Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Revit 2012

Revit® Architecture 2012 přináší podle požadavků uživatelů celou řadu novinek, které pomáhají zvyšovat produktivitu a zlepšovat spolupráci se zaměřením zejména na tři klíčové oblasti:
Building Information Modeling (BIM), Workflow:
Revit Architecture rozšiřuje BIM workflow zavedením stavebního modelování, které podporuje virtuální pracovní postupy modelování konstrukce se specifickým zaměřením na 4D. Koncepční energetické analýzy, jako součást integrované analýzy workflow, pomáhají zajistit architektovi v porozumění náročnosti metriky budovy již v koncepční fázi návrhu. Revit Architecture také zavádí možnost propojení dat mračen bodů jako významné pomoci poskytující více možností pro obnovu a renovaci budov, stejně jako zlepšování interoperability při exportu DWG a propojení modelů.
 
Spolupráce a výkonnost:
Revit Architecture pokračuje v napomáhání zvyšování efektivity, zejména zvýšením výkonnosti. Revit Server pomáhá projektovým týmům na různých místech, aby mohli snáze spolupracovat na společných Revit architektonických modelech napříč sítí typu WAN s rychlostí místní sítě typu LAN. Revit Architecture je nyní kompatibilní s Citrix® XenApp® 6, čímž získáte větší flexibilitu a možnosti pro práci ze vzdálených míst pomocí jediného serveru. Nezanedbatelné je také i vylepšení v prostředí sdílených projektů.

 

Zvyšování produktivity:

 

Mnoho vylepšení bylo dosaženo v Editoru rodin a koncepčních návrhových nástrojů a rozšíření stávajících výkonných funkcí. Další vylepšení zahrnují vizualizace, materiálové knihovny a další vylepšení pro hladší pracovní postupy.

 

Klíčová vylepšení:

 • Konstrukční modelování
 • Koncepční energetické analýzy
 • Mračna bodů
 • Vylepšení interoperability
 • Sdílení dat
 • Revit® Server
 • Citrix® Ready TM aplikace
 • Autodesk® Vault Collaboration AEC
 • Editor rodin a koncepční návrhové nástroje
 • Vizualizace a materiály
 • Všeobecná vylepšení dle zkušeností uživatelů

Konstrukční modelování

Revit jako platforma pro odvětví AEC, se jako BIM technologie jeví velmi dobrou a úspěšnou volbou. Proto se také Autodesk snaží, aby Revit mohl být využíván také i v jiných částech pracovních postupů AEC. Neustále roste počet dodavatelů, kteří zásadně investují do Revitu a využívají tohoto nástroje v jejich pracovních postupech. Pro čím dál větší složitosti a rozsáhlosti projektů zavádí Revit Architecture 2012 možnost dělení modelu a vytváření dílů projektu. Tyto funkce jsou čistě zaměřené na stavební inženýry, který potřebují rozdělit model do menších částí, tzv. dílů.
 
02-konstrukcni_modelovani

 

Díly jsou vytvářeny rozdělováním objektů, které tvoří stěny, střechy, stropy a podlahy. Vyberete-li například stěnu a rozhodnete se vytvořit části, bude stěna podle její skladby rozebrána na jednotlivé vrstvy. Jednotlivé díly si však stále udržují geometrický vztah s původním prvkem. Nicméně, díly mají své vlastní vlastnosti, takže mohou být dále vykazovány a mohou být samostatně upravovány.Tím, že je stále zachována funkčnost uzlů, pomocí palety vlastností si můžete jednotlivé vrstvy podle potřeby potahovat. Jakmile jsou díly vytvořeny, můžete použitím příkazu Rozdělit díly dále pomocí skicování na aktivní pracovní rovině rozdělit složené díly.
 
