Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Inventor 2012

Inventor 2012 přináší nástroje pro zvýšení produktivity práce, intuitivní ovládání a zvýšený komfort pro výměnu dat.
 
pozn.: níže je uveden textový výčet některých novinek Inventoru 2012. Pokud preferujete video-přehled, přejděte prosím na stránky Video Akademie Inventoru klepnutím zde.
 
 

Uživatelské rozhraní, produktivita

Autodesk Inventor Wiki Help

Wiki help poskytuje mnoho významných a nových informací. Online Wiki Help je nyní hlavní nápověda v Autodesk Inventor. Ve verzi 2012 není již standardní nápověda jako v předchozích verzích.
Instalujete-li Autodesk Inventor 2012, je automaticky vybraná položka Wiki help, kterou však můžete odebrat. Základní nápověda obsahuje odkaz na určité téma, základní výuku pro nového uživatele a další užitečné rady pro uživatele Autodesk Inventor 2012. Pokud však nejste při instalaci připojeni k internetu, můžete si celou nápovědu stáhnout ze stránek www.autodesk.com a nainstalovat si ji do programu jako samostatnou část.

Marking Menu (Výběrové menu)

 

images/stories/popisy_produktu/2012/inventor_-_novinky/1.pngVýběrové menu nahrazuje výběr příkazů přes pravou klávesu. Z této nabídky můžete vybírat v jakémkoliv režimu zobrazení.
Kliknutím na pravé tlačítko myši vyvoláte nabídku, která bude soustředěna na aktuální pozici kurzoru. Jednotlivé položky obklopí kurzor. Pouze vyberete danou funkci, s kterou chcete pokračovat.
Při stisknutí a držení pravého tlačítka, můžete ihned pohybujícím kurzorem vybrat danou funkci, kterou po uvolnění tlačítka spustíte.
Tato možnost usnadňuje práci v Inventoru tím, že redukuje pohyb myši. Každé prostředí má asociovanou sadu výchozích uživatelských spojovacích položek. Prostředí lze upravit dle vlastního uvážení. Vaše vlastní nastavení můžete uložit a následně obnovit po instalaci nové verze aplikace Autodesk Inventor pomocí dialogu přizpůsobení.

Uživatelské rozhraní

 

Předchozí verze Inventoru ukládaly uživatelské nastavení karet, klávesové zkratky v oddělených XLS souborech. U Inventoru 2012 se uživatelské nastavení karet, klávesové zkratky a nastavení nového menu přes pravé tlačítko ukládá v jediném XLS souboru.
Tato nová konvence vytváří snadnější přístup pro uživatelské nastavení již při instalaci. Dále usnadňuje sdílení uživatelského nastavení mezi uživateli v určité organizaci.

 

Rozšíření pomocného minipanelu přímého modelování

Minipanel nástrojů umožňuje přímou a předvídatelnou interakci s 3D modelem. Tento panel je nyní rozšířen pro přímou manipulaci. Panel lze využít pro tyto funkce: 2
• Vysunutí,
• Rotace,
• Zkosení,
• Zaoblení,
• Otvor,
• Vytvoření skici.

 

„Vybrat jiné"

4_mKurzor pro výběr geometrie v grafickém okně ve starších verzích představoval kliknutí na pravou nebo levou část sponky. V Inventoru 2012 znázorňuje kurzor pro výběr geometrie rozevírající nabídku se seznamem dostupných voleb výběru. Touto funkcí můžete eliminovat špatný výběr a zrychlit tím práci v Inventoru 2012.

 

 

Rastrový výkresový pohled

5_mNáhled rastrů zvýší vaší produktivitu, pokud budete pracovat s velkými sestavami. Přesný výkresový pohled je nyní vypočítán v pozadí, zatímco vy pracujete pouze s pohledovými rastry. Pohledy rastrů jsou značeny rohovou zelenou značkou v grafickém okně a určitou ikonou ve stromu historie.
Rastrový výkresový pohled můžete zrušit v možnostech aplikace, kde lze tato možnost vypnout.

 

Kopírování návrhů obsahujících pravidla modulu iLogic

Kopie návrhu slouží ke kopírování návrhů obsahujících pravidla modulu iLogic. Tato funkce řeší zvláštní požadavky při kopírování šablony návrhu s aktivovaným modulem iLogic.
Funkci iLogic - kopie návrhu můžete využít i u dokumentů, které nezahrnují pravidla modulu iLogic.

 

Uživatelské formuláře

7_mMůžete si vytvořit model, který bude řízen pomocí formuláře. Tento formulář si nastavíte dle vlastního uvážení a zvolíte si parametry, které budete chtít publikovat pro následnou změnu.
V hlavní konfigurační tabulce si již nastavíte parametry, podle kterých bude model změněn.

 

 

 

 

Rozšířené modelování

Opravné nástroje pro modelování

8_mImportované povrchy musí být před použitím v parametrických operacích povýšeny do prostředí součásti. Chcete-li povrchy po importu analyzovat a následně léčit, použijte nové nástroje v Inventoru 2012.
Nyní lze léčit a opravit data v novém prostředí pro importované komponenty.
Pokud naimportujete data za pomoci integrovaného translátoru, můžete se přepnout do prostředí pro modifikaci tělesa. Do tohoto prostředí se lze přepnout i přes pravé tlačítko na zvolené komponentě v prohlížeči.

