Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Autodesk Revit LT

revit lt 2017 badge 256pxAutoCAD® Revit LT™ je novým přírůstkem do rodiny aplikací Revit. Tato aplikace je určena pro architekty, návrháře a odborníky v oblasti stavebnictví používajících dosud klasických CAD 2D pracovních postupů, a kteří hledají přechod na 3D projektování (Building Information Modeling). Revit LT je řešením zjednodušeného 3D informačního modelování budov (BIM) přinášejícího výhody 3D aplikací. Uživatelům pomůže vytvářet kvalitnější a přesnější návrhy dokumentace. Přechod k BIM s Autodesk Revit LT je nyní snadnější a uskutečnitelnější, než kdykoliv před tím.

 

 

Hlavní funkce Revitu LT

Efektivní práce na jediném, koordinovaném modelu
Veškeré projekční informace jsou stejně jako v „plném“ Revitu uloženy v rámci jediného koordinovaného databázového modelu. To okamžitě umožňuje generovat různé 2D pohledy (půdorysy, pohledy, řezy), 3D pohledy (axonometrie, perspektivy) a také automatické výkazy a tabulky včetně papírových výkresů. Změny v návrhu jsou automaticky promítány do všech možných pohledů a tabulek, což minimalizuje výskyt případných chyb z nepozornosti.

revit-lt-2013-01-tn

 

Návrhy a vizualizace ve 3D
V prostředí Revitu LT se projektuje na základě prostorového 3D modelu. V jakékoliv fázi návrhu můžete kdykoliv snadno vytvořit libovolný pohled obsahující např. řez nebo detail anebo vizualizaci prostoru. Pomocí nástroje Procházka lze vytvořit animovanou vizualizaci projektu simulovanou pohybem kamery po vybrané trase. Animace napomáhá představě vidět stavbu realističtěji, v širších souvislostech a v mnoha případech také usnadňuje komunikaci se zákazníkem.

revit-lt-2013-02-tn
 
Fotorealistické rendrování v Cloudu
Rendrování v Cloudu je možné přímo přes rozhraní Autodesk® 360 Rendering a je k dispozici prostřednictvím předplatitelského programu Autodesk® Subscription. Autodesk 360 Rendering umožňuje vytvářet velmi přesvědčivé, fotorealistické vizualizace bez nutnosti použití vlastního počítače. Materiály lze vybírat z rozsáhlé knihovny předdefinovaných fotorealistických materiálů a aplikovat je na jednotlivé stavební objekty. Můžete také určit oslunění sluncem a přidávat umělé osvětlení fotometrickými světelnými zdroji, využívajících údaje z reálného světa.


revit-lt-2013-03-tn
 

Rozšířená kvalita dokumentace
Autodesk Revit LT automaticky řídí průběžné změny modelu projektu a promítá je do celé dokumentace. Pomáhá udržovat soudržnost modelu budovy a zároveň zlepšuje koordinaci výkresů a snižuje výskyt chyb. Stavební dokumentace odvozená z modelu, má mnohem vyšší kvalitu s minimalizací nákladů na změny a ruční koordinace a je stále aktuální.

revit-lt-2013-04-tn
 

Automaticky generované výkazy
Automatizace výkazů stavebních prvků dává přesný přehled o množstvích, materiálech a cenách. Výkazy jsou generovány přímo z modelu a jsou tak stále aktuální. Platí to ale i naopak. Změny ve výkazu jsou automaticky promítány zpět do příslušných pohledů, řezů či detailů.
Výkaz materiálů
Pro odhady nákladů materiálu jsou k dispozici přesné přehledy o materiálové spotřebě, což přispívá k hladkému průběhu sledování tohoto procesu. Speciální typ výkazu pro materiály umožňuje z modelu budovy extrahovat data vlastností materiálů používaných na různých stavebních objektech. Materiálový model databáze budovy spravuje Autodesk Revit LT v projektu a udržuje ho stále aktuální.

revit-lt-2013-05-tn
 

Rozsáhlá knihovna prvků pro zrychlení návrhu
Součástí Revitu LT je rozsáhlá knihovna 2D detailů a reálných 3D modelů stavebních prvků. Podle vašich potřeb si můžete vytvářet vlastní komponenty. Prostorové prvky, jako například stěny, okna, dveře mají parametrické vlastnosti. Prvky knihovny jsou kompatibilní se všemi produkty z rodiny Revit.

revit-lt-2013-06-tn

revit-lt-2013-07-tn
 
Zvýšení přesnosti pomocí inteligentních prvků
Pro reprezentaci stavebních prvků (dveře, okna, stěny a další) včetně nábytku používá Revit LT objekty, tzv. rodiny. Rodiny mohou mít vestavěnou inteligenci danou parametry (např. výška, šířka, cena, materiál, ...). Tyto parametry lze z BIM modelu kdykoliv extrahovat. Vlastní rodiny můžete vytvářet i bez znalosti programování.

revit-lt-2013-08-tn
 
Výměna dat s ostatními uživateli Revitu
Revit LT je plně kompatibilní s aplikacemi Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure. Výměna dat projektů mezi různými uživateli Revitu je plynulá.
 
 
Kompatibilita s formátem DWG
Použitím Revitu LT lze vytvářet dokumenty ve známém, kompatibilním a dobře strukturovaném formátu DWG. Pro usnadnění spolupráce s dalšími uživateli jsou exportovaná data uspořádaná do hladin, typů čár, písem. 
 
 

Omezení verze LT

Omezení verze LT proti plné verzi Revitu jsou následující: chybí koncepční modelování, práce s centrálním souborem (sdílení práce), omezenější import/export, nezná mračna bodů, nemá vnitřní render (pouze cloud render), kontrola kolizí, nenabízí rozhraní API pro nadstavby. Jinak Revit LT obsahuje všechny funkce Revitu - architektonické 3D BIM modelování, parametrické rodiny RFA, generování výkresů, řezů, výkazů, fáze a revize, práci s DWG, DWF.

revit-lt-2013-09-tn
revit-lt-2013-10-tn
revit-lt-2013-11-tn