03-konstrukcni_modelovani

 

Sestavy a pohledy sestav byly zavedeny jako řešení určité části konstrukce pracovního postupu. Chcete-li generovat sestavy, vyberte prvky, které chcete seskupit do sestavy a poté zvolte příkaz Vytvořit sestavu. Jakmile jste sestavu vytvořili a pojmenovali ji, objeví se v sekci sestav v prohlížeči projektu. Potom již můžete ze sestav generovat požadované pohledy. To vám umožní vytvářet dílenské výkresy komponent, které jsou nezávislé na hlavním modelu. Obě nové funkce přispějí ke snadnější tvorbě mnohem přesnějších detailů.
 
04-sestavy
 

Koncepční energetické analýzy

Nové nástroje v prostředí Revit Building Information Modeling (BIM) vám pomohou lépe porozumět stavební výkonové metrice již v rané fázi koncepční návrhu. Rozhodnutí o návrhu má největší dopad na energetické a emisní náročnosti, proto jsou analýzy k co nejlepšímu rozhodnutí o návrhu tak žádoucí.

Koncepční energetické Analytické nástroje byly uvolněny již pro aplikaci Revit Architecture 2011 Pack Subscription Advantage, a nyní jsou také k dispozici i v aplikaci Revit Architecture 2012.

 

Integrovaný přístup ke službě internetového mapování, Autodesk Climate Server nyní poskytuje globální klimatická data, jenž obsahují více než 1,5 milionu dat o počasí. Technologií výpočtu mraků můžete pomocí Green Building Studio mnohem rychleji provádět analýzy a zároveň nerušeně dále pokračovat ve vašich pracovních postupech.

 

Výsledky analýzy jsou pro snadnou interpretaci prezentovány ve velmi vizuálním grafickém formátu. Možnosti vyhodnocování návrhu na základě zpráv, porovnávajících spotřebu energie, náklady životního cyklu a rozdělení spotřeby a zatížení jsou velmi žádané. Komunikovat a přinášet srozumitelně graficky zpracovaná data ovlivňuje proces zpracování projektu u všech zúčastněných stran.

 

05-analyza1

 

05-analyza2 05-analyza3

 

Podpora mračen bodů

Jednou z nejzajímavějších funkcí v aplikaci Revit Architecture 2012 je podpora tzv. mračen bodů. Časy se změnily a jedním z výsledků nedávného globálního průzkumu je, že klienti se nyní ubírají spíše cestou rekonstrukcí svých stávajících budov, než stavění na zelené louce. Rekonstrukce má přímou souvislost s agendou udržitelnosti návrhu; což je jistě víc „zelené" než při stávajícím způsobu výstavby za dodržení všech předpisů a požadavků. Také i proto se pro podchycení všeho toho, co již existuje stává Revit velmi vhodnou platformou BIM.

Pojem laserového skenování není nic nového, používání této technologie se velmi v posledních letech zrychlilo, existuje stále více a více firem nabízejících geodetické služby laserového skenování. Zachycování dat je ale jedna věc, následné zpracování a využití dat k vytvoření modelu bylo na druhé straně do nedávné doby dost složité a náročné.

Revit Architecture 2012 svým enginem přináší pro rozsáhlé datové soubory mračen bodů velké možnosti ve využití těchto prostorových dat. Jsou podporovány následující datové formáty: .las, .xyb, .pts, .ptg, .fls, .fws. Soubor bodů lze do Revitu načíst pomocí volby Vložit > Správa připojení. Vzhledem k povaze a rozsahu tohoto typu dat je ale vhodnější metoda referenčního podložení, než přímé vkládání do projektu.

 

Poté, co se načte mračno bodů do projektu, chová se jako každý jiný element modelu. Zobrazuje se v pohledech a může být vybírán, otáčen, kopírován, mazán a zrcadlen. Zobrazení mračna bodů je možno řídit pomocí Viditelnost zobrazení. Můžete aplikovat běžná pravidla Revitu jako jsou: půdorysy, řezy a také ořezový kvádr pro izolování konkrétní oblasti z dat mračna bodů.
 
06-mracno 07-mracno

Vylepšení interoperability

Revit Architecture 2012 představuje zlepšení napříč ve všech oblastech.

