Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Inventor 2011

Uživatelské rozhraní

Minipanel přímého modelování

01_-_direct_manipulation_mNový minipanel nástrojů se objevuje přímo v modelovacím okně, a to navíc vždy poblíž vybraného objektu. Je k dispozici pro následující příkazy: Vysunutí, Rotace, Otvor, Zaoblení, Zkosení, Posunout plochu.
Pokud není aktivní žádný příkaz a vybereme plochu, je nám nabídnuto buď vytvoření nového náčrtu, či editace existujícího náčrtu či prvku.
Pokud není aktivní příkaz a vybereme hranu, minipanel nabídne v místě přímo možnost vytvořit zaoblení či zkosení vybrané hrany.

Uživatelské zobrazení informací souborů Inventoru

04_-_customized_tooltipsPokud podržíme kurzor nad souborem Inventoru, zobrazí se informační okno, kde se dozvíme údaje o souboru, než jej vůbec otevřeme. Tento zobrazovaný obsah lze nyní editovat přes XML konfigurační soubor nazvaný InfoTip.config.
 
Umístění souboru je:
  • pro systém Windows XP:
    C:\Documents and Settings\All Users \Application Data\Autodesk\Autodesk Inventor 2011\InfoTip.config;
  • pro Windows Vista/7:
    C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor 2011\InfoTip.config.

Sestavy

Limity vazeb

05_-_constraint_limits_mTato nová funkce je k dispozici přímo z dialogového okna Omezit. Limit lze využít například pro definování omezení polohy mechanismu. Lze specifikovat maximum, minimum a klidovou polohu. Pro uplatnění tohoto příkazu není potřeba ve specifikovaných polohách žádný kontakt.

iCopy

Vylepšení symbolu svaru

Po vytvoření symbolu svaru v některém z příkazů v grafickém okně lze editovat odkazovou čáru a přidávat uzly či vrcholy pomocí kontextového menu, jako je tomu u výkresů.

Výměna dat

Catia V4

Ke stávající možnosti otevírat soubory Catie verze V5 přibyla možnost otevírat i soubory verze V4. Asociativita není udržena, nicméně model se chová, jako by byl vytvořen v Inventoru.

Výkresy

Výměna modelu ve výkresu

Můžeme vyměnit model v aktuálním výkresu za nový. Vybereme originální model a pak nový, kterým bude nahrazen původní. Vyměnit lze jen stejné typy souborů (např. IPT za IPT apod.)

Tvorba vícenásobných pohledů

Nyní už nemusíme po každém vytvořeném pohledu volat příkaz Promítnutý pohled pro tvorbu dalších pohledů. Toto je nyní další krok po umístění základního pohledu v rámci tohoto příkazu.

Řetězová kóta

07_-_chain_dimension_mTento nový příkaz byl přidán do panelu poznámky. Lze vytvořit buď nový řetězec, nebo začít tvořit od už existující kóty.

Rozdělení šraf kolem textových polí

V možnostech dokumentu vybereme Ořezávání šraf. Velikost ořezání je dána velikostí textového pole - tak lze regulovat odsazení ořezání od textu.

Import bloků AutoCADu

Tento příkaz umožňuje importovat bloky souboru DWG AutoCADu do souboru DWG Inventoru. Pokud je příkaz zavolán, objeví se dialogové okno, kde se zobrazí seznam DWG souborů v aktuálním adresáři a poté seznam bloků v aktuálním souboru.
 

iLogic

09_-_ilogic_m

Integrace Inventor/Fusion

10_-_fusion_tek_m

V současné době máme už k dispozici dva postupy pro editaci základních těles (i „mrtvých"). Pokud je nainstalován Inventor Fusion Technology, příkaz k editaci základních těles způsobí jeho zapnutí a další proces probíhá uvnitř Fusionu. Jakmile je editace dokončena, je těleso opět převedeno do Inventoru včetně všech modifikací prvků.

Obecné novinky

Počáteční velikost pohledu

11_-_initial_view_extentV nastavení dokumentu, na kartě Modelování, je možné si nastavit počáteční velikost zobrazované plochy. Tato je aktuální pouze při vytvoření nového souboru z této šablony. Při načtení existujícího souboru se použije klasicky poslední pohled.

 

 

Mold Tooling

Tento modul je přidán do instalace Inventoru Professional a online nápovědy. Uživatelé, kteří modelují „organické" tvary, mají nyní k dispozici dva nové příkazy. Kopírovat do konstrukce použijeme pro vybrání ploch objemu a hraničních ploch v grafickém okně a jejich odeslání do konstrukčního prostředí. Přechodová křivka najde uplatnění například při uzavírání otevřené křivky hladkým napojením (G2).

Modelování

Asymetrické vysunutí a rotace

K12_-_asymetric_extrusion_m možnostem výběru směru vysunutí a rotace přibyla možnost asymetricky. Tím lze z ná­črtu vysunout na každou stranu o jinou hodnotu. Navíc možnost od-do byla přejmenována na mezi.

Plechy

Podpora hladin DWG/DXF

Nepoužité náčrty v rozvinu plechů lze exportovat do DWG a DXF formátu s rozšířenou podporou hladin.

Náčrt

Automatický základní pohled

Ukončení náčrtu nás nyní navede přímo do základního pohledu. Tato nová funkce napomáhá dalším příkazům řady přímého modelování.

Automatické uzavření křivky

Po načrtnutí dvou nebo více čar je k dispozici v kontextové nabídce možnost Uzavřít. Příkaz čára zůstane aktivní po uzavření křivky.

Editor knihoven a stylů

Import/export šrafovacích stylů

Z externího PAT souboru můžeme načíst šrafovací vzory a jiné vzory do tohoto souboru zase exportovat.

