Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Inventor 2008

DWG TrueConnect

Technologie DWG TrueConnect umožňuje uživatelům splnit jejich časté požadavky na bezproblémové sdílení výkresů Inventoru s výkresy AutoCADovými:
 • rychlé otevření AutoCAD výkresu v Inventoru
 • opětovné využití geometrie vytvořené v AutoCADu Inventorem
 • použití DWG šablon pro výkresy v Inventoru
 • zhodnocení stávajících 2D projektů na úroveň 3D
 
DWG TrueConnect obsahuje nové nástroje pro prohlížení, kreslení a odměřování DWG z AutoCADu přímo v prostředí Inventoru bez nutnosti jakékoliv znalosti AutoCADu. Využití této geometrie pro tvorbu modelu je samozřejmostí.
 
 
Technologie DWG TrueConnect dovoluje Inventoru vytvářet a manipulovat s výkresy v nativním formátu DWG. Výkresy vytvořené v Inventoru vypadají, jako by byly vytvořeny v AutoCADu, je zaručena 100%-ní kompatibilita.
Nyní je možné nastavit DWG jako šablonu pro výkres Inventoru a využívat bloky a symboly AutoCADu ve výkresu Inventoru. Takto vytvořené DWG výkresy jsou pochopitelně asociativní na součásti a sestavy Inventoru.
 
Použitím formátu DWG jako standardizovaného formátu umožňuje zákazníkům udržovat všechna data projektů v jednom formátu, což dělá z DWG univerzální formát. Prodlužuje se tak platnost investic vložených do DWG dat.
 
Významný je i mnohem snadnější přechod do 3D prostředí Inventoru pro uživatele AutoCADu vzhledem k úzké provázanosti Inventoru s AutoCADem.
 
 

Produktivita náčrtu

Panely vazeb
jsou logicky orientovány ke tvaru vazbené geometrie, a to i po změně rozměrů přehlednější zvýraznění jednotlivých vazeb nový filtr zobrazování vazeb stavový řádek upozorňuje na počet požadovaných vazeb k plnému zavazbení náčrtu nová referenční vazba z promítnuté geometrie.Editační nástroje
rozšíření posunu a otočení nové náčrtové nástroje pro změnu měřítka a protažení vybrané geometrie.
 
Formátování čar
Nový panel Inventor Standard možnost změny barvy, typu čáry a její tloušťky.
 
 

Shodnosti Inventoru s AutoCADem

Ve snaze vytvořit shodné nástroje pro obě aplikace, byly implementovány 32-bitové ikony a přidány ovladače XP stylů, což poněkud změnilo vzhled Inventoru směrem k AutoCADu. Proto byla vytvořena podpora profilů a uživatel tak může pracovat v prostředí podobném AutoCADu nebo v klasickém prostředí Inventoru.
 
Některé produktivní nástroje AutoCADu byly přidány do Inventoru, např. příkazové zkratky, možnost opakovat poslední příkaz, kurzor s kontextovou nápovědou apod.

Modelování složitých tvarů

Rozšíření modelovacích prvků
 • šablonování podle plochy
 • nový prvek Ohýbání
 • rozšíření Odvozené součásti - funkce Kopíruj prvek, díky níž lze vytvářet asociativní kopie tvarů
 • možnost rozdělení plochy pomocí 2D nebo 3D křivek
 • nástroj 3D šroubovice
 • asociativita promítnutí říznutých hran

Analýzy tvarů
 • analýza příčného řezu - rozšířené nastavení a export výsledků
 • průměrná a maximální analýza křivosti
 • zobrazení momentu setrvačnosti v analýze řezu i v odměřování

MDT kompatibilita

Bezchybný převod dat z Mechanical Desktopu vzniklých složitějšími modelovacími postupy
 • AMBEND
 • AMCOMBINE
 • AMREVOLVE
 • funkce Vložit z MDT a vazba středový bod
 • kompatibilita barevných schémat prvků

Tvorba náčrtových sestav

Jedná se o velmi efektivní metodu modelování na základě objektového trasování. V Inventoru 2008 je možno spolehlivě řídit dopady změn na cílová data v závislosti na datech vzorových. Z modelů součástí a sestav mohou být exportovány prvky, parametry i objekty.

Návrh plechových součástí

Autodesk Inventor 2008 umožňuje vytvářet kompletní výrobní dokumentaci plechových dílů za pomoci 3D modelů.


Nástroje pro modelování plechu - pro snadnější použití a vyšší produktivitu byly vylepšeny následující postupy:
 • podpora více ohybů v jedné operaci
 • zvýšená kontrola ohybových vlastností
 • lepší podpora vystřižení napříč ohybem

 
Tvorba rozvinů byla přepracována tak, že poskytuje uživatelům prohlížeč stromové struktury rozdělený do dvou oddílů - pro složený model a navíc i pro rozvin
 • možnost tvorby prvků v rozvinu
 • nové nastavení pro následný export rozvinu - změna orientace, reprezentace razníků
 • většinu kroků v modelování plechu lze nyní provádět přes API rozhranní, např. generování poznámek razníků nebo export do DXF


 
Razníky – definování razníků použitím tabulky řízených iPrvků. Využití výrobních údajů jako je ID razníku a parametr hloubky. Možnost definování alternativních razníků na základě náčrtů pro následné využití ve výkresech.
 