 

Bylo aktualizováno uživatelské rozhraní exportu do DWG, jakmile máte podle vašich požadavků nastaven výstup, mohou být soubory s přednastaveními uloženy. S využitím příkazu pro přenosy standardů můžete nastavení exportu také přenášet i mezi projekty. Revit Architecture 2012 je nyní schopen exportovat kótovací styly, což zajistí, že kótovací text je řízen textovým stylem a hraniční značka je řízena podle vlastností hraničních značek. Při exportu do DWG by se již neměly objevovat informace o proxy objektech souvisejících s kótami.

 

09-export_dwg

 

09-export_dwg_2

 
Nastavit lze typy čar, šrafovací vzory, texty a písma, barvy, typy geometrie a jednotky tak, aby mnohem věrněji odpovídaly úrovni detailu. V případě typů čar můžete pro mapování v Revitu použít soubor *.LIN a pro šrafovací vzory obdobně zase soubor *.PAT. To vše by mělo přispět k výraznému zlepšení srozumitelnosti exportu DWG z Revitu. Tyto nové možnosti jistě uspokojí potřeby většiny uživatelů', zejména tam, kde je třeba, aby výstupní soubory odpovídaly stávajícím DWG CAD standardům.
 

Sdílení dat

Jedna z dalších vylepšených oblastí v Revitu Architecture 2012 je oblast v rámci sdílení pracovních postupů. Ty v sobě kumulují bezpočty nevyřízených požadavků, různých žádostí a implementačních technologií a přináší něco, co řeší vše dohromady a co se dosud dá nazývat jako velký nedostatek ve sdílení práce. Nová funkce nazvaná „Vizualizace sdílení práce" vám umožní přehledně zobrazovat stavy vlastněných prvků, specifických majitelů prvků, případy, že jsou již prvky zastaralé a také přiřazení prvku konkrétní pracovní sadě.
 
10-sdileni_dat

 

Ke každému oknu, které umožňuje přístup k novým grafickým funkcím sdílení práce byla přidána barevně odlišená lišta. Pokud přecházíte do určitého režimu pracovních sad použije se k označení popisný text, jaký dočasný režim zobrazení právě používáte.
 
Funkce nástroje nápovědních bublin byla také rozšířena a nyní poskytuje uživateli o sdílení práce více informací. Pokud se pohybuje kurzor nad určitým prvkem, dříve se muselo zlomek vteřiny čekat, než byla nápověda zobrazená, tak nyní je odezva okamžitá.
 
12-sdileni_dat

 

Určitým omezením Revitu v předchozích letech byla nedostatečná funkčnost vyřizování požadavků na úpravy. V případě, že projektové týmy byly rozděleny geograficky nebo jen v rámci kanceláře, používání nástrojů rychlých zpráv se stala normou. Členové týmu dozvěděli, že jste vložili žádost na vypůjčení prvku nebo se chcete vzdát vlastních úprav a provést synchronizaci s centrálními daty.
 
Monitor sdílení práce, uvolněný o několik let nazpět, se snažil nějakým způsobem pomáhat, ale bylo to opravdu na hranici použitelnosti. Nicméně, když byl představen Revit Server, rychle se zjistilo, že monitor sdílení práce neměl v tomto prostředí podporu. Proto je nyní velmi potěšující, že aplikace Revit 2012 nyní bublinová oznámení při žádosti o úpravy již poskytuje. Pokud žádost přijmete, můžete pro zobrazení upravovaných prvků použít tlačítka. Je potěšující vidět, že viditelnosti pracovních sad může být nyní spravováno šablonami pohledu.
 
13-sdileni_dat

 

Další drobné vylepšení je zavedení „Pohledu po spuštění". Tento pohled se nastaví z dostupných pohledů v rámci projektu a rozhoduje o výchozím zobrazení po spuštění projektu.
 