Standardní styl zobrazení vzhledu

Barevný styl vytvořený v editoru stylů vzhledu se nyní jmenuje Standardní vzhled. Ke stávajícímu vzhledu máme na víc možnost zapnutí bumpových textur, které známe z Inventor studia.

Realistický styl zobrazení vzhledu

03_-_enhanced_visualization_mStyly vzhledu mohou být namapovány do realistického zobrazení z nové materiá­lové knihovny Autodesku. Ta je sdí­lena mezi produkty řady 2011, jako jsou Inventor, AutoCAD, Revit a volitelně 3dsMax.

Styly nasvícení

Nasvícení scény je nyní obohaceno o nasvícení v závislosti na obrázku pozadí, vylepšené standardní nasvětlení a větší kontrolu stínů modelu. Nasvícení dle obrázku umožňuje navíc zobrazení IBL obrázku jako pozadí scény.

Plánovač úloh

Shrinkwrap sestav

V plánovači úloh můžeme zvolit množství sestav pro jedinou automatickou dávku. Můžeme nastavit možnosti pro každou sestavu, která je v dávce, a navíc si nechat provést tuto úlohu v libovolně zvoleném čase. Později můžeme otevřít sestavy pomocí úrovně detailů jako shrinkwrap nahrazení.

Dynamické simulace

Vysvícení referenčních spojů

15_-_dynsim1_mPři kliknutí na podsestavu v dynamické simulaci se ve stromu prohlížeče mezi spoji zobrazí ty, které mají na podsestavu návaznost.

Stav mechanismu

Během dynamické simulace lze zobrazit počet stupňů volnosti mechanismu a stupně nadbyteč­nosti.

Pevnostní analýza

Průvodce analýzou

Pomáhá nám při postupu skrze složitý proces konečnoprvkové analýzy, radí, jak pevně zavazbit tělesa, jak zadat zatížení apod. Průvodce nám interaktivně asistuje při přípravě modelu a interpretaci výsledků.

Vyřazení komponent

Během procesu tvorby sítě v sestavě se mohou vyskytnout chyby. Nyní se můžeme rozhodnout i přes tyto chyby pokračovat v analýze a chybné komponenty zcela ignorovat.

Zobrazení materiálů

Ve stromu prohlížeče si můžeme nechat zobrazit všechny materiály, nejen ty přepsané. Pro každý použitý materiál je vytvořen uzel a komponenty se stejným materiálem se řadí pod něj do jedné skupiny.

Sondování

17_-_probing_mTato funkce byla ve verzi 2011 vylepšena. Díky této novince lze nyní nastavit, jak se mají popisky s konkrétními hodnotami v grafickém okně zobrazovat a neleží už nahodile přes sebe. Navíc lze tyto popisky manuálně posouvat - stejně jako kóty.

Zpráva

Ke stávajícímu formátu přípustné­mu pro vytvoření zprávy výsledků (HTML) nyní přibývá formát Rich text format (RTF) a MIME HTML (MHTML).

 

Pevnostní analýza rámů

frame_mTento modul je čistou novinkou verze 2011. Poskytuje nám možnosti, jak jednoduše analyzovat rámové konstrukce. Přes Generátor rámů si vytvoříme nosnou konstrukci, jak jsme zvyklí z nižších verzí, a tento nástroj nám ji převede na jednoduchý drátový model, na soustavu prutů a uzlů. Díky spolupráci s obsahovým centrem si analyzátor načte parametry použitých prutů, jako momenty setrvačnosti, plochy průřezů, materiál, hmotnost apod., a poté je využije pro analýzu. Tyto automaticky načtené podmínky můžeme libovolně přepisovat podle našich požadavků, například změnit materiál.

Typy analýz

V tomto prostředí můžeme provádět oba typy analýz - jak klasickou statickou pevnostní analýzu, tak i modální. Pevnostní analýza řeší podmínky vznikající pod jistým počátečním zatížením a modální analýza zjišťuje vlastní frekvence, které mohou být pro tyto konstrukce také fatální.

Animování výsledků a generování zprávy s výsledky

Po dokončení analýzy můžeme zvolit různé cesty pro prezentaci výsledků. Jednou je vytvoření zprávy, jako je tomu v prostředí pevnostní analýzy, do které není problém připojit grafické prvky. Druhou možností je animace probíhající deformace s možností nahrát tuto animaci do AVI souboru.

Tooling

Podpora jedinečných instancí

Inventor 2011 podporuje práci s jedinečnými instancemi tvárnice, tvárníku, vložek a trnů v poli. S tímto se počítá u prvků, jako jsou trysky, vtoky a chladicí kanály, které mohou být specifické pro jednotlivé instance, což pomáhá konstruktérům vytvořit reálnější pole u vícenásobných forem.

Robustnější tvorba tvárníku/tvárnice

Inventor 2011 představuje funkci, speciálně pro formy, ke zvýšení stability procesu tvorby tvárníku a tvárnice zároveň s kontrolou chyb s jejich oznamováním, které nezatěžují samotný proces. Nyní je uživatel schopen automaticky generovat tvárník a tvárnici pro širší rozsah součástí, ať už nativních v Inventoru nebo importovaných.

Dynamická simulace sestavy formy

Pomocí Inventoru 2011 nyní můžete dynamicky simulovat pohyb sestavy formy a tím jednoduše vyloučit nežádoucí vůle či kolize součástí. Inventor umožňuje rychle vypočítat rozsah pohybu formy automatickým přidáváním kinematických vazeb a předdefinovaných polohových reprezentací sestavy formy.