Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

 

Kupující má právo vrátit zboží zakoupené pomocí elektronického obchodu do 14 dnů od jeho převzetí.

 

Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu info@adeon.cz, nebo na kontakty: Brno - Ostrava - Zlín

 

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné.

 

Dále je nutné, aby kupující v případě vrácení vadného zboží prodávajícímu vrátil toto zboží kompletní tak, jak jej od prodávajícího převzal.

 

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.