Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Projektování kanalizace, vodovodů a plynovodů

Projektování kanalizace, vodovodů a plynovodů

Sewer+Sewer+ je profesní nadstavbové řešení pro široké spektrum CAD platforem, které komplexně řeší projektování a správu venkovních sítí a to především kanalizace (gravitační a tlakové), vodovodů, plynovodů a datových či elektrických podzemních vedení. Díky Sewer+ snadno, rychle a přehledně projektujete komplexní jakkoli rozsáhlé venkovní sítě. Tvorba podélných profilů se zakreslením křížení sítí je otázkou jednoho kliknutí myší. Se Sewer+ dále můžete upravovat a vykreslovat příčné řezy, vypočítat kubatury zemních prací či vykazovat použité materiály a potrubí a to vše včetně hydrotechnických výpočtů. Zároveň není v této oblasti ani opomenuta problematika BIM projektování a tedy možnost exportu dat sítí např. do formátu IFC.