Facebook  Twitter  YouTube  RSS  Kontakt  |  English

Služba je zaměřena především na prevenci případných problémů, řešení havarijních situací a konzultace. Prostředky, které vlastníme, umožní zjistit příčinu vznikajících problémů v systému většinou dříve, než ovlivní jeho funkčnost z pohledu uživatelů. Včasným zásahem předejdeme možným výpadkům informačního systému a tím i případným ztrátám.

 

Součástí dohledu jsou pravidelné návštěvy našich specialistů u zákazníka. Dále je součástí podpora poskytována formou telefonických konzultací, dálkovým přístupem, popřípadě návštěvou na pracovišti zákazníka.

 

Zákazníci, kteří se pro systémový dohled rozhodli, spatřují jeho výhody zejména v kvalifikaci poskytovatelů služby a nižších nákladech oproti nákladům na nového zaměstnance. Uvedenou službu uvítají i větší firmy pro zajištění dočasné potřeby kapacit, např. z důvodu dovolených, nemoci nebo odchodu pracovníka.

 

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte nás.