Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Revit 2010

Aplikace Autodesk Revit Architecture 2010 usměrní pracovní toky vašich návrhů, podpoří a zvýší zkušenosti uživatele a rozšíří spolupráci se zaměřením na tři klíčové oblasti:
 
Společnost Autodesk® vytvořila pro koncepční navrhování aplikací Autodesk Revit Architecture 2010 nový elegantní a příjemný pracovní prostor.
Uživatelé nyní budou produktivnější a znalejší, neboť mohou pracovat tak, jak jsou zvyklí i v dalších aplikacích Autodesku, kde již mnozí společné uživatelské rozhraní sdílejí. Společné uživatelské rozhraní pomáhá zlepšit křivku osvojování znalostí a dříve skryté nástroje lze nyní najít mnohem snadněji.

 

Profesionální návrháři budou s novým formátem souboru Autodesk Exchange [.adsk] schopni spolupracovat ještě efektivněji. Import a export je inteligentnější a datově bohaté soubory pomohou zlepšit spolupráci pracovních toků. Rozvoj směrem k API poskytne návrhářům pokročilé koncepční modelovací techniky a výrobcům umožní automatizaci tvorby velkých a přesných obsahových knihoven.

 

S novými, snadno použitelnými a ještě sofistikovanějšími modelovacími nástroji a technikami a s dále vylepšeným uživatelským rozhraním mohou návrháři při využívání Autodesk Revit Architecture ještě příměji tvořit své projekty, od koncepčního návrhu až po finální stavební řešení.

tn_revit20010-01

tn_revitarch2010-02

 

Intuitivní a flexibilní tvorba tvarů

 • nový editor Rodin pro objemy
 • rychlý a snadný návrh tvaru pomocí jediného tlačítka
 • přímá manipulace
 • žádné další režimy
 • jednodušší přidávání vazeb a parametrů

Novým, uživatelsky orientovaným prostředím vám Autodesk Revit Architecture dovoluje pracovat způsobem, kterým myslíte a ne způsobem, který vám diktuje aplikace. Stejně tak vám poskytuje hladký a nepřetržitý pracovní tok při navrhování. S ještě větší svobodou při rozhodování se postupnou iterací velmi rychle přibližíte k finálnímu návrhu.

 

S novou verzí 2010 dostáváte nové prostředí editoru rodin hmot, který vám dovoluje pracovat jak přímo z prostředí projektu, tak i v rámci samostatného editoru rodin. Bylo vylepšeno jeho vizuální grafické modelovací prostředí, např. pozadí s gradientem pro 3D pohledy, vyhlazování zobrazení a zlepšená grafika při výběru a předvýběru.

 

Generování tvarů je rychlé a snadné a je přístupné na jeden stisk tlačítka. Tvary můžete vytvářet jednak všemi jednotlivými metodami, které již znáte (vysunutím, přechodem, orotováním, tažením, přechodem tažením), ale také nově i pomocí chytrého způsobu „Vytvořit tvar". Aplikace Autodesk Revit ví, co udělat, když je vybrán profil a trajektorie. Existuje-li několik řešení, provede Autodesk Revit Architecture první nejlepší odhad a potom poskytne alternativní volby, ze kterých si můžete dále vybrat.

 

tn_revitarch2010-03

tn_revitarch2010-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelé nejsou již dále omezováni dřívějšími modelovacími konvencemi. Pomocí přímé manipulace s tvarem začněte nejdříve vytažením a poté tvar ohněte nebo zatočte. Geometrii, kterou chcete vytvořit, již není potřeba mít připravenou předem anebo ji redefinovat. Autodesk Revit Architecture vám dovoluje navrhovat svobodně a volně, pracuje na pozadí tak, aby lépe vyjadřoval technická hlediska vašeho modelu. Už žádné další pomocné režimy.

