Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Autopath

Autopath 2017Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek, používají jej odborníci na dopravu, stavební inženýři, architekti a urbanisté po celém světě. Autopath se nejčastěji používá k analýze manévrů vozidel na silnicích, křižovatkách, včetně okružních, parkovištích, staveništích, letištích, nakládacích prostorách a dalších. Program obsahuje širokou škálu celosvětových knihoven vozidel, včetně českých TP 171, včetně možnosti definovat vlastní uživatelská vozidla, jako jsou jeřáby, teleskopické přívěsy, soupravy a další speciální vozidla.

 

 

Metody analýz vlečných křivek

Autopath obsahuje několik interaktivních metod analýzy vlečných křivek, založených na rychlosti vozidel, klopení vozovky, bočních třeních a algoritmech poloměrů zatáček, přičemž zároveň podporuje analýzu simulací pro více vozidel na stejné trase.

 collision detection

Autopath umožňuje horizontální a vertikální analýzy průjezdů vozidel vztažených k ose komunikace, hraně vozovky, obrubě nebo k jakékoli jiné definované linii, křivkou či trasou definovanou uživatelem. Požadované odsazení od dané křivky lze nastavit pro přední či zadní nápravu vozidla. Analýza průjezdu se dynamicky aktualizuje vždy, když se změní daná zvolená osa průjezdu.

Metoda analýzy tzv. EasyDrive nabízí interaktivní nápovědu pro pohyb vozidla vpřed a vzad s volitelnou funkcí "plného uzamčení při zastavení vozidla" pro obtížné manévry. Uživatelům je dána flexibilita při práci s dříve vytvořenými analýzami, a to buďto díky možnosti úpravy již vytvořené analýzy anebo pokračovat v této vytvořené analýze.

EasyDrive 01

Horizontální a vertikální analýzy

Simulace horizontální a vertikální analýzy průjezdu umožňují uživatelům kontrolovat půdorysné průjezdné křivky vozidel, včetně vertikálních. Parametry řízení vozidla, hodnota poloměru a hodnoty sklonu pro vertikální simulace jsou prezentovány ve všech fázích simulace a poskytují veškerá data pro analýzy potřebná.

Široké možnosti zobrazení pro každou ze simulací průjezdů poskytují neomezené možnosti pro vytváření vizuálně zajímavých simulací:

 • trasy kol,
 • středový bod osy vozidla,
 • vnější okraj vozidla,
 • možnosti správy hladin,
 • možnosti nastavení typu křivky a šraf,
 • plné možnosti nastavení barevného zobrazení.

OK pic

Zprávy / Výpisy

Autopath poskytuje celou řadu zpráv o analýze průjezdu:

 • zobrazení horizontálních a vertikálních obrysů a parametrů vozidla,
 • dynamický diagram parametrů řiditelných náprav,
 • detekce kolizí pro horizontální a vertikální analýzy,
 • možnost okótování šířky půdorysné plochy nasimulované analýzy pro zjištění maximálních hodnot šířky a to v libovolném bodě podél vytvořené simulace.

vertical analyses

vypisy profil vozidla

Knihovna vozidel

Autopath nabízí uživatelům předdefinovanou celosvětovou knihovnu obsahující:

USA / KANADA / INDIE / ...

 • AASHTO 2011 (Imperial i Metric),

Evropa

 • Spojené království
 • Německo
 • Švédsko
 • Norsko
 • Polsko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Chorvatsko
 • Srbsko
 • Slovinsko

AUSTRÁLIE

 • obsaženo

NOVÝ ZÉLAND

 • obsaženo

Uživatelsky definovaná a speciální vozidla

Díky uživatelské možnosti návrhu vlastních vozidel mohou uživatelé rozšířit existující knihovny vozidel anebo vytvořit zcela nové knihovny vozidel, které dosud nejsou do softwaru zahrnuty. K dispozici jsou také nástroje pro import / export vozidel, které umožňují pohodlné sdílení nových vozidel s týmem v celé společnosti či s Vašimi externími spolupracovníky.

nove vozidlo 2

Autopath umožňuje definici komplexní sady parametrů vozidla, včetně:

 • půdorysného tvaru vozidla,
 • geometrie vozidla,
 • počtu náprav,
 • počtu kol na nápravu,
 • rozchodu kol,
 • poloměru pneumatik,
 • šířky pneumatik,
 • nastavení možnosti řízení pro každou nápravu,
 • a další.

nove vozidlo 3

V kombinaci s různými možnostmi definice řízení, jako je výpočet řízení, možnostmi pro nastavení každého z úhlů natočení řízených kol a definice hodnoty času otočení, poskytuje uživateli možnost vytvářet geometricky správnou a realistickou analýzu průjezdů.

Speciální vozidla

Další možnosti horizontální i vertikální analýzy průjezdů vozidel jsou uživatelům poskytnuty díky rozšířené možnosti definovat vlastní speciální vozidla s vysokými detaily. Volba kontury vozidla podporuje přidávání tvarů nákladu pro ještě větší schopnost analýzy průjezdů a to jak pro horizontální, tak vertikální analýzu.

sepc vehicles

Tyto rozsáhlé možnosti přizpůsobení umožňují uživatelům definovat vysoce složité specializované vozy, jako jsou: vysokozdvižné vozíky, jeřáby, přívěsy, teleskopické přívěsy, zemědělská vozidla, vozidla s více přívěsy, kloubové autobusy a další vozidla s více nápravami a vyšším počtem řiditelných náprav.

