Projektování infrastruktury, práce s terénem

autocad civil 3d 2017 badge 256px bezdata

Přechod na produkt AutoCAD Civil 3D pomůže Vašemu týmu rychleji, jednodušeji a přesněji dokončovat široké spektrum inženýrských projektů. Osvědčený dynamický model, který je jádrem produktu Civil 3D, inteligentně propojuje návrh s konstrukčními výkresy a umožňuje rychleji vyhodnocovat různé varianty projektu, omezit ruční úpravy na minimum a automaticky aktualizovat finální výkresy.Je určen především pro uživatele z oblasti liniových staveb, geologie, geodézie, pozemního stavitelství, dobývání nerostných surovin, projektování v krajině (rekultivace a sanace dotčených oblastí) a pozemkových úprav.  Zákazníci, kteří si platí Subscription, mají přístup k balíčkům Autodesk® Subscription Advantage Packs s nejnovější technologií společnosti Autodesk.

Autopath 2017Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek, používají jej odborníci na dopravu, stavební inženýři, architekti a urbanisté po celém světě. Autopath se nejčastěji používá k analýze manévrů vozidel na silnicích, křižovatkách, včetně okružních, parkovištích, staveništích, letištích, nakládacích prostorách a dalších. Program obsahuje širokou škálu celosvětových knihoven vozidel, včetně českých TP 171, včetně možnosti definovat vlastní uživatelská vozidla, jako jsou jeřáby, teleskopické přívěsy, soupravy a další speciální vozidla.

CGS PlateiaPlateia je profesionální BIM ready řešení pro projektování, rekonstrukci všech kategorií vozovek od dálnic, rychlostních komunikací, přes místní komunikace, polní a lesní cesty, cyklotras a chodníky. Zahrnuje lokální lokalizace řady zemí, včetně České republiky. Plateia je kompatibilním plnohodnotným řešení kompatibilním s CAD platformami Autodesk AutoCAD, AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D.

cgs ferrovia standard 2017 2Ferrovia je profesionální BIM ready řešení pro projektování a analýzu železničních tratí. Zahrnuje lokální lokalizace řady zemí, včetně České republiky. Ferrovia poskytující nástroje pro trasování, tvorbu podélných profilů, detailní návrh a editace příčných řezů, včetně aplikace převýšení koleje, plně obsáhlou knihovnu výhybek a železničních napojení, detailní 3D modelování a tvorbu dokumentů. Obsaženy jsou také do detailu propracované nástroje regresní analýzy pro trasování, poskytující uživatelům komplexní možnosti pro přizpůsobení návrhu i modelu a navádění stavebních strojů či strojů údržby.

infrastructure design suite 2017 badge 256px bezdataSada programů pro navrhování infrastrukturních řešení je rozdělena do tří úrovní (Standard, Premium, Ultimate), které se liší jednotlivými dodávanými aplikacemi. Vyšší úroveň obsahuje vždy aplikace z úrovně nižší spolu s dalšími produkty.

section3d-logoJedná se o doplňkovou aplikaci rozšiřující možnosti tvorby vzorového příčného řezu (sestavy / šablony koridoru).