Autodesk Simulation Mechanical

simulation_multiphysics_2016_boxshot_pptNestačí Inventor Vašemu tempu na poli MKP analýz? Vyžadujete více? Například řešení prostupu tepla, namáhání konstrukcí za zvýšených teplot či proudění tekutin potrubím? Pro vás je tu Simulation.

S novou verzí Inventoru byla schopnost ověřovat virtuální modely pod reálným zatěžováním výrazně vylepšena díky technologii společnosti Plassotech zakoupené Autodeskem. Tyto možnosti nám nyní o to více rozšiřuje další společnost, která přispěla svým produktem do portfolia Autodesku se svým MKP produktem, Algor. Tato aplikace je samostatným programem, který ovšem spolupracuje s Inventorem na úrovni formátů ipt a iam. Seznam využitelných typů analýz:
 

1) Lineární
a) Statické napětí s lineárním materiálovým modelem
b) Vlastní frekvence (Modální analýza)
c) V čase proměnlivé zatížení
d) Zkoušky odolnosti konstrukce proti náhlým silám a nárazům jako např. zemětřesení
e) Náhodné vibrace
f) Odolnost konstrukce vůči harmonickému kmitání
g) Kontrola vzpěrné stability
h) Vlastní frekvence se současným zatížením
i) Dynamická analýza (DDAM)


2) Nelineární
a) MES analýza s lineárním a nelineárním materiálovým modelem
b) Vlastní (modální) frekvence s nelineárním materiálovým modelem


3) Prostup tepla
a) Lineární klidový přenos tepla
b) Nelineární klidový přenos tepla
c) Lineární v čase proměnlivý přenos tepla
d) Nelineární v čase proměnlivý přenos tepla

4) Proudění
a) Klidové proudění
b) Proměnlivé proudění
c) Proudění skrze porézní materiál
d) Proudění otevřeným kanálem

5) Elektrostatika
a) Proud a napětí
b) Elektrostatická pole

6) Analýza pohybu masy (hmoty)

7) Multifyzikální analýza (spojuje proudění a prostup tepla)
a) Klidové proudění a změna teploty média
b) Proměnlivé (v čase) proudění a změna teploty média

 

isoplochy_mal