Import mapových podkladů a dat pro tvorbu povrchu v AutoCAD Civil 3D

Programu Autopath disponuje také možností importu mapových podkladů a dat povrchu z aplikace Google Earth do AutoCAD a AutoCAD Civil 3D. V rámci AutoCAD Civil 3D je tak možné z importovaných dat vytvořit 3D model terénu.

GE import okno

Autopath PRO a Autopath LT

Od léta 2017 je uživatelům nově nabízen program Autopath ve dvojím podvedení a to jako Autopath PRO a jeho „odlehčená“ verze Autopath LT.

Tímto chceme nabídnout finančně dostupné řešení těm uživatelům, kteří nevyužijí rozšířené možnosti verze jako především, rozšířenou knihovnu vozidel, tvorbu vlastních vozidel apod. Samozřejmě se zachováním všech základních funkcí, pro tvorbu analýz průjezdů v českém prostředí.

Pro přehlednost naleznete porovnání funkcí verze PRO a LT v následující tabulce:

Možnosti licencování

Autopath PRO

Typ licenceLokální licence (single user)Síťová licence (multi user)Domácí licence (home use)Získaní oprav programu pro zakoupenou verziZískaní rozšíření programu pro zakoupenou verziPrávo na povýšení programu v době platného předplatnéhoMožnost využití až 3 verzí programu zpětně
Trvalá licence
s předplatným Subscription na 12 měsíců
bez předplatného Subscription na 12 měsíců x x x x
Pronájem
7 dní x
1 rok
2 roky

Autopath LT

Typ licenceLokální licence (single user)Síťová licence (multi user)Domácí licence (home use)Získaní oprav programu pro zakoupenou verziZískaní rozšíření programu pro zakoupenou verziPrávo na povýšení programu v době platného předplatnéhoMožnost využití až 3 verzí programu zpětně
Trvalá licence
s předplatným Subscription na 12 měsíců x
bez předplatného Subscription na 12 měsíců x x x x x
Pronájem
7 dní x x x x x x x
1 rok
2 roky

 

Porovnání funkcí Autopath PRO a Autopath LT

 FunkceAutopath PROAutopath LT
Easy Drive Určení rychlosti vozidla
(interaktivní simulece průjezdu vozidel) Ovládání zatáčení vozidla
  Natočení kol při zastaveném vozidlu
  Predikce zatáčení vozidla (jízda vpřed a vzad) x
  Pokračování v již vytvořené analýze x
  Kopírování a posunutí vytvořené analýzy x
  Dynamická editace vytvořené analýzy x
Horizontální analýza Možnosti odsazení vozidla x
  Sledování osy vozidla (vpřed i vzad)
Vertikální analýza Tvorba vertikální analýzy
Manuální jízda Možnost ovládání myší i klávesnicí x
  Uzamčení řízení x
Knihovna vozidel Obsahuje knihovny česká + celosvětová česká
 
  Editace a vytvářní vlastních vozidel x
  Podpora vozidel s více řiditelnými nápravami x
  Podpora vizidel Euro Combi x
  Podpora kloubových autobusů,
Vysokozdvižné vozíky, sklízecích mlátiček (kombajnů), …
x
  Podpora kloubových přívěsů EWB x
Simulace Vložení obrysu vozidla
  Možnost přiřazení hladiny pro obrys vozidla
Výkazy Dynamické výkazy x
  Detekce kolizí (horizontální i vertikální) x
  Automatické měření a okótování maximálních vytvářené analýzy průjedz x
  Tvorba diagramu natočení kol v délce simulovaného průjezdu x
       
  Vykreslení profilu vozidla
  Orysy vozidla (vnější hrana/obrys vozidla, trasy, osy vozidla)
Google map Import Import Google map x
  Tvorba povrchu Civil 3D na základě dat Google Earth x

 

Bezplatné internetové semináře / webináře

free webinar 200pxZaujal Vás sw Ferrovia, Autopath, Plateia a další, případně jste již jejich vlastníky a chcete se přiučit či najít nové možnosti práce s Vaším software? Neváháte se při hlásit na některé z nabízených internetových seminářů ZDARMA, viz odkaz pod tlačítkem vpravo.    

Osvědčený, spolehlivý, testovaný!

S cílem poskytnout spolehlivé řešení, které splňuje náročné požadavky, inženýři z CGS Labs úzce spolupracují s akademickými pracovníky, renomovanými výrobci vozidel a specialisty kooperujících společností, kteří provádějí analýzu programu při náročných projektech. Zároveň společně nasloucháme našim uživatelům s cílem přinášet stále nové a užitečné nástroje.

Autopath používá mezinárodně uznávané matematické algoritmy a modely. Inženýři společnosti CGS Labs také provádí terénní testy a měření na skutečných vozidlech, aby zkontrolovali výsledky softwaru. Software je podroben rozsáhlému metodickému testování před každým vydáním.

Podporované CAD platformy

Autopath podporuje verze aplikace AutoCAD Civil 3D, AutoCAD nebo AutoCAD Map 3D, stejně jako BricsCAD Pro a Platinum. Podporovány jsou pouze 64bitové verze.