Správa dat ADEON

Zajištění správy dokumentů v týmu. Programy Autodesk Vault jsou integrovány s produkty Autodesk. Společnost Autodesk se drží strategie pomáhat zákazníkům vytvářet, spravovat a sdílet digitální návrhová data a řešit rozhodující podnikatelské výzvy. Nabízí nejúplnější portfolio integrovaných řešení pro navrhování ve 2D a 3D a správu dat, jež pomáhají zákazníkům navrhovat kvalitnější výrobky, rychleji je uvádět na trh, udržovat si maximální přehled o projektech a lépe spolupracovat.

 

vault-basic-2015-badge-200pxZákladní správa CAD souborů v malé konstrukční skupině, zákazník nemá ERP, nepotřebuje řídit dokumentaci a pracovat s revizemi, nepotřebuje v digitální formě sdílet dokumentaci uvnitř organizace.

 

vault workgroup 2017 badge 256px

Autodesk Vault Workgroup je jedním z řešení správy dat. Rozšiřuje možnosti Vaultu o další funkce pro práci v týmech. Nabízí verzování dokumentace, zabezpečené úložište, správu uživatelských profilů, jednoduchou a efektivní spolupráci na projektech. Pomáhá zvýšit produktivitu a rychlost návrhových cyklů tím, že usnadňuje sdílení prototypových (konstrukčních) informací napříč pracovními skupinami.

vault professional 2017 badge 256px

Autodesk Vault Professional (dříve Productstream) umožňuje využívat výhody prostředí Autodesk Data Management v rámci celého podniku. Vault Professional je samostatnou aplikací a není vázán na licenci CAD aplikace, tak jak je tomu u Vault. Data spravovaná v prostředí Vault jsou s Vault Professional plně kompatibilní, celá komunikace probíhá nad jednou databází. Vault Professional umožňuje širšímu pracovnímu týmu (obchodní oddělení, vedení podniku, servis, příprava výroby a kooperace) průběžně nahlížet na aktuální data návrhu, případně je doplňovat, poznámkovat, vyvolávat a řídit změnová řízení, vytvářet soupisky materiálu. Díky využívání bezpečného formátu DWF zůstává návrhový proces nadále pod kontrolou konstrukčního týmu.