Kalendář akcí a školení

Žádná událost k zobrazení
Autodesk Gold Partner

Citrix partner

Eset Gold Partner

HP Gold Partner

Microsoft Partner

Vzdálená podpora

Novinky Civil3D 2009

 • Rozšířené funkce pro práci s DTM
 • Průniky a ořez svahů
 • Určování pořadí operací s DTM
 • Komunikace s geodetickými zařízeními
 • Dynamické propojení koridoru s modelováním zemního tělesa
 • Definování cílu koridoru pomocí návrhových linií
 • Funkce zobrazit/upravit příčný řez koridoru
 • Návrh tras na základě kritérií (klopení, délka pro zastavení a předjíždění,...)
 • Návrh trasy/nivelety optimálním proložením bodů/entit
 • Změna výškových i délkových měřítek profilů
 • Složené profily
 • Vykreslení hmotnice
 • Hydraflow Storm Sewer Extension (Aplikace pro návrh a analýzu dešťových kanalizací)
 • Hydraflow Express Extension (Sada výpočtových nástrojů, které řeší hydraulické a hydrologické problémy pro přípojky, kanály, vpusti, propustky, jezy, koryta...)
 • Hydraflow Hydrographs Extension (Řešení pro analýzu povodí a návrh retenčních nádrží)
 • Popis externí reference
 • Zástupce dat (práce z externí složky)