14-sdileni_dat

 

Tímto je zajištěno, že každý uživatel při vytváření lokální kopie z centrálního souboru obdrží stejný výchozí pohled. Zkušenosti ukazují, že tento pohled se otevírá mnohem rychleji, než 3D pohledy u rozsáhlých projektů.
 
Dalším drobným vylepšením je možnost změnit parametr pracovní sady, aniž byste si nejprve museli prvek půjčit.Snad nejvíce požadovaná funkčnost, která může být jak užitečná, tak ale i nebezpečná, je možnost vypnutí pracovních sad. Tato funkce sice dříve existovala, ale byla z bezpečnostních důvodů (méně znalí uživatelé) úmyslně skryta a byla integrována do odpojení od centrálního souboru. Při odpojení od centrálního souboru můžete pracovní sady odpojit a zachovat nebo se pracovní sady mohou uvolnit a odstranit a v podstatě změnit soubor zpět na běžný samostatný soubor.
 

Revit server

Revit server byl již uveden jako součást Revit Architecture 2011 Subscription Advantage Pack. Revit server byl dále rozšířen v roce 2012. Poskytuje novou platformu serveru podpory pro VMWare a Windows 2008 Server verze 2. Podrobnější informace jsou k dispozici v nástroji správy Revit Serveru.
 
Další příjemnou vlastností je nový příkaz "RevitServerTool" pro možnost vytváření lokálního souboru z centrálního uložení na Revit serveru, bez nutnosti používat samotného Revitu.
 
Revit server v této verzi také poskytuje vylepšení podpory všech nových pracovních sdílení.
 
15-server

 

Citrix® Ready TM aplikace

Revit Architecture je nyní kompatibilní s Citrix ® XenApp ® 6. Jedná se o on-demand řešení pro poskytování aplikace, která umožňuje aplikacím v systému Windows ® virtualizaci, centralizaci a správu dat. Je okamžitě dodávána jako služba uživatelům téměř kdekoli na jakémkoli zařízení a poskytuje větší flexibilitu a kontrolu nasazení softwaru a aktualizací.

 

Autodesk® Vault Collaboration AEC

Autodesk® Vault Collaboration AEC software pomáhá týmům pro architekturu, inženýrství a konstrukci bezpečně spravovat obsah současných a historických modelů, návrhových a projektových dat.

V rámci aplikace Autodesk ® Revit ® Architecture, Autodesk ® Revit ® Structure, a Autodesk ® Revit ® MEP máte nyní přístup přes Vault Collaboration AEC ke svým návrhovým datům. Ta nyní můžete mnohem snadněji spravovat a získávat další informace o projektu v rámci místních nebo globálně řízených projektů, přesněji sledovat historii vašich informací o projektu.

Vzájemná integrace umožňuje uživatelům centrálně řídit projekt-souvisejících dat s dalšími typy kancelářských dokumentů včetně návrhových dat z AutoCAD ® a e-mailů.

Více pozornosti bylo věnováno také podpoře uvnitř i vně firewallu.

17-vault

 

Editor rodin a koncepční návrhové nástroje

V minulé verzi Revit Architecture 2011 se v modelovacích nástrojích objevilo množství různých vylepšení. Tato vylepšení se nyní ve verzi 2012 dostala i do prostředí projektu. Ořezávání tělesa tělesem je nyní možno použít na instance rodin libovolné kategorie. Tyto nové možnosti napomáhají snadnějšímu určení zón pro koncepční energetické analýzy.

Ve vzorcích nyní můžete provádět zaokrouhlování, hodnoty mohou být zaokrouhleny nahoru nebo dolů. Pro řízení typů komponent v rodinách můžete vytvářet parametry. Tyto parametry mohou být řízeny podmíněnými vzorci a aplikovány na dělení povrchů.

Adaptivní komponenty mohou být nyní umístěny v projektovém prostředí. Pokud se adaptivní komponenty umístí v projektu, chovají se podobně, jako ostatní rodiny z obecných modelových šablon nebo jako při umístění v koncepční rodině.