 

Váš model bude přizpůsobitelnější, protože snadno přidáte parametry a vazby, to vše jednoduše a rychle, na komplikované dialogy zapomeňte. Vždy ale můžete upravovat model způsobem, který se hodí nejlépe vám - interaktivně, pomocí panelu vlastností, s interaktivními kótami nebo parametry. Autodesk Revit Architecture vám zajistí flexibilitu, možnosti a kontrolu tak, že si můžete najít pro práci způsob, který je pro vás nejvhodnější.

Vylepšené skicování náčrtu

 • 3D úrovně a referenční roviny
 • automatická detekce pracovní roviny

Na vašich koncepčních návrzích ve 3D pohledech si pracujte, jak si jen přejete. S přidáním 3D úrovní a referenčních rovin v pracovnímu prostoru pro koncepční návrhy, můžete zpřístupnit všechny operace, potřebné na vašem modelu bez nutnosti spoléhání se na jiné další pohledy. Maximalizujte váš návrhový pracovní prostor a pracujte plynule v intuitivním novém prostředí, zároveň také ale udržujte vysokou úroveň kontroly a přesnosti. Uchopování ve 3D je svižné a velmi posiluje schopnosti uchopování se k úrovním, osnovám a jiným elementům.

 

Již není zapotřebí s nepřehlednými dialogovými panely pracovních rovin žádného dalšího kompromisu. Začněte pouze s náčrtem a aplikace Revit Architecture vám pomůže najít tu správnou pracovní rovinu sám. Snadno skicujte po referenčních rovinách, úrovních nebo plochách jiných tvarů. Toto vám umožní hladký pracovní tok a pomůže vám ušetřit čas a zklamání.

tn_revitarch2010-05

tn_revitarch2010-06
tn_revitarch2010-07

Intuitivní a flexibilní tvorba tvaru

 • komplexní modelování povrchu
 • spline podle bodů
 • rentgenový (X-ray) režim
 • přidávání hrany nebo profilu

Jednoduché kreslení 3D spline a manipulační techniky pro 3D prostředí.

 

Autodesk Revit Architecture poskytuje pro modelování také zbrusu nové nástroje. S verzí 2010 přichází pro komplexní a členité povrchy úplná sada modelovacích nástrojů. Uživatelé nyní mohou pomocí stejných jednoduchých kroků vytvářet  základním tažením dvojnásobně zakřivené NURBS povrchy.

 

Nyní je také i jednodušší vytvářet 3D křivky. Můžete nakreslit buď tradiční spline nebo také nově 3D spline z referenčních bodů. Její řídící body jdou přes zadané body, jejich polohu lze kdykoliv upravit metodou vlečení libovolným směrem na požadované místo. Pomocí mezerníku můžete rychle přepínat mezi místními a globálními souřadnicemi.

 

Režim rentgenu pomáhá při generování tvarů lépe porozumět tvořené geometrii a poskytuje vám větší kontrolu nad manipulací s ní. Kdykoliv potřebujete, na jedno kliknutí vám Autodesk Revit Architecture odhalí vytvářený parametrický obrys.

 

Nástroje jako je Přidat hranu a Vložit profil poskytují jednoduché a přesné způsoby, jak modifikovat váš tvar ve stylu většího pocitu sochařství. S verzí 2010 bude v Autodesk Revit Architecture koncepční modelování snadnější, mnohem víc pružnější a také mnohem zábavnější.

tn_revitarch2010-08

tn_revitarch2010-09

tn_revitarch2010-10

tn_revitarch2010-11

 

Dělení, vzory a panelování

 • tvorba tvarů s větší proveditelností
 • bez nezbytných skriptů
 • opakovatelné parametrické vztahy

Vaše koncepční návrhy přeneste do reality pomocí nových nástrojů, které vám dovolí povrchy dělit, vzorovat a prokládat panely. S těmito novými a snadno použitelnými nástroji schematicky studujte návrhy obvodových plášťů, uspořádání konstrukčních rámů nebo dokonce začněte používat na vaše tvary skutečné panely obvodových plášťů.

