Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Section 3D

section3d-logoJedná se o doplňkovou aplikaci rozšiřující možnosti tvorby vzorového příčného řezu (sestavy / šablony koridoru).

 

Pomocí tohoto nástroje vytvoříte libovolný vzorový příčný řez definicí uzlových bodů a spojnic (linek) mezi nimi. Body linie i vzniklé plochy lze kódovat a následně libovolně popisovat tak jak je zvykem v Civilu3D. Při zadávání dat lze využít grafických metod nebo textovou editaci pomocí dialogového okna. Zadávat lze rozhodovací kriteria, podmíněné polohou vzorového řezu a pracovat s rozšířenými nástroji pro tvorbu uzlů (např. prodloužení k pomyslné spojnici). Pro tvorbu lze využívat data z Civilu3D jako je nastavení příčného sklonu, rozšiřující trasy apod. Výstupem je plně dynamický vzorový řez propojený s objekty Civilu3D. Dále lze exportovat linie, či přímo počítat kubatury materiálů.

 

Vhodné pro tvorbu uživatelských příčných řezů a 3d koridorů pro místní komunikace, železnice, opěrné zdi, apod.

Více informací (anglicky) na www.section3d.com

 

 

Video Section 3D