Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Navisworks Simulate

navisworks simulate 2017 badge 256pxZahrnuje precizní nástroje pro prohlížení, analýzu, simulaci a koordinaci všech informací o projektu. Poskytuje 4D simulace, animace a tvorbu fotorealistických snímků, což umožňuje  jasně prezentovat záměry projektu. Díky těmto nástrojům lze vizuálně prověřit projekt ještě před než započnou vlastní stavební práce a získat tak komplexnější zhodnocení a verifikaci projektu.

 

 

 

Nástroje Autodesk Navisworks umožňují kombinovat návrhová, konstrukční a další data projektu do jednoho integrovaného projekčního modelu. Program dokáže integrovat jakákoliv 3D data od všech hlavních výrobců návrhových aplikací nebo data z laserového skenování, číst inteligentní data ze zdrojových souborů a zobrazit je zároveň s modelem, a také importovat data z externích databází a jejich zobrazení v rámci modelu.

 Podporované formáty

 • Navisworks nativní formát .nwd .nwf .nwc
 • AutoCAD .dwg, .dxf
 • MicroStation (SE, J, V8 & XM) .dgn .prp .prw
 • 3D Studio .3ds .prj
 • ACIS SAT .sat .sab
 • Catia .model .session .exp .dlv3 .CATPart .CATProduct .cgr
 • CIS/2 .stp
 • DWF/DWFx .dwf .dwfx
 • FBX .fbx
 • IFC .ifc
 • IGES .igs .iges
 • Inventor .ipt .iam .ipj
 • Informatix MicroGDS .man .cv7
 • JT Open .jt
 • NX .prt
 • PDS Design Review .dri
 • Parasolids .x_b
 • Pro/ENGINEER .prt .asm .g .neu
 • RVM .rvm
 • Revit .rvt
 • SketchUp .skp
 • Solidworks .prt .sldprt .asm .sldasm
 • STEP .stp .step
 • STL .stl
 • VRML .wrl .wrz
 • PDF .pdf
 • Rhino  .3dm

Nástroje pro kontrolu

Autodesk Navisworks nabízí celou řadu funkcí, které usnadňují recenzování projektu. Tyto nástroje umožňují měřit vzdálenosti, plochy a úhly, dále ukládat a sdílet pohledy kamer na model a exportovat tyto pohledy do obrázků. Kromě toho můžete vytvářet příčné řezy pro detailní prohlídku modelu či si nechat údaje exportovat do reportů a zpráv. Referenční soubory Navisworks NWF dokážou zobrazit vždy aktuální stav všech integrovaných projekčních souborů se zachováním všech předchozích revizí.

Publikování do 3D DWF a NWD

Publikujte celý projekt pro komplexní pohled, který může být uložen v nezávislém NWD souboru nebo klasickém DWF souboru, který je zkomprimován až o 90% vůči zdrojovým datům.

Nástroje pro spolupráci

Autodesk Navisworks umožňuje komunikovat projekční záměr napříč celým týmem,a to například pomocí přidávání poznámek a pokročilých nástrojů pro zvýrazňování či pro připojování komentářů s možností vyhledávání v textu. Zaznamenejte animovaný průchod modelem s možností real-time přehrávání nebo využijte nástroje pro snadnou orientaci v celém rozsáhlém modelu.

Fotorealistické vizualizace

Použijte pokročilé vizualizační nástroje pro vytvoření přesvědčivé 3D animace modelu a k vykreslení obrázků pro prezentaci projektu. Máte možnost nastavit a upravit parametry pro renderování, včetně nastavení materiálů,  světel, pozadí a stylů renderování. Jako pozadí lze využít množství reálných scenérií a při výběru materiálů máte možnost využít knihovny s více jak 1000 vzory, to vše pro vytvoření realistického pohledu.

Objektové animace

Funkce pro animování objektů vylepší výsledky simulací a vyhledávání kolizí, protože dokážete přenést reálné chování objektů do modelu. Můžete vytvořit interaktivní skripty pro prolinkování specifických událostí s úlohami či připomínkami, což vede k výraznému vylepšení plánu výstavby pomocí 4D simulace.

4D plánování

Tento systém dokáže simulovat stavební harmonogram a logistické procesy na staveništi, a to ve 4D, což umožňuje vizuálně zobrazit jednotlivé procesy, tyto procesy analyzovat a odhalit tak případná nechtěná zdržení a problémy v časové poslupnosti jednotlivých úkonů. 4D plánování ověří funkčnost stavebních či demoličních harmonogramů spojením geometrických modelů s přesnými termíny. Výhodou je, že dokážete dynamicky propojit Navisworks s externími aplikacemi pro řízení projektů, a nastavit tak skutečný časový harmonogram projektu, případně dokážete vizualizovat všechny odchylky od projekčního plánu.

 Navisworks Freedom vs. Simulate vs. Manage

 Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks Freedom
Prohlížení projektu
Kontrola projektu  
Simulace a analýzy  
Řešení kolizí