Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Revit 2011

Novinky této verze jsou zaměřeny na zvyšování produktivity formou snadnějšího používání nástrojů aplikace. Dále pro dokonalejší návrhy výraznější podporou v analýzách a vizualizacích a také posílení výkonu u rozsáhlých projektů.

 

 

Vylepšení uživatelského rozhraní


Přepracované pásy karet

new2011-revit-arch-01

new2011-revit-arch-02

new2011-revit-arch-03

new2011-revit-arch-04

new2011-revit-arch-05

new2011-revit-arch-06

new2011-revit-arch-07

new2011-revit-arch-08

new2011-revit-arch-09

new2011-revit-arch-10

Paleta vlastností

Trvalý přístup k instantním vlastnostem pohledů a prvků bez neustálého přerušování práce návrhu. Během procesu tvorby skic (podlahy, stropu a pod.) lze paletu využít také pro změny vlastností budoucího objektu.

new2011-revit-arch-11new2011-revit-arch-12

Rozšíření příkazů na liště rychlého přístupu

Nyní můžete upravovat vzhled lišty rychlého přístupu, tak jak potřebujete (pořadí, oddělovače a další)

new2011-revit-arch-13

new2011-revit-arch-14

Klávesové zkratky

Pro usnadnění definování jednotlivých zkratek nástrojů a příkazů Revitu byl vytvořen nový dialogový panel. Po zadání zkratky již není potřeba Revit spouštět znovu, ale jsou ihned funkční.

new2011-revit-arch-15

Kontextové pásy karet pro úpravy prvků

Modifikační a kontextové panely byly přepracovány tak, aby minimalizovaly náročnost při úpravách prvků. Uživatel se může rozhodnout, jestli po použití kontextového pásu tento zůstane i nadále zobrazen nebo se vrátí výchozí pás panelů. Řada nástrojů při úpravách již nevyžaduje mít nejdříve vybraný objekt.

 

Příklad pásu karet po výběru stěny

new2011-revit-arch-16

Opakování posledního příkazu

Uživateli požadované chování příkazů v Revitu. Nyní můžete použít klávesy ENTER nebo pravé tlačítko myši a vyvolat opakování posledního příkazu, popřípadě využít zásobníku až na 5 příkazů.

new2011-revit-arch-17

Dočasné kóty

Vylepšení u dočasných kót. Po změně nabízené polohy vynášecí čáry si Revit tuto změnu pamatuje i pro příští manipulaci s dočasnou kótou.

 

Výběr stěny a přesun dočasné kóty na střed stěny

new2011-revit-arch-18

 

Po opakovaném výběru se dříve změněná poloha pamatuje

new2011-revit-arch-19

Koncepční návrh

Širší možnosti tvorby objemových rodin, vylepšení dělení povrchů, vylepšení tvorby volné formy objemů (prolínání, prohlížeč pracovní roviny, úpravy tvaru prvků) a adaptivní komponenty.

new2011-revit-arch-20 new2011-revit-arch-21 new2011-revit-arch-22

Zarovnání ve 3D

Rozšířené možnosti zarovnávání jak v prostředí projektu tak i rodin. Nyní můžete zarovnávat svislé povrchy ve 3D pohledech (typické je použtí srovnání horního líce různě vysokých stěn). V editoru koncepčního návrhu můžete v prostoru zase zarovnávat a následně zamykat různé elementy mezi sebou.

new2011-revit-arch-23 new2011-revit-arch-24

 

new2011-revit-arch-25

 

Konstrukční nástroje

Do pásu karet přibyly nástroje obdobné nástrojům z Revit Structure pro návrhy konstrukcí typu nosníky, konstrukční stěny, sloupy, podlahy, roštové systémy nosníků a další.

new2011-revit-arch-26

DWG Export

V této verzi byl vylepšen export do formáru DWG. Podstatným způsobem byla zlepšana vizuální věrnost převodu souborů Revitu do DWG. Byla přidána možnost exportu TrueColor a volby zacházení s textem.

new2011-revit-arch-27

Uživatelské popisky značek pohledů

Uživatelé si nyní mohou dle firemních zvyklostí vytvořit vlastní grafický vzhled popisků značek pohledů. K dispozici jsou dvě nové poznámkové šablony. Počet typů značek není omezen.

Texty a popisky

Možnost vložení obrysu okolo textu a popisek.

Možnost úprav vzdálenosti mezi koncem odkazu a textovou poznámkou.

Přidána funkčnost pro texty najdi/nahraď.

new2011-revit-arch-28

 

Přidána volba pro exporty textů do CAD formátů na zachování maximální věrnosti vzhledu.
Rozšířená možnost určení připojných bodů textové poznámky.

new2011-revit-arch-29

Výkresové listy

Zařazena nová tvorba tzv. rezervovaných výkresů. Uživatel může vytvořit výkesový list a přidat rezervační výkres jako konzultační výkres, který nebude zobrazován v souboru Revitu. Tento typ výkresu má stejné upravitelné parametry, jako normální výkresový list, avšak nebude v prohlížeči projektů zobrazován

new2011-revit-arch-30

new2011-revit-arch-31

new2011-revit-arch-32

Pomocný vodící rastr

Nově je zařazena možnost zobrazení pomocné mřížky pro snažší zarovnávání pohledů po výkresovém listu. Mřížku lze zarovnávat k modulovým osnovám, výškovým úrovním, referenčním rovinám a výřezům.

