady formátů, počínaje tabulkami softwaru Microsoft Excel, přes DWF výkresy a XML databázové soubory. Výsledky lze také přímo tisknout v podobě výkazů a tabulek.

Chytré vazby

Díky propojením všech výkazů a podkladů logickými vazbami si aplikace Autodesk Quantity Takeoff sama hlídá a upozorňuje na vznikající konflikty a chyby.

Všimněte si rozdílu

Pracujete-li se soubory DWF, můžete díky funkci Sheet Compare porovnávat změny ve 2D výkresové dokumentaci. Poté můžete rychle vygenerovat seznam odlišností (provedených úprav) a tyto rozdíly vizuálně vyznačit.

qto_sipky