Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Revit 2013

Všeobecná vylepšení

Následující novinky a vylepšení se týkají těchto aplikací Revitu: Revit, Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure.

Šablony projektu

Byla vylepšená práce se šablonami projektu. V panelu Možnosti, na kartě Umístění souborů nyní můžete mít seznam šablon s určením umístění jejich souborů. Při vytváření projektu jsou v okně Historie souborů zobrazené první tři šablony. Kliknutím na Nová se objeví celý seznam všech šablon, nebo můžete začít projekt bez šablony (volba Žádná).

Revit_2013_1

Typy pohledů.

Pro půdorysy, 3D pohledy, legendy a tabulky můžete vytvářet uživatelsky definované typy. Nyní lze také připravit typy pohledů pro svislé pohledy, řezy a detaily.

Šablony pohledu.

Šablony pohledů byly vylepšeny pro výraznější kontrolu nad pohledy. Šablonu pohledu nyní můžete přiřadit na konkrétní pohledy. Budoucí změny v šabloně budou mít vliv na pohledy, kterým je šablona připojena. Šablonu pohledu můžete také použít na pohled bez trvalého přiřazení šablony. Pokud jsou vlastnosti pohledu definovány zadanou šablonou, nelze tyto vlastnosti na paletě Vlastnosti změnit.

Seznam filtrů

V několika dialogových panelech můžete pomocí seznamu filtrů filtrovat kategorie podle disciplíny. Tento seznam nahrazuje zatržítkovou volbu Zobrazit kategorie všech disciplín.

Vylepšení kótování.

  • Nyní se můžete pomocí klávesy Tab dostat na jednotlivý segment řetězové kóty a smazat ho.

Revit_2013_2Revit_2013_3

  • Nový kótovací nástroj Průměr umožňuje kótovat průměr včetně zvolené předpony pro označování průměru.
  • Instance textu kóty s úseky typu EQ má nyní možnost různých podob: hodnoty, textu nebo nově řetězce se vzorcem.

 

Revit_2013_4

Revit_2013_5

Materiály

  • Nový datový model: Obsahuje rozšířenou sadu materiálů, včetně vzhledu, stejně jako strukturálních a tepelně izolačních vlastností. Tyto vlastnosti mohou být použity na projekty v logických kombinacích pro řadu různých účelů, jako je vzhled pro rendrování a energetickou analýzu pro celé stavby.
  • Nové uživatelské rozhraní: Využívá nový datový model pro zajištění souladu v celé řadě produktů Autodesk, včetně Revitu, AutoCADu a Inventoru.
  • Tepelné vlastnosti dat: Usnadňuje výpočty pro zatížení vytápěním a chlazením, energetické analýzy a gbXML.
  • Konstrukční vlastnosti dat: Usnadňuje konstrukční analýzy.

 

Vlastnosti Revitu

Následující vlastnosti se nacházejí pouze v novém balíku Revitu. Nelze je použít v Revit Architecture, Revit MEP, nebo Revit Structure.

Tři produkty v jednom

Balík Autodesk Building Design Suite nyní zahrnuje novou verzi Autodesk Revit, který kombinuje nástroje pro architektonické návrhy, MEP a konstrukční inženýring v rámci jediné komplexní aplikace. Získejte v rámci platformy Revit přístup k širší sadě nástrojů pro zefektivnění svých pracovních postupů a efektivnější spolupráce s ostatními obory stavební konstrukce.

Konfigurace

Po schválení BIM správcem můžete upravit uživatelské rozhraní pro zobrazení nebo skrytí architektonických nástrojů, strukturálních nástrojů, nástrojů a systémů souvisejících analytických nástrojů. Jako alternativu, může BIM správce aplikace Revit pro různé skupiny uživatelů vytvořit předem nakonfigurované rozmístění s příslušnými povolenými nástroji.

 

Vylepšení pro Architectural

Následující nové a vylepšené funkce jsou pouze pro Revit Architecture a Revit v balíku Autodesk Building Design Suite.

Revit_2013_6

Schodiště podle komponent

Nový nástroj založený na komponentách poskytuje schopnost sestavit schodiště za použití samostatných ramen, podest a podpůrných komponent.

Změny v pásu karet

v Revit Architecture je výchozí karta nově označena jako "Architecture".