Jedním kliknutím rozdělte váš povrch do dále editovatelných částí. Rychle modifikujte rozestupy rozděleného povrchu a dokonce rozdělte dělené povrchy úrovněmi, referenčními rovinami nebo naskicovanými modelovými čárami. Návrhy upřesňujte s rychlostí, flexibilitou a přesností.

Autodesk Revit Architecture 2010 je dodáván s knihovnou rodin vzorů, které jsou flexibilní a inteligentní. K vytvoření komplexních parametrických obvodových plášťů nepotřebujete znát žádný skript. Inteligentní rodiny obvodového pláště se automaticky mapují a přizpůsobují  rozdělovanému povrchu vašich složitých tvarů. Vlivem existující technologie editoru rodin Autodesk Revit a nových modelovacích nástrojů mohou být tyto pokročilé techniky navrhování používány kterýmkoliv uživatelem.

Všechny vaše elementy jsou parametricky spojeny. Žádná informace se neztratí a není třeba vaše návrhy ručně aktualizovat. Všechno je integrované, inteligentní a snadno použitelné. Vaše návrhy mají trvalý vztah k BIM modelu ve všech stupních z projektu.

Integrovaný tok práce

 • nezávislý na externích modelovacích nástrojích
 • nové tvary pracující s „Building Maker"
 • snažší opakovatelnost během možností návrhu

tn_revitarch2010-12

Pomocí aplikace Autodesk Revit Architecture není potřeba spoléhat se na externí modelovací nástroje. S novými nástroji bude komplexní modelování snadnější a inteligentní. Váš projekt můžete začít od koncepčního návrhu až po stavební dokumentaci v rámci jediné aplikace - Autodesk Revit Architecture 2010. Toto bude přímý pracovní tok a pomůže vám vyhnout se nepříliš ideálnímu importovanému pracovnímu toku, kde většinou hrozí při přepracovávání návrhu během jeho upřesňování ztráta dat.

 

Po celou dobu fází vašeho návrhu udržujte trvalý vztah s informačním modelem budovy (BIM). Pomocí nástroje „Building maker" provádějte prvotní přesnou analýzu a výkazy. Rychle spočítejte a vykazujte obvod, plochu a objem podlaží, stejně jako vnější plochy povrchu. Jakmile jsou informace připraveny, Autodesk Revit bude automaticky a neustále řídit analýzu.

 

Pomocí nástroje „Building maker" změňte vaše koncepční návrhy na skutečné stavby. Vyberte povrchy a rychle je změňte na stěny, podlahy, střechy a obvodové pláště.

 

Jednoduše upřesňujte návrhy různými způsoby a vaše inteligentní data budou zachovaná během každé změny v návrhu:

 • pomocí typů rodiny jednoduše měňte tvary
 • pro prezentaci různých návrhů v jeden čas používejte návrhovou funkcionalitu Autodesk Revit Architecture

Mnoho projekčních firem vyměňujících si svá data, používá nejrůznější produkty společnosti Autodesk®. Různá uživatelská rozhraní a pracovní toky však mohou představovat překážky v produktivitě.

 

Aktuální produktová řada Autodesku se na tuto oblast zaměřila implementací sdílených technologií a standardy. Tato iniciativa představuje klíčovou úlohu na trhu a napomáhá výhodnější pozici společnosti Autodesk® jako zlepšovatele s ohledem na globální zkušenosti uživatele - nejen v porovnání s lokálními konkurenty, ale i v softwarovém průmyslu celkově.

