Obchodní podmínky

Základní ustanovení:

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží, výpočetní techniky a software mezi společností Adeon CZ s.r.o. a jejími obchodními partnery nebo bežnými zákazníky.

Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je anebo jinak přetvářet.

Kupující má právo vrátit zboží zakoupené pomocí elektronického obchodu do 14 dnů od jeho převzetí.

Platební podmínky:

Platby za odebírané zboží lze realizovat následujícími způsoby:

BANKOVNÍM PŘEVODEM
a) platba na proforma fakturu - před dodávkou zboží

Platba se realizuje prostřednictvím proforma faktury, která je výzvou k provedení zálohové platby na náš účet (pod variabilním symbolem čísla proforma faktury). V okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici, je Vám vystavena (zafaxována, zaslána mailem) a následně zaslána poštou proforma faktura. Od okamžiku vystavení proforma faktury je Vám zboží blokováno na skladě po dobu splatnosti proforma faktury. Pokud přijmeme Vaši platbu během splatnosti proforma faktury, je zboží ihned expedováno. K zásilce je přiložen daňový doklad - faktura, na které je uvedeno, že částka byla zálohově uhrazena. Pokud není úhrada proforma faktury provedena v době splatnosti, blokace zboží pro Vaši objednávku je zrušena a vystavujete se tím nebezpečí prodlení dodávky. Podkladem pro expedici zboží u proforma faktur je fyzické přičtení částky na účet prodávajícího.

b) platba fakturou

Platba se realizuje prostřednictvím faktury, bankovním převodem. Tato možnost je možná pouze pro registrované zákazníky.