Do výkresové dokumentace byly přidány ohybové poznámky a tabulka razníků. Výstup do DXF dokumentace byl rozšířen o možnosti mapování hladin, uživatelské nastavování XML souborů a řízené zjednodušení „spline“.
 
 

Generátor rámečků

Ořezávání a úpravy zakončení profilů byly přidány do stromové struktury v průzkumníku sestavy pro zjednodušenou editaci. Úroveň jednotlivých sestav rámečků může být nyní zvyšována nebo snižována dle struktury výrobních postupů. Celé skupiny profilů mohou být vyměněny za jinou normu, typ nebo velikost.
 

Import - Export

Kromě známých převodových formátů byl import rozšířen o načítání 3D ploch programu AliasStudio. Do 3D náčrtů můžete nyní importovat 3D body z cizích formátů. Při načítání je výrazně posíleno léčení plošných modelů. Rovněž byly vylepšeny nástroje pro úpravu importovaných dat a došlo ke zjednodušení přenosu do konstrukčního prostředí. Se smíšenými daty je možno manipulovat mezi součástmi v rámci sestavy, dále přenášet je mezi prvky, případně provádět průsečíky 3D křivek.
 
Autodesk Inventor 2008 umí vytvářet výkresové pohledy i z nekvalitních STEP souborů. Export do STEPu byl rozšířen o schopnost výstupu do plošných modelů a možnost exportu barev u konkrétních prvků i ploch.

Výkresy

Vylepšení výkresových pohledů
 • obecná kóta v isometrickém pohledu
 • šrafování v isometrických pohledech s asociací na materiál součásti
 • nové možnosti ohraničování a výřezů při vytváření detailů
 • skryté čáry ve vystínovaných pohledech
 • zneviditelnění pohledu bez potřeby jeho přetažení mimo list
 • nové vrstevnicové řezy
 • tvorba řezů s nulovou hloubkou

 
Tabulky
 • tabulka revizí přidána do stylů
 • separátní tabulka revizí pro každý komponent i list
 • iVlastnosti mohou být nyní začleněny do tabulky revizí
 • nová tabulka razníků a ohybů
Styly a normy - do stylů bylo doplněno
 • šipka typu GHOST
 • lineární kóta závitů
 • nový text pro radiální kótování
 • značení lichoběžníkových závitů
 • filtrování kusovníků
Správce výkresů
 • asociativní hmotnost do razítka
 • rozšíření možnosti tisku

 

Autodesk Inventor Professional 2008

Ploché kabely - do verze Professional byl přidán nový typ vodičů - páskové nebo-li ploché.
 • konektory mohou být tvořeny pomocí konfigurovatelných svorek
 • ploché kabely mohou být ve 3D dle potřeby zakrouceny a zohýbány
 • podpora tvorby výkresové dokumentace v prostředí formovací desky
   
 
 
Trubky - byly přidány nové přírubové potrubní styly s plnou podporou pro těsnění a trubky svařované natupo s připravenými mezerami.
 
K vylepšení došlo i v definování uživatelských knihoven pro tvarovky, což usnadní spolupráci mezi konstruktéry. Posílen byl rovněž export do formátu ISOGEN.

 
 
Dynamická simulace - polohové vazby ze sestav se nyní dají jednodušeji a rychleji konvertovat do "spojů" potřebných pro nastavení simulace. Dochází k efektivnějším možnostem výměny dat s Metodou Konečných Prvků v násobných časových úsecích. Křivky analýz mohou být generovány do náčrtů pro následné využití v modelování součástí. Ovládání Dynamické simulace se výrazně přiblížilo uživatelskému prostředí Inventoru.
 
 
 

DWF - kontrola návrhu

Možnosti výstupu do DWF - kromě výkresové dokumentace, 3D modelů součástí i sestav dnes umí DWF zobrazit
 • animace z prezentačních souborů
 • aktivní instrukce sestav - návrhové pohledy, polohové reprezentace a úrovně detailů
 • rozpisky Strukturované nebo Pouze součásti
 • výsledky z MKP analýz
Kontrolní poznámkování - konstruktér může přímo ve výkresu reagovat na revizní poznámky načrtnuté zákazníkem do DWF pomocí FreeWare programu Autodesk Design Review a opravený výkres exportovat i s původními poznámkami zpět do DWF.
 
Ochrana duševního vlastnictví
 • zabezpečení heslem
 • volba zamezení přístupu k odměřování nebo tisku
 
 

Další vylepšení

Je skutečně těžké vybrat další z mnoha vylepšení, která se objevují v nové verzi programu Autodesk Inventor 2008. Na závěr následuje jen stručný výčet několika novinek z rozsáhlého seznamu inovací
 • odložená migrace otevíraných souborů
 • rychlejší aktualizace souborů
 • rozšířená nápověda
 • výkon, kapacita...
 • nový instalátor - sloučení aktivace s registrací
 • efektivní způsob UpDate...
 • podpora Windows x64
Autodesk Inventor 2008 je certifikován pro Windows Vista