 

Hraniční záplata

9_mPrvek hraniční záplata vytvoří rovinnou nebo 3D plochu z uzavřeného 2D náčrtu nebo uzavřené hranice nebo směsi obojího. Standardně jsou záplaty kontaktní. Při vytváření hraniční záplaty můžete v Inventoru 2012 vybrat možnost přechodu G2 (Hladký). Přechod G2 (Hladký) se používá pro přechod bez viditelných švů mezi povrchy.

 

Zaoblení a jeho následné zrcadlení

10Prvky je možné zrcadlit pomocí libovolné pracovní roviny nebo rovinné plochy. Nyní můžete zrcadlit zaoblení bez souvisejícího prvku. Můžete tak vytvořit symetrický model s méně prvky.

 

Rozšířené informace k prvku

11Názvy prvků součástí v prohlížeči modelů lze rozšířit o informace o parametrech prvků. Podrobné informace o prvcích jsou k dispozici v prostředích Součást, Plechová součást, Pohled na modelování sestavy a Výkres. Obsah ani formát rozšířených řetězců zobrazovaných v prohlížeči nelze upravit.
K zobrazení podrobných informací o prvcích vyberte z nabídky Filtry v prohlížeči příkaz „Zobrazit rozšířené názvy".

 

Rozšířené možnosti pro pouzdro

12Prvek pouzdro umožňuje vytvoření návrhu obou komponent umístění spojovací součásti nazývaných hlava a závit. Nyní si můžete zvolit odsazení od roviny náčrtu pro umístění počátku pouzdra a to i do záporných hodnot. Též si můžete nastavit celkový a počáteční úhel pro žebra, což je směrový úhel prvního žebra vzhledem k ose X náčrtu.

 

Pohled na 3D skicu ve 2D náčrtu

13Při vytváření 2D náčrtu si můžete prohlédnout 3D náčrtovou geometrii. Zatímco modifikujete 2D náčrt, nová 3D geometrie se zobrazuje v náhledu. Když dokončíte 2D náčrt, 3D skica je již vytvořená a připravena k použití.

 

 

 

Rozšířené možnosti při tvorbě žebra

14Žebra a lamely se často používají ve formách a odlitcích. Dialogové okno pro tvorbu žebra bylo dostatečně rozšířeno o další funkce, které nebylo možno použít v předchozích verzích. Při tvorbě žebra se již zobrazuje realistický náhled, který ukazuje finální podobu vytvářeného žebra. Dále například můžete zvolit různou tloušťku žebra v určitých oblastech.

 

 

Tažení podél okraje

Pokud vytvoříte prvek pro tažení, tak nyní jednotlivé okraje lze použít pro nový 3D náčrt.

 

Reprezentace pohledu v dílech

16Pohledová reprezentace byla používána dříve pouze v sestavách, pro vypnutí viditelnosti komponent a nastavení celkového pohledu. Nyní lze s pohledovou reprezentací pracovat i v jednotlivých dílech, u kterých si s její pomocí nastavíte barvu, viditelnost jednotlivých prvků a pohledovou pozici, kterou si můžete uzamknout proti případným změnám. Výhodou reprezentace pohledu je možnost vypnutí viditelnosti prvků, které nemají být viditelné, a možnost uložení takového pohledu pod určitým názvem.

 

Dynamický řez

17_mV nové verzi nyní můžete volně pohybovat rovinou řezu v řezu. Tím se stává řez dynamický podle zvolené roviny. Odsazení roviny se mění podle určitého kroku, který lze jednoduše modifikovat. Chcete-li přesunout rovinu řezu v řezu, po klepnutí pravým tlačítkem myši vyberte z místní nabídky příkaz Virtuální pohyb.

 

 

Interoperabilita

AutoCAD Import

18_mInventor 2012 přináší několik nových voleb pro spolupráci s Autocadem. Možnost importu DWG se nachází přímo v nabídce aplikace. Při načítání DWG souboru si můžete zadat, zda chcete importovat plochy nebo jednotlivé dráty.

 

 

Výměna dat

Aktualizovaný překladač nyní umí pracovat i s těmito formáty:
Catia
• Import: R6 - R20
• Export: R10 - R20
Parasolid
• Import: up to version 23.0
• Export: versions 9.0 - 23.0
NX
• Import: versions 3 - 7.5

 

Soubory Rhino

19_mSoubory Rhino lze importovat a používat v aplikaci Autodesk Inventor. Operace importu nezachovává asociativitu s původním souborem. Proto se změny provedené v původním souboru po jeho importu neprojeví v importované součásti. A naopak, změny provedené v importované součásti se neodrážejí v původním souboru. Po dokončení importu můžete model měnit stejně, jako kdyby byl původně vytvořen v aplikaci Inventor.
Proces importu vytváří v aplikaci Inventor základní prvky, které ve zdrojovém souboru představují geometrii a topologii. Pomocí příkazů aplikace Inventor můžete základní prvky upravit a přidat do stromu prvků aplikace Inventor nové prvky. Původní definice základních prvků nelze měnit.
Vytvoří se zpráva o převodu, která obsahuje informace o importovaných údajích, použitých možnostech importu a o součásti aplikace Inventor, která byla vytvořena.