Pásy karet (Ribbon)

 • úlohově orientované
 • zvýšený stupeň samo-nalézání postupů
 • přizpůsobitelnost
 • nově navržené ikony
tn_revitarch2010-13Autodesk Revit Architecture přináší racionální uživatelské rozhraní. Pás karet je umístěn v horní části okna aplikace a nahrazuje menu, lišty s nástroji a také návrhovou lištu. Vaše oblíbené nástroje a příkazy najdete rychleji, méně používané nástroje naleznete efektivněji, významné nové rysy objevíte mnohem snadněji. Výsledkem je kratší čas hledání v menu a nástrojových panelech a více času na vaši tvůrčí práci.
 

Pás karet organizuje nástroje do záložek, které zastupují jednotlivé pracovní úlohy jako je tvorba, poznámky nebo spolupráce. Každá záložka obsahuje sérii panelů, které seskupují nástroje užívané pro provádění nějaké části pracovního toku. Pás karet je organizován podle činnosti, která je pro vaši práci potřebná. Pro vaše úkoly umožňuje rychle najít vhodné potřebné nástroje, již bez dřívějšího hledání po celém uživatelském rozhraní.

 

tn_revitarch2010-14Poskládejte si pás karet tak, jak je to pro vás nejvhodnější. Pro zvětšení pracovní plochy můžete dokonce vše vypnout. Rozhraní podporuje dvoumonitorovou konfiguraci. Autodesk Revit si pamatuje polohu, kde jste během posledního sezení ovládací panely umístili.

 

Pro zajištění těchto úkolů mají produkty Autodesku implementován pás karet mající stejný vzhled a celkový dojem. Představitelem je estetická přitažlivost, kdy jednoduché ikony mají charakteristický styl a přímo představují specifický nástroj nebo úkol. Konečným výsledkem je vizuální jazyk, který je jedinečný pro Autodesk. Aplikace Autodesk Revit Architecture využívá intuitivní návrhové prostředí - nejen pro existující zákazníky, ale také pro ty, kdo chtějí přejít z aplikace AutoCAD®.

Aplikační menu

 • tn_revitarch2010-15přístup k práci s projekty z jednoho místa

 • třídění a přístup k nedávno použitým dokumentům

V levém horním rohu obrazovky Autodesk Revit Architecture najdete nové aplikační menu, které poskytuje snadnější přístup k veškerý operacím s projektem, jako uložit, tisk, export a publikovat. Toto nové menu organizuje jednotlivé operace a zajišťuje, že Autodesk Revit Architecture bude v souladu s dalšími aplikacemi Autodesku. Nástroje, které potřebujete, najdete mnohem snadněji.

 

Tlačítka v horní části aplikačního menu poskytují rychlý přístup k posledním nebo aktuálně otevřeným projektům se schopností třídění seznamu posledních dokumentů podle data, velikosti, typu a tříděného seznamu.

 

Pokud pracujete i s dalšími aplikacemi Autodesku, brzy zjistíte, že položky v aplikačním menu se shodují. Pohyb po jednotlivých aplikacích tak může probíhat velmi hladce.

Panel Rychlý přístuptn_revitarch2010-16

 • přidání běžně používaných nástrojů
 • jednoduše přizpůsobitelný (pomocí pravého tlačítka myši)
V této verzi Autodesk Revit Architecture můžete mít pomocí nového panelu Rychlý přístup okamžitý přístup k příkazům, které používáte nejčastěji. Je to přizpůsobitelný panel nástrojů, který obsahuje sadu příkazů, definovanou podle pracovního prostoru.
 

tn_revitarch2010-17Příkazy na panelu nástrojů Rychlý přístup můžete pomocí pravého tlačítka přidávat, odebírat a přemísťovat. Můžete přidat neomezený počet příkazů. Pokud už není na panelu místo, příkazy se přesunou do plovoucího tlačítka.

tn_revitarch2010-18Vylepšená integrace se službou Autodesk® Seek

 • publikování a vyhledávání
 • přidány kategorie OmniClassTM

S verzí Autodesk Revit Architecture 2010 byla velmi povýšená integrace s Autodesk Seek.

