Autodesk Vault Professional

vault professional 2017 badge 256px

Autodesk Vault Professional (dříve Productstream) umožňuje využívat výhody prostředí Autodesk Data Management v rámci celého podniku. Vault Professional je samostatnou aplikací a není vázán na licenci CAD aplikace, tak jak je tomu u Vault. Data spravovaná v prostředí Vault jsou s Vault Professional plně kompatibilní, celá komunikace probíhá nad jednou databází. Vault Professional umožňuje širšímu pracovnímu týmu (obchodní oddělení, vedení podniku, servis, příprava výroby a kooperace) průběžně nahlížet na aktuální data návrhu, případně je doplňovat, poznámkovat, vyvolávat a řídit změnová řízení, vytvářet soupisky materiálu. Díky využívání bezpečného formátu DWF zůstává návrhový proces nadále pod kontrolou konstrukčního týmu.

 

Vault Professional = Funkčnost Vault + položky + kusovníky + změnová řízení + klienti nezávislí na CAD aplikaci + integrace s jinými aplikacemi + hromadný tisk

 

Implementace produktu Vault Professional
Stejně jako Vault se Vault Professional rovněž skládá ze dvou částí - server a klienti. Server využívá technologii Microsoft SQL Server. Pokud je prostředí implementováno do již zavedeného systému Vault, je aktuální databáze plnohodnotně převzata do prostředí Productstream. Vzhledem k velmi podobnému uživatelskému rozhranní je přechod plynulý i pro stávající uživatele Vaultu.

Prostředí Vault Professional není striktně vázáno pouze na CAD aplikace Autodesku, je možno využívat i Plug-In pro systémy SolidWorks a Pro/E.

Zabezpečení dat

V souvislosti s rozšířením přístupu k databázi i pro uživatele mimo konstrukci, obsahuje Vault Professional i odpovídající nové role. Navíc je možno definovat přístupová práva i k jednotlivým složkám úložiště. Tím je zajištěna možnost podrobnějšího a přesnějšího vymezení pohybu uživatele v úložišti.
tn_productstream-03.gif
role_vm

Položky a kusovníky

Návrhová data z konstrukce je možno rozčlenit na jednotlivé výrobní položky, popřípadě lze zakládat položky nové. Lze tak do kusovníku přidat obalový materiál, maziva, servisní dokumentaci, náhradní díly, popřípadě montážní přípravky. Výsledkem je kompletní dokumentace k danému zařízení.
 
tn_productstream-05.jpg
 
Vault Professional sleduje a zaznamenává stádium životného cyklu položky, dle definovatelného schématu (např. Probíhající práce, Uvolněno, Schváleno, Vyřazeno). Tím je zajištěna kontrola nad uvolnění produktu do výroby před finalizací návrhu. Modifikace položky ve stavu Schváleno je umožněna pouze v procesu vyvolaného změnového řízení (vznikají revize). Tyto revize se automaticky stanou součástí historie každé položky.

Pomocí funkce automatického srovnávání lze rychle odhalit rozdíly mezi rozpiskami (BOM).
 
tn_productstream-05.jpg
 
Jednotlivé položky lze synchronizovat s prostředím jiného ERP systému. Tato schopnost eliminuje možnost vzniku chyb při manuálním přepisu.

Změnová řízení

Změnová řízení se využívají ve dvou případech. Při provádění změn v designu nebo k řízení změn během schvalovacího procesu před zahájením výroby.

Při používání změnového řízení jsou o jakékoliv změně v návrhu automaticky informováni definovaní členové týmu prostřednictvím e-mailu. Výsledkem je elektronicky schválený průběh práce, který kopíruje skutečný reálný průběh procesu. Historie změnového řízení, popřípadě důvody a provedené změny jsou v systému archivovány.
 
tn_productstream-07.jpg

API rozhranní

Pro naplnění potřeb zákazníka je k dispozici výkonné API k vytváření aplikací na míru či integraci s ostatními podnikovými systémy. Programový přístup k datům prostřednictvím API umožňuje, bezpečné čtení a zapisování dat do položek uložených v Autodesk Productstream.

Autodesk Vault Professional software je postaven na vysoce výkonné, stupňovité .NET architektuře Microsoftu a Web Services základech.

Prostředí Vault Professional sváže informace vytvářené konstrukčním týmem s obchodním oddělením, vedením podniku, servisním oddělením, výrobou a kooperací. Získáte komplexní přehled o vývoji a výrobě, spravujete výrobní proces flexibilněji a přehledněji přímo ze své kanceláře.
 
Přehled funkcí programu Autodesk Vault Proffesional
 • Nástroj pro správu souborů
 • Rychle vyhledávání
 • Integrace s CAD aplikacemi Autodesk
 • Správa uživatelů, skupin a rolí
 • Nástroje pro opakované využití návrhů
 • Řízení revizí souborů a jejich životních cyklů
 • Dávkové vykreslování
 • Automatické pojmenování souborů
 • Samostatný klient pro neCADovské uživatele
 • Bezpečnost souborů a složek
 • Reporting
 • Publikování DWF na serveru
 • Podpora pro AutoCAD LT
 • Replikace dat poboček
 • Zálohovací nástroje
 • Web klient pro čtení dat v uložišti
 • Publikování na MS Sharepoint
 • Správa kusovníků
 • Správa konstrukčních změn
 • Integrace s IS
 

Seznam podporovaných aplikací

 • Alias
 • Alias Automotive
 • Alias Design
 • Alias Surface
 • AutoCAD
 • AutoCAD 3DS Max
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD Civil 3D
 • AutoCAD ECSCAD
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD LT
 • AutoCAD Map 3D
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD MEP
 • AutoCAD P&ID
 • AutoCAD Plant 3D
 • AutoCAD Structural Detailing
 • AutoCAD Utility Design
 • Inventor
 • Inventor Fusion
 • Inventor LT 2013
 • Inventor Professional
 • Inventor Publisher
 • Inventor Routed Systems
 • Inventor Simulation
 • Inventor Tooling
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Powerpoint
 • Microsoft Word
 • Moldflow Adviser
 • Moldflow Synergy
 • Navisworks Manage
 • Navisworks Simulate
 • Revit Architecture
 • Revit MEP
 • Revit Structure
 • Simulation Mechanical
 • Simulation Mechanical WS