Výběrové množiny

Revit Architecture nyní nabízí výběrové množiny, které byly dříve dostupné pouze Revit Structure. Pro použití této funkčnosti můžete vytvořit výběrovou množinu, izolovat ji nebo skrýt, nebo přiřadit grafická nastavení pro prvky výběrové množiny. Výběrovou množinu můžete pro opakovaný výběr stejných prvků také později načíst.

 

Vylepšení MEP

Následující nové a vylepšené funkce jsou platné pouze pro Revit MEP a Revit v balíku Autodesk Building Design Suite.

Revit_2013_7

Osy

Pro kruhové prvky lze zobrazovat jejich osy. Prvky zahrnují segmenty kruhového potrubí, trubek a vedení a tvarovky.

Preference trasování pro potrubí a trubky

Pro automatické trasování lze přiřadit rozměry segmentů a tvarovek. Segmenty a dostupné rozměry jsou definovány v dialogovém panelu Mechanická nastavení.

Reporty tlakových ztrát

Můžete vytvářet zprávy tlakových ztrát na jednom nebo více potrubích nebo potrubních systémech. Parametry zpráv jsou nastavitelné a lze je uložit pro použití při vytváření budoucích zpráv.

ASHRAE databáze tvarovek potrubí

Do Revitu MEP byla implementovaná poslední verze ASHRAE databáze tvarovek potrubí. Nové tabulky jsou rozšířeny o koeficienty tvarovek.

Výpočtový bod místnosti

Pro vzduchotechnické vyústky a světelná zařízení byla přidána volba nastavení výpočtového bodu. Při umísťování rodin v projektu mohou být občas některé konektory mimo prostor, což způsobí vynechání jejich hodnot v raportech. Nastavení umožňuje uživateli přesunout umístění výpočtového bodu tak, aby se dostal do prostoru.

Revit_2013_8Revit_2013_9

Export kategorií pro gbXML

Při exportu do gbXML můžete určit, zda chcete exportovat místnosti nebo prostory.

Kohouty definující oddíly podél segmentu potrubí nebo trubek

Kohouty podél segmentu potrubí nebo trubek nyní definují potrubní nebo trubní oddíly. Spíše než segmenty, jsou Systémovým inspektorem k zobrazení výsledků výpočtů použity Oddíly. Oddíly jsou také použity při aplikování barevných výplní pro znázornění toku a jiných vlastností potrubí nebo trubek.

Změny v pásu karet

V Revit MEP je výchozí karta nově označena jako "Systémy". Karta Architekt je nově označena jako "Architekt". Nástroje pro objemy jsou nyní umístěné na kartě Objemy a terén.

Nástroje pro terén

Revit MEP nyní nabízí nástroje pro návrh terénu zahrnujících povrch terénu, podoblast, desku stavby a komponenty terénu.

Výběrové množiny

Revit MEP nyní nabízí výběrové množiny, které byly dříve dostupné pouze Revit Structure. Pro použití této funkčnosti můžete vytvořit výběrovou množinu, izolovat ji nebo skrýt, nebo přiřadit grafická nastavení pro prvky výběrové množiny. Výběrovou množinu můžete pro opakovaný výběr stejných prvků také později načíst.

 

Vylepšení Structural

Následující nové a vylepšené funkce jsou platné pouze pro Revit Structure a Revit v balíku Autodesk Building Design Suite.

Revit_2013_10

Změny v pásu karet

Objemové nástroje

Revit Structure nyní nabízí nástroje užitečné pro objemové studie a koncepční návrhy.

Obtisky

Revit Structure nyní umožňuje tvorbu obtisků (obrázky na plochách, pro rendrování) a správu typů obtisků.

Komponenty terénu

Revit Structure nyní pro rendrované obrázky podporuje použití rostlin a stafážních prvků v prostředí modelu.

 

Vylepšení pro správcovství

Následující změny budou zajímat především BIM správce, CAD správce a administrátory Revitu.

Výběr disciplíny během instalace nebo tvorby rozmístění

Pokud instalujete aplikaci nebo vytváříte rozmístění, můžete určit, která disciplína bude Revitem podporovaná: Konstrukce (jako výchozí), Architektura, Elektro, Systémy (vzduchotechnika, TZB).

 

Revit_2013_11