BuildIT

inventocam_logo_2009_final

BuildIT vyvíjí a distribuuje standartizované i zakázkové 3D softwarové řešení pro real-time kontrolu přesnosti obrobků. S přímým napojením na rozhraní měřicích přístrojů dokáže automatizovat proces měření a kontroly kvality v oblasti pokročilé výroby.
Společnost BuildIT se sídlem v Montrealu, Quebec, si získala důvěru a partnerství mnoha největších komerčních a armádních dodavatelů na světě a je zapojená v globálních programech, jako je projekt bojového letounu Lockheed JSF F-35.
 

 

BuildIT – zaměření softwaru

Build!IT® Desktop je metrologický systém, který umožňuje rychlou a snadnou kontrolu vyrobených dílů a sestav. Build!IT® umožňuje pokročilou analýzu a reporting, kombinující vstupní data z více zdrojů. Tím jsme schopni získat detailní grafické a textové výstupy, pro rychlou identifikaci výrobních trendů.

Práce se systémem BuildIT


Práce se systémem

  • Porovnání CAD modelu a reálně naměřených hodnot se škálovatelným grafickým znázorněním odchylky přímo ve sloučeném modelu
  • Grafický protokol s uživatelsky definovaným typem výstupu
  • Automatická korekce rádiusu sondy
  • Analytické nástroje pro práci s mračno-body

Reporting a výstupy

  • Přizpůsobitelné tabulkové a grafické zprávy v PDF a Excel formátu
  • Měření vzdáleností, úhlů a odchylek přímo na modelu
  • Zprávy o kalibracích zařízení
  • GD&T hlášení s vyhodnocením tolerance
  • Měřená data a podrobnosti měření jsou zaznamenány v jedné databázi;
  • Plná dosledovatelnost měřících procesů, možnost porovnání s historickými projekty měření, (srovnání s aktuálními výsledky)


BuildIT – Podporovaná měřící zařízení

Měřící zařízení buildit

Buildit podporovaná meřicí zařízení


Díky široké podpoře snímacích a skenovacích systémů, Build!IT® poskytuje společné rozhraní pro práci s různými měřícími zařízeními. Jednotná metodika umožňuje využívat měřící zařízení od všech významných dodavatelů hardwaru snadno a efektivně a tím snížit investice na obsluhu a její školení.