V prostředí koncepčního modelování bylo vylepšeno vytváření povrchu na jiném nerovinném povrchu. Rozdělení povrchu se nachází na panelu Geometrie. Důvodem dělení povrchů na dílčí části může být např. požadavek na různé materiály při pro ověřování energetické analýzy.
 
18-editor_rodin

 

Dlouhodobým požadavkem uživatelů Revitu je umožnit rodinám ořezávání jedné rodiny druhou. Ve verzi 2012 je nyní možnost v rámci projektu do rodin jako např. konstrukční rámy, sloupy, základy nebo obecné modelové rodiny použít na ploše založenou ořezávající rodinu. Mohou také existovat rodiny, které obsahují jen řeznou plochu a jinak vlastně nic jiného neořezávají. Ty mohou být ale použity na ořezávání stěny, podlahy, střechy, stropu, podobně jako u dříve zmiňovaných typů rodin. Tímto lze vyřešit řadu případů, jako otvory v nosnících nebo automatické vytvoření otvoru v pracovní desce při umístění dřezu.

 

Vylepšení modelování

Nástroje koncepčního modelování byly vylepšeny o několik drobností. Nyní můžete používat vzorcem řízené komponenty. To znamená, že můžete používat parametry jako podmíněné vzorce a ty potom aplikovat na dělení povrchu. Nový parametr s názvem "Rodina - typ: Dělení povrchu" vám umožňuje řídit zobrazení a typ vzoru nebo komponenty.
 
20-vylepseni_modelovani

 

Jiným drobným zlepšením je kontrola hodnoty parametrů pro body hostovaných na čáře nebo křivce. V minulé verzi, pokud hostitelem bodu byla přímka, byl parametr normalizován mezi hodnotou od 0 do 1. To však způsobovalo zmatky na kružnicích, kde hodnota byla vyjádřena v radiánech. Normalizovanou délku segmentu nyní můžete stále vyjádřit mezi 0 a 1, ale jsou zde ještě další parametry pro typ délky segmentu: délka segmentu, délka tětivy, úhel, nenormalizovaný parametr křivky a normalizovaný parametr křivky.
 
21-vylepseni_modelovani
 

Vizualizace a materiály

Všeobecnými změnami prošlo i dialogové okno Možnosti grafického zobrazení. Šablony pohledu nyní budete moci vytvářet přímo z přepracovaného panelu. Po ohlasech na zpětnou vazbu uživatelů z používání aplikace Revit Architecture 2011, je do nové verze 2012 přidána řada dalších vizuálních stylů:
 • Realistické s režimem Hran s realistickým pohledem
 • Ambient Occlusion pro skryté hrany
 • Ambient Occlusion spolu se stíny pro režim konzistentních barev

22-vizualizace 23-vizualizace 24-vizualizace

 
Dalším malým vylepšením je možnost tisku Ambient Occlusion. Nově zde také najdete pojem zavedení tzv. Průhledných povrchů. Jedná se o nový grafický režim, který bude povrchy zobrazovat s 30% průhledností. To je velmi užitečné, uživateli to bude poskytovat dodatečnou kontrolu nad komplexními 3D vizualizacemi. Funkci „Průhlednost povrchu" lze aplikovat na celý pohled, podle kategorie a podle prvku nebo jako filtr. Níže můžete vidět výsledek použití funkce „Průhlednost povrchu".
 
25-vizualizace1 25-vizualizace2

 

Při práci s materiály přibylo několik důležitých změn. Zatímco převážná část této práce je běžná rutina a nebude pro uživatele bezprostředně zřejmá, jedná se o první kroky k velkým projektům se zaměřením na poskytování modelů se skutečnými materiály. Nástroj malování prošel změnou, pokud ho vyberete, automaticky otevře dialogové okno materiálů a umožní vám ještě před použitím na objektu náhled na materiál.Nástroj odstranit barvu umožňuje odstranit materiály, které jste již použili. Dalším vylepšením je možnost vykazování materiálů použitých nástrojem malování.
 