new2011-revit-arch-33

 

 

Vylepšení editoru Rodin


Reportování parametrů

Reportované parametry: uživatelé mohou nyní použít tzv. "reportujících parametrů" k odkazování elementů v šablonách rodin. Referenčními elementy jsou např. stěny v šabloně hostující rodinu stěny (například dveře nebo okenní rodina) nebo výchozí referenční roviny v šablonách rodin. Reportované parametry jsou typu "jen na čtení" a mohou být použité ve vzorcích a zobrazovány v tabulkách a výkazech (za předpokladu, že se jedná o "sdílené parametry").

new2011-revit-arch-34

Panel vlastnosti parametrů

Dialogový panel vlastnosti parametrů je nyní změněn a lépe organizován pro práci s parametry. Výchozím parametrm je nyní typ Délka a jsou zde patrnější vztahy mezi typem parametru a skupinami parametrů.

Volnější manipulace s řídícími kótami

Parametry v dialogovém panelu lze nyní uzamknout. Zavazbenou geometrii nebo odkazy, které jsou řízené parametry, můžete vléci volněji bez obdržení chybové zprávy typu "narušení vazeb". Prostředí editoru rodin je uzpůsobeno ke snadnější práci bez nutnosti neustálého otevírání dialogového panelu typy rodiny. Díky možnosti přímé úpravy štítku kót můžete přímo kliknout na parametr (popisek kóty) a zadat novou hodnotu.

 

 

Zobrazování a rendering


 

Pro realističtější zobrazování 3D scén byly ke stávajícím stylům přidány další styly zobrazení (funkční pouze při zapnuté hardwarové akceleraci).

Pohled s konzistentními barvami

Stínování s hranami s podporou osvětlení modelu, takže si již nemusíte dělat starosti s tmavými oblastmi v částech modelu způsobených nechtěnými světelnými podmínkami.

Realistický pohled

Všechny objekty mající připojenou definici materiálu budou v reálném čase zobrazeny s materiálovými texturami.

new2011-revit-arch-35

 

Ambient Occlusion (okolní vzduch) - v rámci nastavení grafického zobrazení Revit Architecture nyní nabízí ve 3D pohledech volbu Ambient Lighting (okolní osvětlení). Okolní osvětlení se blíží záření světla vyzařováného v reálném světě.

new2011-revit-arch-36

Render

V této verzi bylo na přání uživatelů odstraněno čtyř procesorové omezení při výpočtech renderingu.

 

Podložení obrázku do pozadí rendrovaného obrázku. Obrázek lze různými způsoby v pozadí zarovnávat.

new2011-revit-arch-37

new2011-revit-arch-38

Materiály

Nový vzhled panelu s materiály

new2011-revit-arch-39

new2011-revit-arch-40

Geografická poloha

Nové uspořádání panelu na nastavení slunce a stínů a geografické polohy (ze seznamu nebo z internetové mapy).

new2011-revit-arch-41

Simulace trasy slunce

Autodesk Revit Architecture 2011 umožňuje simulovat sluneční cestu, aby bylo lépe rozumět dopadu oslunění dotýkající se projektu v kontextu s okolními souvislostmi. Sluneční cesta je vizuální reprezentací pohybu slunce po obloze v daném zeměpisném umístění, specifikovaném pro projekt.

new2011-revit-arch-42

 

 

Výkon


Otevírání modelu

Části modelu jsou nyní otevírány souběžně ve více vláknech. Soubor musí být ale uložen v novém formátu. Nelze použít u otevírání předchozích verzí formou automatického Upgrade při otevírání souboru.

Otevírání pohledů

Čas potřebný k otevření pohledů byl zkrácen, zejména u rozsáhlých 3D pohledů.

Manipulace s obvodovým pláštěm

Vylepšení u obvodových plášťů, zejména s velkým počtem elementů vznikajících při manipulaci s pláštěm.

Synchronizace s centrálním souborem:

Pokud nebylo v projektu nic změněno, automatická obnova se již nespouští sama.

Popisky dat připojených projektů

Pro práci s připojenými soubory byla zlepšena funkčnost rozhraní. Popisky mohou být nyní umísťovány na objektech z připojeného modelu s výjimkou ploch, zón, prostorů, klíčových poznámek, symbolů podlaží a některých dalších konstrukčních symbolů.

Popisky a na plochách založené objekty, které mají být hostovány na objektech připojeného souboru, budou nyní označovány a shromažďovány v novém prohlížeči, přístupného z karty Spolupráce.

Správa pracovních sad

Pro snažší manipulaci s pracovními sadami bylo imlementováno několik vylepšení.

Připojený model Revitu zobrazený „jako host" nastaví viditelnost pracovních sad z připojeného modelu se stejnými názvy na viditelnost stejnou s pracovní sadou hostitele.

V panelu Visibility Graphics v záložce Připojené modely Revitu, lze pracovní sady z připojeného souboru jednotlivě zapínat a vypínat.

Pracovní sady z připojeného modelu mohou být nyní otevřeny nebo zavřeny v dialogovém panelu Správa připojení volbou Spravovat pracovní sady.

new2011-revit-arch-43

new2011-revit-arch-44