 

Z uživatelského rozhraní Autodesk Revit Architecture můžete přímo publikovat a vyhledávat na Autodesk Seek. Vyhledávání obsahu v Autodesk Seek můžete vyvolat přímo z pásu karet záložky Vložit. Publikovat váš uživatelský obsah na Autodesk Seek zase můžete pomocí aplikačního menu.

 

tn_revitarch2010-19

Uživatelé mohou nyní přidávat OmniClass kategorie všem rodinám.

OmniClass Construction Classification System (známý jako OmniClassTM nebo OCCS) je nový systém třídění pro stavební průmysl. OmniClass je užitečný pro mnoho aplikací; organizovanou knihovnou materiálů, literaturou produktů a projektových informací poskytuje strukturu třídění pro elektronické databáze. Tím napojuje další aktuálně používané existující systémy jako základ mnoha jeho tabulek -  MasterFormatTM => pro výsledky práce, UniFormat => pro elementy a Electronic Product Information Cooperation (EPIC) => pro členění produktů.

 

tn_revitarch2010-20

Vylepšená rychlá nápověda

 • funkce rolování
 • podpora více úrovní
 • kontextově citlivá nápověda
 • užitečná 3D schémata

 

Do návrhového prostředí byla integrovaná rozšířená nápověda. Poskytuje užitečnou nápovědu, jak používat nástroje uvnitř aplikace Autodesk Revit Architecture bez opuštění vašeho projektu.

 

Pomocí rozbalovacího mechanismu, víceúrovňové podpory a kontextově citlivého chování zakomponovaného do uživatelského rozhraní, můžete pro urychlení vaší práce lépe a snadněji najít nápovědu k porozumění jednotlivých nástrojů .

 

tn_revitarch2010-21Pokud jen potřebujete k nějaké vlastnosti drobnou nápovědu nebo naopak potřebujete důkladnější vysvětlení, včetně grafiky, může vám rozšířená nápověda tuto potřebnou úroveň informací poskytnout.

 

Pokračujícím tématem pro Autodesk Revit Architecture je zaměření na zlepšení výkonu a spolupráci.

 

Následující vylepšení pomáhají aplikaci Autodesk Revit Architecture být ještě silnější a ještě užitečnější při využití výhod silných počítačů pro velké projekty a spolupracovat efektivněji s rozšířenými konstrukčnímy týmy.

tn_revitarch2010-22Nativní podpora 64-bitů

 • využijte výhody plné výpočetní síly vašeho počítače

64 - bitová verze Autodesk Revit Architecture bude nativně běžet na Windows® XP x64 Pro a na všech Windows Vista® 64 - bitových verzí. Verze 2010 se dodává jen s jedním instalátorem, který automaticky zjistí váš operační systém a zajistí instalaci odpovídající verze.

 

Nativní 64 - bitová podpora vám poskytuje možnosti navrhování rozsáhlejších, komplexnějších modelů bez jejich dělení na více částí. To umožní zlepšený výkon a stabilitu v paměťově náročných úlohách, jako je tisk, aktualizace modelu a import nebo export velkých modelů.

 

Raději, než být omezováni 4 gigabajty RAM, které jsou limitem u 32-bitových počítačů, využijte u 64-bitového systému výhodu dostupnosti celé paměti vašeho počítače.

Vylepšení rozhraní API

 • API pro koncepční návrh
 • API pro rodiny
Koncepční Design API dává uživateli přístup k pokročilým technikám modelování a pracovním tokům za použití komplexních vzorců a dalších technik. Například, tvary mohou být měnitelné pomocí vzorci řízených křivek.
 

Editor rodin API dovoluje výrobcům automatizaci při vytváření velkých obsahových knihoven tak, aby tyto mohly být poskytnuty dále architektům, inženýrům a návrhářům s ještě přesnějším a významně nativním Autodesk Revit obsahem.

tn_revitarch2010-23
tn_revitarch2010-24
tn_revitarch2010-25

Export do AutoCAD® Civil 3D®

 • správa koordinací
 • efektivnější exporty
 • panel pro revizi modelu

Exportujte váš projekt do AutoCAD Civil 3D s důvěrou v používání nového souborového formátu Autodesk Exchange [.adsk ].