26-materialy

 

Byl aktualizován panel Správy a řízení materiálu. Nyní například můžete pro materiály vytvořit sadu vlastností. Jedná se o sadu vlastností, které jsou používány k určení vzhledu materiálu. Správa sady vlastností je řízena prostřednictvím přepracovaného panelu Knihovna vlastností materiálu. Manipulace s materiálem se ustálila do možnosti mít knihovny, které mohou být obsaženy v projektu nebo v samostatném souboru, který lze sdílet mezi uživateli, obdobně stejně jako u jiných aplikací Autodesku (např. 3Dsmax). Tato význačná změna opět dovoluje vytvářet pro projekt nebo vaši kancelář vlastní knihovny. To nebylo možné, kdy dříve Autodesk změnil jádro z Accurender na MentalRAY. Nyní také můžete z projektu vymazat nepoužívané materiály, již žádné další klávesové kombinace při tvorbě výběru a mazání jednoho po druhém.
 
27-purge

 

Všeobecná vylepšení dle zkušeností uživatelů

Vydání doznalo řadu vylepšení uživatelského prostředí. Byly aktualizovány barvy náhledu a výběru objektů. Další zlepšení je zřejmé z obrázku. Grafické podání uzlů je nyní výraznější. Grafika dočasných kót se změnila a jsou spíše modřejší, než černé.

28-vylepseni

Jedna z hlavních výhod práce v prostředí Revit Architecture je schopnost generovat sestavy 3D pohledů a 3D detailů. Revit Architecture 2012 nyní obsahuje novou vlastnost - uzamknutí 3D pohledu, která umožňuje zamknout orientaci 3D pohledu a dále - vytvářet v tomto uzamčeném pohledu popisky.
 

Uživatel má k dispozici 3 možnosti: uložit orientaci a pohled zamknout, obnovit orientaci a pohled zamknout poslední možnost pohled odemknout. Ovládání režimů je možné přes volby v liště pohledu.

 

29-zamknuti

Verze Revit Architecture 2012 nyní podporuje zařízení 3Dconnexion - prostorovou myš. Pro správnou funkčnost je zapotřebí instalace odpovídajícího ovladače vašeho 3D zařízení.
 
30-connexion


Když se v Revitu před časem objevily tzv. pásy karet, jednou z příjemných vlastností předchozí verze byla možnost při výběrech typů z pásu karet (např. dveří) používání přímé volby. Revit Architecture 2011 tuto funkci pozbyl a výběry typů se přestěhovaly do panelu Vlastnosti. Verze 2012 má ale tuto možnost zase zpět. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši v panelu Vlastnosti nad místo z výběrem typu, můžete ho jednoduše přidat mezi jiné nástroje do lišty rychlého přístupu, ale také i do panelu Upravit v pásu karet.

 

31-vylepseni

 

Výkazy a pohledy legend nyní mohou být vytvořeny přímo z prohlížeče projektu. V prohlížeči projektů stačí jít na seznam Výkazy / množství nebo Legendy a přes pravé tlačítko myši z kontextového menu vybrat odpovídající volbu.
 
32-vylepseni

 

Jiným vylepšením požadovaným uživateli, je možnost exportu typů rodin z projektu do textového souboru, import typů rodin ze souboru txt, uložení všech rodin z projektu nebo rodiny, přizpůsobitelnost zarovnání textu, řadu vylepšení pro kótování a odkazy a zaokrouhlování hodnot ve vzorcích.
 
33-save_family

 

Jako u každé nové verze aplikace Revitu, Autodesk usiluje o zlepšení výkonu produktu. Panel Odstranit nepoužité nyní zahrnuje odstranění importovaných kategorií a stylů objektů, načítání objektů do paměti má nyní multi-vláknovou podporu. Technologie multi-vlákna byla také rozšířena i na výpočet grafiky siluety obrysu, stejně jako grafické znázornění prvků modelu v otevřených pohledech při změně zobrazení vlastností těchto pohledů.