Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Navisworks Manage

navisworks manage 2017 badge 256pxKomplexní nástroj pro revize, analýzy a koordinace projektů. Různorodá data mohou být spojena do jediného integrovaného modelu pro kontrolu interferencí a vyhledávání kolizí. Navisworks Manage pomáhá všem specialistům koordinovat komplexní projekty a  odhalit včas všechna problémová místa ještě před zahájením výstavby. Zahrnuje také kompletní funkce programu Navisworks Simulate.

 

 

 


Nástroje Autodesk Navisworks umožňují kombinovat návrhová, konstrukční a další data projektu do jednoho integrovaného projekčního modelu. Program dokáže integrovat jakákoliv 3D data od všech hlavních výrobců návrhových aplikací nebo data z laserového skenování, číst inteligentní data ze zdrojových souborů a zobrazit je zároveň s modelem, a také importovat data z externích databází a jejich zobrazení v rámci modelu.

Nástroje pro kontrolu

Autodesk Navisworks nabízí celou řadu funkcí, které usnadňují recenzování projektu. Tyto nástroje umožňují měřit vzdálenosti, plochy a úhly, dále ukládat a sdílet pohledy kamer na model a exportovat tyto pohledy do obrázků. Kromě toho můžete vytvářet příčné řezy pro detailní prohlídku modelu či si nechat údaje exportovat do reportů a zpráv. Referenční soubory Navisworks NWF dokážou zobrazit vždy aktuální stav všech integrovaných projekčních souborů se zachováním všech předchozích revizí.

Publikování do 3D DWF a NWD

Publikujte celý projekt pro komplexní pohled, který může být uložen v nezávislém NWD souboru nebo klasickém DWF souboru, který je zkomprimován až o 90% vůči zdrojovým datům.

Nástroje pro spolupráci

Autodesk Navisworks umožňuje komunikovat projekční záměr napříč celým týmem,a to například pomocí přidávání poznámek a pokročilých nástrojů pro zvýrazňování či pro připojování komentářů s možností vyhledávání v textu. Zaznamenejte animovaný průchod modelem s možností real-time přehrávání nebo využijte nástroje pro snadnou orientaci v celém rozsáhlém modelu.

Fotorealistické vizualizace

Použijte pokročilé vizualizační nástroje pro vytvoření přesvědčivé 3D animace modelu a k vykreslení obrázků pro prezentaci projektu. Máte možnost nastavit a upravit parametry pro renderování, včetně nastavení materiálů,  světel, pozadí a stylů renderování. Jako pozadí lze využít množství reálných scenérií a při výběru materiálů máte možnost využít knihovny s více jak 1000 vzory, to vše pro vytvoření realistického pohledu.

Objektové animace

Funkce pro animování objektů vylepší výsledky simulací a vyhledávání kolizí, protože dokážete přenést reálné chování objektů do modelu. Můžete vytvořit interaktivní skripty pro prolinkování specifických událostí s úlohami či připomínkami, což vede k výraznému vylepšení plánu výstavby pomocí 4D simulace.

4D plánování

Tento systém dokáže simulovat stavební harmonogram a logistické procesy na staveništi, a to ve 4D, což umožňuje vizuálně zobrazit jednotlivé procesy, tyto procesy analyzovat a odhalit tak případná nechtěná zdržení a problémy v časové poslupnosti jednotlivých úkonů. 4D plánování ověří funkčnost stavebních či demoličních harmonogramů spojením geometrických modelů s přesnými termíny. Výhodou je, že dokážete dynamicky propojit Navisworks s externími aplikacemi pro řízení projektů, a nastavit tak skutečný časový harmonogram projektu, případně dokážete vizualizovat všechny odchylky od projekčního plánu.

Vyhledávání kolizí - v Navisworks Manage

Díky vyhledání kolizí se můžete vyhnout případným zpožděním a drahým předělávkám na stavbě. Navisworks Manage obsahuje nástroj pro automatické vyhledávání kolizí, kdy stačí zadat geometrii, kterou chcete zkontrolovat, a systém sám prověří celý model a najde případná problémová místa a konflikty. Toto vyhledávání je možné propojit i se 4D simulací a objektovou animací, takže snadno dokážeme analyzovat problém, a to nejen v daném prostoru, ale i s ohledem na čas.

Správa kolizí - v Navisworks Manage

Kromě vyhledání kolizí nabízí Navisworks Manage i nástroje pro správu kolizí a sledování vývoje úprav týkajících se zájmových míst. Je možné vyexportovat externí zprávu, která bude obsahovat pohled na kolizní místo, výpis geometrií ve střetu, případný komentář a souřadnice daného místa. Tento report je poté možné předat celému pracovnímu týmu pro vyřešení dotčených kolizí.

 Navisworks Freedom vs. Simulate vs. Manage

 Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks Freedom
Prohlížení projektu
Kontrola projektu  
Simulace a analýzy  
Řešení kolizí