 

V Autodesk Revit můžete řídit graficky s novým uživatelským rozhraním pro souřadnice projektu souřadné systémy.

 

Přibyly nástroje pro minimalizaci počtu prvků modelu odesílaných v rámci exportu (nové vnitřní a vnější parametry a šablony pohledu). Zároveň můžete poskytovat přesně ty informace, které se týkají vašich inženýrů, jako jsou různá napojení, topografie a další terénní prvky.

 

Před exportem modelu umožňuje nový dialogový panel pro export pečlivou recenzi předávaných informací. Model můžete zkontrolovat škálou různých stylů pohledů s možností izolování stavebních konstrukcí, jako jsou podlahy, střechy a okna. Lépe upravujte informace o projektu tzv. metadata, která mohou být také dále čtená přímo uvnitř aplikace Civil 3D.

Import obsahu z aplikace Autodesk® Inventor®

 • přístup k přesnějšímu výrobnímu obsahu
 • zachování parametrických dat
 • doplnění dalších konektorů do importu
 • správa úrovní detailu
tn_revitarch2010-26Prvním krokem v ekosystému je zachytit původní konstrukční data. Aplikace Autodesk® Inventor® může publikovat zjednodušenou verzi originálního modelu Inventoru neboť aplikace Autodesk Revit Architecture nevyžaduje stejnou úroveň detailů, jako originální model. Uživatel Autodesk Revit Architecture se pravděpodobně nebude zajímat o stejnou úroveň geometrie, bude se spíše zajímat o to, jak ji připojí ke svému modelu v Revitu a co z jejího chování a specifikačních údajů bude dále po přechodu z Autodesk Inventor do Autodesk Revit Architecture zachováno.
 

Pomocí formátu souboru Autodesk Exchange [.adsk] můžete z aplikace Autodesk Inventor  importovat uživatelský obsah. Tato nová funkčnost poskytuje uživateli zpřístupnění specifického a přesně vyráběného obsahu.

 

Zjednodušením procesu doručování mohou výrobci vytvářející obsah, přímo usměrňovat proces výroby obsahu směrem ven k jejich zákazníkům Autodesk Revit Architecture. Raději, než publikováním tří modelů ze tří programových balíků, mohou jeden model doručit přímo z jediné aplikace.

 

Exportovaný soubor z Inventoru je inteligentní. Parametrická data jsou zachována. Konektory jsou neporušené. Geometrie může být v Autodesk Revit Architecture rozšířena dodatečnými konektory.

 

Vzhled vašeho importu ovládejte pomocí úrovní detailu. Zobrazení více či méně detailů bude záležet na vašem pohledu.

tn_revitarch2010-27Vylepšení gbXML

 • náhled analytického modelu
 • individuální izolace místností
 • barevné kódování analytických povrchů
 • recenze varovných poznámek u místností
 • definice energetických dat a informací o projektu
Proces spolupráce usměrněte externí analýzou aplikace. Aplikace Autodesk Revit vám umožní si prohlédnout data místností ve velmi detailní úrovni ještě předtím, než je vyexportujete to gbXML. Ušetříte tak čas potřebný ke zbytečnému přenosu nevhodných dat nebo k vytváření exportů před výpočtem objemů místností v Autodesk Revit.
 
 • možnost prohlídky analytického modelu gbXML
 • možnost vidět, které místnosti mají připojená upozornění
 • izolace místností a zobrazení jednotlivých povrchů
 • barevně kódované povrchy, založené na typu povrchu
 • seskupení místností podle úrovní
 • možnost definování energetických dat, dříve dostupné jen přes dialogové okno Informace o projektu